Jóváhagyták a Kisprojekt Alapot

A Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Kisprojekt Alap Monitoring Bizottsága 2023. szeptember 27-én tartotta első, alakuló ülését a Pest Vármegyei Önkormányzati Hivatalban.

A Kisprojekt Alap az Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Program 3. prioritási tengelyének „PA3-Intézményi együttműködések” keretében valósul meg. A projekt intézkedése „3.2 – A kölcsönös bizalom megteremtése” ezúttal a pályázásra jogosult 7 régióból (Magyarországon: Budapest főváros, Pest, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyék területe, Szlovákiában: a Pozsonyi, Nagyszombati és a Nyitrai kerület) az önkormányzatok, civil szervezetek, oktatási- és kutatási intézmények, egyházak, ETT-k, kormányzati szervek, valamint érdekvédelmi testületek határon átnyúló programjainak megvalósítását fogja támogatni.
Vasi Emma, az RDV ETT igazgatója, a Kisprojekt Alap Monitoring Bizottság elnöke, miután köszöntötte a Monitoring Bizottság régi és újonnan kinevezett tagjait, a rendezvényt történelmi jelentőségűnek nevezte, hiszen a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás immár második alkalommal nyerte el a Kisprojekt Alap lebonyolításának lehetőségét a nyugati programterületen. A programterület keleti részén a Kisprojekt Alap lebonyolítását a Via Carpatia ETT végzi.
A bizalom elsődlegesen az elmúlt időszak tapasztalatainak, sikeres kisprojektjeinek, a Társulások elkötelezettségének köszönhető. Feladataik közé tartozik a Kisprojekt Alap általános koordinációjával és végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek elvégzése, a potenciális pályázók tájékoztatása, tanácsadási munka a kérvények kidolgozása során, a pályázók tevékenységének támogatása a projekt befejezéséig, helyszíni ellenőrzések elvégzése, illetve hozzájárulni a KPA Monitoring Bizottság munkájának végrehajtásához.

A Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Kisprojekt Alap Monitoring Bizottságának első, alakuló ülése a Pest Vármegyei Önkormányzati HivatalbanA Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Kisprojekt Alap Monitoring Bizottságának első, alakuló ülése a Pest Vármegyei Önkormányzati Hivatalban

Az ülés keretén belül a tagok elfogadták a Monitoring Bizottság működésére vonatkozó eljárási szabályzatot, valamint a Kisprojekt Alap meghirdetésre kerülő első felhívásának dokumentumait. Jelen felhívás reflektál az előző időszakban szerzett tapasztalatokra és megfogalmazott igényekre. Többek között bevezetésre kerül az egyszerűsített költségelszámolás (egyösszegű átalánydíj formájában), az Európai Uniós támogatás kiegészül a Nemzeti társfinanszírozással, így csökken az önrész mértéke. A nyugati programterületről pályázók a tevékenységeiket kizárólag a nyugati programterületen valósíthatják meg, de a partnerszervezetek székhelye Szlovákia és Magyarország teljes területén lehet. Ezekkel az intézkedésekkel törekszünk az előző programidőszakban felmerült igények, valamint az Interreg Programban megfogalmazott célok támogatására.
A Kisprojekt Alap rendelkezésére álló ERFA támogatás teljes összege 5,16 millió euró, melyből az első felhívás alkalmával 1,45 millió euró kerül kiosztásra. A pályázók 13 215 eurótól 39 645 euróig terjedő támogatásra nyújthatnak be kérelmet. A Kisprojekt Alap célja a határon átnyúló társadalmi kohézió és partnerség erősítése, valamint a polgárok és a szervezetek ösztönzése arra, hogy részt vegyenek az Unió demokratikus és polgári életében és hozzájáruljanak ahhoz. Kulturális fesztiválok, sportesemények, szakmai rendezvények, gyermek és ifjúsági táborok megvalósítását támogatja, amelyek lehetővé teszik a határ két oldalán működő szervezetek képviselőinek és tagjainak találkozását, kapcsolataik erősítését.
A pályázati felhívás az Interreg HUSK Kisprojekt Alap nyugati programterületének internetes és közösségi oldalán lesz elérhető, melynek meghirdetéséről külön tájékoztatjuk a nyilvánosságot. Részletes információt az érdeklődők a későbbiekben meghirdetésre kerülő információs napokon kaphatnak.

www.pestmegye.hu