Doberdói Bánlaky József emléknap Üllőn

Doberdói Bánlaky József halálának 70. évfordulóján emléknapot tartanak okóber 11-én Üllőn. Ebből az alkalomból érkezik a városba a Pest Megyei Értékek fotókiállítás, valamint az értéktár konferencia.

Doberdói Bánlaky József ny. altábornagy mind hadtörténészként, mind pedig az első világháború hadvezéreként olyan életművet hagyott maga után, amely elismert tudósként és katonaként biztosít számára helyet a magyar hadtörténelem, illetve a magyar hadtörténetírás nagyjai között." – E sorokat Dr. Pollmann Ferenc, a HM HIM Hadtörténeti Intézetének Phd, hadtörténésze írta az 1863. február 13-én Lugoson született és 1945. október 12.-én Üllőn elhunyt hivatásos katonatisztről és hadtörténészről.

doberdoi banlaky emleknap meghivo

Doberdói Bánlaky József 1891-ben fejezte be a bécsi hadiiskolát. Az első világháborúban már 1914.július 27-től gyalogdandárok parancsnokaként részt vet, s már nagyon hamar vezérőrnaggyá léptették elő. Különösen kitűnt a Doberdón vívott harcokban, innen kapta nemesi előnevét is. Az erdélyi fronton is megfordult, alakulatát 1917-ben oda vezényelték, s ő immár altábornagyként vett részt a harcokban. A háború befejezését követően a hadtörténelmi levéltárban dolgozott 1919 januárjában bekövetkező nyugdíjazásáig.

Tudósként elsősorban a magyar hadtörténelemmel foglalkozott. Még az 1890-es évek második felében megírta az 1848-49-es szabadságharc katonai történetét, ami e témában minden korábbinál gazdagabb munka, s az első olyan, amit olyan ember írt, aki nem vett részt a forradalomban. A magyar nemzet hadtörténelme, I-XXII. (1928-1942) szintén a kiemelkedő művei sorát gyarapítja, olyannyira, hogy a mai napig a magyar hadtörténetírás egyik legkiemelkedőbb teljesítményének tartják. Bonaparte Napóleonról éppúgy írt tudományos igényű munkát, mint a gyalogság harcászatáról vagy az 1914. évi osztrák-magyar-szerb-montenegrói hadjáratról.

Életének utolsó éveiben alakult ki üllői kötődése. Sokat segített – akár munkában, akár a frontszolgálat elkerülésében – a helyieknek. Amikor 1944 végén szétbombázták lakásukat, fia csónakon menekítette Üllőre az akkor már férfit és feleségét, aki férje halálát követően még 1952-ig Üllőn élt. Sírjuk – amely az üllői temetőben található, a Nemzeti Sírkert része.

Doberdói Bánlaky József életműve a megyei értéktár részét képezi.

Az emléknapot megelőzően, Pest Megye Önkormányzata Üllő városával közösen értéktár konferenciát tart október 8-án. Ezen a napon nyílik meg a Pest Megyei Értékek ingyenes fotókiállítás is az önkormányzati hivatal aulájában.

A részletes program INNEN tölthető le.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a kiállításra és a konferenciára.

www.pestmegye.hu