DANUrB műhelytanulmányok / Dunakanyar és Szigetzug

Duna-menti települések fejlesztési lehetőségei a kulturális örökség értékeire alapozva. Elkészültek a térségi stratégiák.

A "DANUrB – Regionális hálózat kiépítése a turizmus és oktatás révén a „Duna” kulturális identitás és szolidaritás erősítése érdekében (A Regional Network Building through Tourism and Education to Strenghten the „Danube” Cultural Identity and Solidarity)” c. projekt célja a Duna menti települések kulturális és örökségi értékeinek hasznosítása, a települések fejlesztése és ezen keresztül a Duna menti régiók közötti kapcsolatok erősítése.

IMG 3012

A projekt keretében 39 önkormányzat, egyetem, fejlesztési ügynökség és más szervezet működött együtt azért, hogy a projekt által lefedett Duna menti térségbe látogatók számára a Duna közvetlenebbül elérhető legyen, vagy éppen a települések eddig rejtett épített és kapcsolódó szellemi öröksége jobban megismerhetővé váljon és ezzel párhuzamosan még szervesebben kapcsolódó eleme legyen a közösségek életének is. A projekt feladata volt olyan helyszínek és történetek feltérképezése és értékelése, amelyek egyszerre vonzóak és értékesek, valamint különböző földrajzi léptékekben is képesek összekapcsolni a településeket. Az együttműködés két és fél éves időszaka alatt új megoldások kerültek bevezetésre, mint pl. közös leíró és értékelő módszertan, a partnerek közötti tudás megosztását segítő platform, vagy pedig a turisztikai szerepet és támogatni képes alkalmazás. Kísérleti jelleggel, egy-egy településen felmérésre kerültek az egyes közösségek értékei, különösen azok, amelyek jelenleg alulhasznosítottak, de ugyanakkor fejleszthető örökségi elemek. Továbbá mindazon személyek is azonosításra kerültek, akik tevékenyen részt vállalnak a közösségek életében. Olyan események is megszervezésre kerültek, melyek közelebb hozták a településen élő emberekhez és az oda látogatókhoz a települések kulturális örökségét és közösségi színtereit – azon belül is kiemelten a Dunát.

A közös munka egyik fontos pillére volt egy olyan stratégiai keret létrehozása, amely a folyam mentén fekvő valamennyi település számára bemutatja azokat a fejlesztési irányokat és módszertanokat, amelyek alkalmazásával és adaptálásával a települések képesekké válnak a cselekvésre, a kulturális örökségen alapuló helyi turisztikai stratégiák megfogalmazására, valamint a több településre kiterjedő hálózatok fejlesztésére. Pest Megye Önkormányzata, mint a projektben közreműködő partner, azt a feladatot vállalta, hogy kiemelten foglalkozzon az utóbbi témával, azaz a mikrotérségi szintű együttműködéssel. A projektben kettő pilot mikrotérségben – a Dunakanyar felső szakaszán és a Csepel-szigeten, a Szigetzugban – is készültek kutatások, valamint lezajlott a közösségek bevonásán alapuló tervezés és elkészültek a mikrotérségi szintű stratégiai tanulmányok.

A dokumentumok letölthetőek ITT és ITT.

A DANUrB Stratégia teljes angol nyelvű anyaga és a stratégiai tanulmányok angol nyelvű verziója letölthető: https://www.danurb.eu/#/documents/danurbstrategy 

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. A projekt vezető partnere a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Építészmérnöki Kar, Urbanisztikai Tanszék).

interrreg

www.pestmegye.hu