Elkészült a csapadékvíz elvezető rendszer Alsónémediben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a PM_CSAPVÍZGAZD_2018/11 azonosítószámú, „Alsónémedi Nagyközség csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése” című projekt keretében 138 609 172 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely összegből a Halászy Károly és Somogyi Béla utcák csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése valósult meg. A felújítás 2021.03.16.-án vette kezdetét és 2021.10.29-én átadásra kerültek a már megújult árkok.

A jelentős intenzitású esőzések alkalmával elszikkadni nem képes vizek összegyűjtése és elvezetése a Halászy Károly és Somogyi Béla utcák mentén elvezető árkok kiépítésével és átalakításával valósult meg. A beruházással a külterületi vízelvezető csatornák és belterületi árkok összeköttetése is megújult.
A fejlesztéssel érintett utcákban a csapadékvíz szikkasztása, helyben tartása nem volt lehetséges a tervezés ennek figyelembevételével készült. A Somogyi Béla utca mentén kétoldali vízlevezetés került kialakításra a nyílt vízlevezetés megtartásával és felújításával. A rekonstrukció során az árkok helyszínrajza a tervezett járdához és útpadkához, míg magassági vonalvezetése az út magasságához igazodik. A Halászy Károly utcai csapadék elvezető rendszer esetében a csapadékelvezető árkok vonalvezetésének megtartásával kapacitás növelés történt a keresztmetszeti jellemzők növelésével, ahol a burkolt meder hossza megegyezik a meglévő burkolt meder hosszával, de a korábbi mederlapos burkolat helyett a tervezett áteresztő burkolat került beépítésre.

A két utca menti csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója komplex fejlesztést alkot. Hatásuk nem csak közvetlenül az utcában összegyűlő csapadékvízkezelésére van, hanem a beléjük betorkolló utcák vizet, illetve a Fő utca vizet is ezek vezetik le.


A projekt a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című, PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú pályázati kiírás keretében, a Pénzügyminisztérium támogatásával, a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásból valósult meg.

A kivitelezést az NBS Építőipari Kft. végezte el.

 

www.pestmegye.hu