Pályázati felhívás - Aljegyző munkakör betöltésére

Pályázati felhívás

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselők jogállásról szóló 2011. CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Vezetői megbízás esetén a kinevezés időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

Munkavégzés helye: 1052 Budapest, Városház u. 7.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Pest Megyei Önkormányzati Hivatalt vezető jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása, a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalhoz tartozó aljegyzői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel vagy okleveles közgazdász szakképzettséggel,
- Jogi vagy közigazgatási szakvizsgával vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik,
- Közigazgatási szervnél szerzett két év közigazgatási gyakorlat,
- Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Önkormányzati munkában szerzett 3 év feletti vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a Kttv. 45. § (4) bekezdése és a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti önéletrajz,
- végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata,
- előnyt jelentő tényező meglétét igazoló okirat,
- közigazgatási gyakorlatról szóló igazolás,
- közigazgatási szakvizsga bizonyítvány másolata,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- munkakör ellátásra vonatkozó elképzelések,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2021. március 2. napja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 15.

A pályázat benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 37/2021., valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
- A beérkezett pályázatok értékeléséről és a kinevezésről – a jegyző javaslatára – Pest Megye Közgyűlésének Elnöke dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 19.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
- www.kozigallas.gov.hu - 2021. január 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pestmegye.hu honlapon szerezhet.

www.pestmegye.hu