Zöldebb Európáért - REPowerEU városok és régiók fórum

Az energiapiacon történt változások komoly kihívás elé állítják a helyi és regionális önkormányzatokat egész Európában. Meg kell küzdeniük a megnövekedett energiaárak következményeivel, amelyeket most az energiaellátással kapcsolatos bizonytalanság is súlyosbít. A május 2-án megrendezett REPowerEU cities and regions fórumon a klímaváltozásról, a régiók lehetéséges eszközeiről és a jó gyakorlatokról egyeztettek az önkormányzati vezetők, szakemberek.

karacsony adam

Pest Megye Önkormányzatát Karácsony Ádám alelnök képviselte a fórumon, aki elmondta, hogy a Pest Megyei Önkormányzat már 4 évvel ezelőtt megalkotta és jóváhagyta a megyei klímastratégiát, amely a klímaváltozás hatékony kezelését a megyében tudatosan, tervezett módon a többi szakpolitikai törekvés figyelembevételével próbálja megoldani. Mind a kibocsátások csökkentésére, mind a várható káros hatásokhoz való alkalmazkodásra, az ezekre való felkészülésre, mind pedig a szemléletformálásra csak az ágazati stratégiákkal összehangolt klímastratégia adhat választ.

A megyei jó gyakorlatoknál megemlítette, hogy örökerdőt hoznak létre Pilisborosjenőn; 57 kilométeres szakaszon fog megújulni a Ráckevei (Soroksári) Duna; a megyei önkormányzat résztvételét a Food Wave nemzetközi programban; és a Homokhátság fejlesztését.

Végül részletesen beszámolt a Püspökszilágyon, a megye egyik legkisebb településén a LIFE program keretében végre hajtott vízgazdálkodási projektről. A településen 2-3 évente jelentkező rekord szintű villámárvizeket tapasztaltak az utóbbi évtizedekben, ami korábban nem volt jellemző. Az időszakos víztöbblet ellenére a település alacsonyabban fekvő részei nyáron gyakran küzdöttek vízhiánnyal, ami a mezőgazdaságot, az ökoszisztémát és a talajvízkészletet is hátrányosan érintette. Ezen szélsőségek ellensúlyozására egy integrált természetes vízmegtartó rendszert alakítottak ki, mely a felső vízgyűjtőn visszatartja a többletvizet és hordalékot mielőtt az elérné az épített környezetet. A vízmosásokban és a Szilágyi-patakban fából épített hordalékfogó műtárgyakat (fenékküszöb) építettek ki, hogy az így megtartott vízmennyiség a magasabban fekvő termőföldek és erdők vízellátását javíthassa. 

puspokszilagy to

Az alsó vízgyűjtőn, a Szilágyi-patak árterének egy részén az árvíz és hordalék befogadására és tárolására alkalmas vizes élő helyet és tórendszert alakítottak ki. Így az épített környezetet és a szántókat megóvják az elöntéstől, és a természetes vízmegtartásnak köszönhetően nem folyik el az értékes víz, ami egyben az aszálykockázatot is csökkenti.

Beszédét azzal zárta, hogy kiemelte: a püspökszilágyi megoldások átvehető jó gyakorlatként szolgálhatnak a hasonló problémákkal küzdő domb- és hegyvidéki falvak számára is nemcsak Pest megyében, hanem országos szinten is.

www.pestmegye.hu