Közlemény a megyei lista állításhoz szükséges ajánlásszámokról

A PEST MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK

KÖZLEMÉNYE

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben megállapítom, hogy Pest megyében az önálló megyei lista állításához 4.901 fő, a közös megyei lista állításához 9.801 fő választópolgár ajánlása szükséges.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § szerint „(1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon.

(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani.

(3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.”

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 9. § (2) bekezdése szerint „A megyei választókerületben listát állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai 0,5%-ának ajánlását összegyűjtötte.

11. § (3) Azok a jelölő szervezetek, amelyek a megyei választókerületben lévő települések választópolgárai 1%-ának, de legalább 2000 választópolgár közös ajánlását összegyűjtötték, közös megyei listát állíthatnak.”

A központi névjegyzék 2019. augusztus 6. napi adatai alapján Pest megyében a választópolgárok száma 980.045 fő volt.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát.

dr. Szép Tibor, TVI vezető