Ülésezett és szakmai konferenciát tartott a BAFT

A Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács (BAFT) április 18-án tartotta ez évi első tanácsülését. Az ülést követően sor került „A Budapesti Agglomeráció aktuális kérdései” című szakmai konferenciára.

baft ulesA BAFT ülése (középen Láng Zsolt és Szabó István)

A konferenciára nagy számban érkeztek egész Pest vármegyéből a meghívott önkormányzatok és egyéb szervezetek képviselői. A vendégeket a BAFT társelnökei, Dr. Láng Zsolt kormánymegbízott és Szabó István, Pest Vármegye Önkormányzatának elnöke köszöntötte. A bevezető után a rendezvény szakmai előadásai következtek, majd a résztvevők hozzászólásaival és szakmai beszélgetéssel zárult az esemény.

Előadások:
• Az új területfejlesztési törvény bemutatása különös tekintettel annak agglomerációs térségi vonatkozásaira – Mayer Gábor, Területfejlesztési és Közigazgatási Minisztérium államtitkárának előadása.
• Elindult a Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepció és Program készítése – tájékoztató a BAFT munkaszervezet részéről.
• Kihívások és lehetőségek Pest vármegye települései előtt – CÉH Zrt.
• Várostérségi jó gyakorlatok, európai példák tanulmány bemutatása – BAFT munkaszervezet előadása.

baft konferenciaSzabó István köszöntötte a vendégeket a konferencián

A BAFT 2024. évben megkezdte a Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Programja készítésének előkészítését. A Koncepció és Program megalapozására több szakmai tanulmány készül, amelyek kiterjednek a nemzetközi agglomerációs gyakorlatok vizsgálatára, a Budapesti Agglomeráció térségi szerkezetének, illetve a fővárossal való viszonyainak kutatására, az ipari térségek elemzésére, a vizes élőhelyek turisztikai lehetőségeinek feltárására a Soroksári Dunaág térségében, az Agglomeráció víziközmű problémáinak feltárására, illetve a népességváltozás várható trendjeinek felvázolására (demográfiai prognózis).

Ezzel párhuzamosan megkezdődött a Területfejlesztési Koncepció Helyzetfeltárás munkarészének alapadatszintű szakmai előkészítése. A BAFT a Koncepciót és Programot a közösségi tervezés elveinek megfelelően az összes érintett szervezet bevonásával, széleskörű és aktív partnerség kialakításával kívánja elkészíteni. Az ehhez szükséges partnerségi tevékenységek – interjúk, szakmai rendezvények, workshopok, kérdőíves adatfelvétel stb. – 2024 év őszén kezdődnek majd. A Koncepció és Program készítéséért felelő szervezet a BAFT munkaszervezete, a Pro Régió Nonprofit Kft. A szakmai munka tartalmassága és a közösségi érdekek érvényre juttatása, végső soron a Budapesti Agglomeráció fenntartható fejlődésének megalapozása és versenyképességének növelése érdekében a BAFT minden érintett szervezet aktív részvételére számít.

www.pestmegye.hu