Megkezdődött Zsámbokon a csapadékvíz elvezetésének kiépítése

Zsámbok Község Önkormányzata a PM_CSAPVÍZGAZD_2018/67 azonosítószámú, „Temető és környéke csapadékvíz elvezetése” című projekt keretében 114 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely összegből a Temető és annak környezetében lévő, közművekkel, járdával és közvilágítással már ellátott belterületi utcák csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének fejlesztése valósul meg.

 zsambok temetoA temető és környéke csapadékvíz elvezetése épül ki

A fejlesztés részeként az Önkormányzat a Szent Imre utca, Szent István utca, Arany J. utca, Rákóczi F. utca, Széchenyi I. utca és Petőfi S. utca csapadékvíz elvezetésének fejlesztését valósítja meg. A projekt során a Szent Imre, Szent István, és az Arany J. utcákban a jelenlegi földárok feliszapolódásának megszüntetésére és azt követően az árok burkolására, míg a Rákóczi F, Széchenyi I. és Petőfi S. utcákban a korábbi, túlzott mértékű szikkasztás miatt, az árkok lejtésének kialakítására és ezt követő burkolására kerül sor. A fölösleges víz levezetése a területről elengedhetetlen, ezért az eddigi árkok lejtésének kialakításával és burkolásával biztosítható a közvetlenül nem szikkasztható csapadék elvezetése. Az utcák csapadékvíz befogadója az Arany J. utcában futó, felújítást követően burkolt árok, végső befogadó pedig a 3106-os út talp-árkán keresztül az önkormányzati csapadékvíz elvezető rendszer.

A projekt keretében kialakításra kerülő csatornahálózat a településrész esetében várhatóan végérvényesen megoldja a belvíz jelentette problémákat, valamint a csapadékvizek kezelésének javítása a településrésztől távolabb eső területeken is mérsékli a belvizek kialakulásának kockázatát. A probléma rendezése az önkormányzat gazdálkodásában kiadáscsökkentést, a teljes település lakosságra nézve pedig pozitív hatást jelent majd.

A projekt a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című, PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú pályázati kiírás keretében, a Pénzügyminisztérium támogatásával, a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásból valósult meg. A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezést Bácskai Elemér egyéni vállalkozó végzi el.

A projektről bővebb információt a https://zsambok.asp.lgov.hu/ projektjeink oldalon találhatnak.

www.pestmegye.hu