Új bölcsőde épült Bagon

Bag Nagyközség Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázati felhívásra, amely keretében 389,26 millió forint támogatási összegben részesült.

bag bolcsodeA Bag belterület 1549/1 hrsz. épült bölcsőde

A projekt eredményképp 4 gyermekszobás, 48 férőhelyes bölcsődei intézmény építettek. Az épület földszintes, körüljárhatósága járdával biztosított. Az épületben található 4 csoportszobához közvetlenül kapcsolódó teraszt és játszóudvart alakítottak ki. A bölcsőde épületének komplex, teljes körű akadálymentesítése megtörtént, továbbá a nevelési munkát segítő eszközöket is beszerezték. A bölcsőde tetőszerkezetén napelemes rendszer találhat. A projekt hatására megtörtént a bölcsődei kapacitáshiányok felszámolása a településen.

www.pestmegye.hu