Pest Vármegye Kormányhivatalának közleménye környezetvédelmi eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Schenek Istvân u. 1.; (Göd külterület 056/2 hrsz); a továbbiakban: Környezethasználó) Gödi Telephelyén folytatott tevékenységére vonatkozó teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.), valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján. (KEO- 11142-27-2023)

Az ügy iktató száma: PE-06/KTF/11142/2023.

Az eljárás megindításának napja: 2023. szeptember 5.

Az ügyintézési határidő: 60 nap

Pest Vármegye Kormányhivatalának teljes közleménye a környezetvédelmi eljárás megindításáról letölthető pdf formátumban ide kattintva.