Új vezetője lesz a Pest Vármegyei Rendőrfőkapitányságnak

Áprilisi ülését tartott a közgyűlés. A képviselők többek között elfogadták a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. évi munkájáról szóló beszámolót.

A közgyűlés Dr. Nagy László, a Pest Vármegyei Rendőrfőkapitányság vezetőjének beszámolójával kezdődött. A rendőrfőkapitány megköszönte az elmúlt évek közös munkáját, majd bemutatta utódját, Lauda Zoltán rendőr dandártábornokot, aki május elsejétől veszi át a főkapitányság irányítását.

A képviselők elfogadták a Pontibus Európai Területi Társulás 2022. évi működéséről szóló beszámolót.

A Pontibus Európai Területi Társulást (PONTIBUS ETT) a szlovákiai Nyitrai Kerületi Önkormányzat és Pest Megye Önkormányzata hívta életre 2015. augusztus 11-én, amikor is a Társulás alapítói aláírták a PONTIBUS ETT Egyezményét és Alapszabályát.

Az európai területi társulás olyan önálló jogalany, amely jogi személyiséget és keretet nyújt az európai önkormányzatoknak, régióknak és az államoknak, hogy határon átnyúló, transznacionális vagy régiók közötti együttműködést hozzanak létre más tagállam vagy harmadik államok jogalanyaival, és így valósítsák meg közös céljaikat az uniós támogatások hatékony felhasználása érdekében. A Pontibus, latinul hidak elnevezésű Társulás célja, hogy szorosabb gazdasági, társadalmi kapcsolatok alakuljanak ki a határ két oldalán élők között. A PONTIBUS ETT működésének technikai feltételeit alapvetően a két tagönkormányzat hivatala biztosítja.

I. RE-START AKCIÓTERV

2022-ben is folytatódott az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében elnyert támogatásból a RE-START akcióterv megvalósítása a térségbeli szereplőkből álló 23 fős partnerséggel.
A RE-START akcióterv célterülete az Alsó-Ipoly-völgy, Nyitra kerület és Pest vármegye határvidéke. Ez a terület számos problémával néz szembe, elsősorban az öregedő társadalommal és a munkalehetőség hiányával. A RE-START akcióterv célja a foglalkoztatottság növelése a terület belső potenciáljainak kibontakoztatása által, kiemelt figyelmet fordítva a még aktív korú, de inaktív lakosságra. Emellett hangsúlyos szerepet kap az elöregedő népesség igényeire szabott szolgáltatások kialakítása és az aktív időskor elősegítése.

A PONTIBUS ETT és széles körű partnersége által az INTERREG VA Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program felhívására benyújtott akcióterv kétfordulós kiválasztási folyamatát követően került támogatásra. A kidolgozott pályázati anyag alapján 2019. április 16-án a Monitoring Bizottság a RE-START akcióterv támogatása mellett döntött. Az akcióterv 2019. július 1-én indult és 2023. június 30-ig tart, azonban ezt követő fél évben is jelentős mennyiségű beszámolási-elszámolási feladatokat kell ellátni.
A pályázat (akcióterv) a Külgazdasági és Külügyminisztérium által szakértőként biztosított HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ szakmai támogatásával és a partnerekkel folytatott szoros együttműködésben került kidolgozásra.
A RESTART akcióterv a koordinációt és kommunikációt biztosító technikai projekttel együtt 7 projektet foglal magában. Az akciótervet a Program Irányító Hatósága 3.961.786,73 EUR támogatásban részesítette, azonban időközben a támogatási összeg növekedett, köszönhetően az IH által nyújtott többlettámogatásoknak.

A RE-STRUCTURE projekt

Projekt elszámolható költsége: 2 370 036,00 EUR
Ebből támogatás (ERFA): 2 014 530,58 EUR
ezen felül:
Kiegészítő többlettámogatás (ERFA): 188 716,72 EUR

Vezető kedvezményezett: Ipolyszalka Község Önkormányzata (SK)
Kedvezményezettek: Helemba Község Önkormányzata (SK)
Szob Város Önkormányzata (HU)
Kemence Község Önkormányzata (HU)
Bernecebaráti Község Önkormányzata (HU)

A RE-STRUCTURE projekt jelenti az akcióterv gerincét, amelynek keretében Ipolyszalkán, Helembán és Szobon időskori szociális ellátás számára több mint 70 férőhely létesül, amely révén az idősellátás kínálati oldala igazodik az idősödő társadalom miatt megnövekedett kereslethez.

Az újonnan kialakításra kerülő infrastruktúra elemek erősítik a helyi munkaerőpiacot, egyben megteremtik az időskorú lakosság ellátására alapuló szolgáltatószektor (az úgynevezett „silver economy”) felfuttatásának lehetőségét is. Az összes építkezésről elmondható, hogy meglévő, eddig kihasználatlan vagy funkciójukat vesztett önkormányzati épületek átalakításával jön/jött létre az új funkció.

Elsőként az ipolyszalkai szociális otthon készült el teljeskörűen, 24 férőhellyel, minden szobához külön szociális helyiséggel. A fejlesztés 10 főnek teremtett helyben munkahelyet.

pontibus ipolyszalka szoc otthonAz ipolyszalkai szociális otthon

A szobi idősek otthona fejlesztése terén jelenleg az eszközbeszerzések vannak folyamatban, amelyeket idáig finanszírozási lehetőségek hátráltattak, azonban várhatóan az IH részéről kiegészítő támogatás érkezhet, és hamarosan megvalósul az intézmény megnyitása. A létrejövő intézmény 32 idősnek biztosít megfelelő elhelyezést és gondozást. A mintegy 500 négyzetméteres épületben 1 darab négyágyas szoba, 6 darab háromágyas szoba és 5 darab kétágyas szoba került kialakításra. A fejlesztés minimum 8 új munkahelyet létesít a térségben. Szobon a már meglévő idősek otthona megmarad, így az új épülettel együtt 50 férőhellyel rendelkezik majd a település a bentlakásos ellátás iránti igények kiszolgálására.

A projekt keretében valósul meg egy mosoda, illetve egy szociális konyha épületének kialakítása, az előbbi Kemencén, míg az utóbbi Bernecebarátiban (ld. a RE-NEWAL projekt). Mindkét épület kialakítása befejeződött és az eszközbeszerzések is nagyrészt teljesültek.

A helembai Burda Központ rehabilitációs szolgáltatás mellett a sószoba működését, valamint relaxációs terápiát, fitoterápiát, aromaterápiát és komplex ellátást is fog biztosítani.

A PONTIBUS összes projektje ITT tekinthető meg.

www.pestmegye.hu