Megyeri István lett Pest megye díszpolgára

A megye kiválóságait köszöntötte a közgyűlés a Megyenapon.

Pest-Pilis-Solt vármegye 355 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én jött létre. Pest Megye Közgyűlése 1999-ben ezt az évfordulót Megyenappá nyilvánította, mely alkalomból évente ünnepi közgyűlés tart. Ekkor adják át a megyei kitüntető díjak, elismerve a közművelődés, a tudomány és a kultúra, az építészet, a környezetvédelem, valamint a közbiztonság és a társadalmi összetartozás érdekében tett erőfeszítéseket.

A Megyenap Pest megye egyik legfontosabb eseménye – a közösség ünnepe, amikor az ország legnépesebb megyéjéből, a 187 városból és településről százak érkeznek a Megyeházára. Ezen a napon köszönti a közgyűlés mindazokat, akik a hivatásukban, vagy a mindennapokban képesek voltak a példamutató tettekre, az átlagon felüli teljesítményekre.

Szabó István beszédében úgy fogalmazott, hogy Pest megye nagy utat járt be, amíg a történelem fő sodrába került, és a változás, a cselekvés és a fejlődés motorja lett Magyarországon és Európában
„Olyan lépéseket, melyeket Önök, a mai napon Pest megyei kitüntető díjban részesülő vendégeink is naponta megtesznek, s ezzel ma is bizonyítják, hogy igenis, ma és a jövőben is lehet és érdemes még több feladatot és még nagyobb felelősséget vállalni Magyarországért."

FFG 7756Wentzel Ferenc, Szabó István, Megyeri István, Pogácsás Tibor

Pest Megye Közgyűlése Díszpolgári címet adományozott Megyeri István részére – Pest megye és Monor Város közoktatásának fejlesztéséhez és a fizikaoktatás módszertani megújításához nyújtott hozzájárulása, valamint személyes példamutatása és kiemelkedő pedagógusi életműve elismeréseképpen. Megyeri István 41 éven keresztül tanított a monori József Attila Gimnáziumban. Diákjait nem csak tanította, de együtt is dolgozott velük a fizikaoktatás módszerének fejlesztésén, amit elismerések sorával ismertek el. Példát mutatott abban is, hogy a folyamatosan tanult, képezte magát a fizika, a műszaki tudományok, és az informatika szakterületein. Még akkor is, amikor igazgatója volt a Gimnáziumnak 1993 és 2013 között, és közéleti feladatokat vállalt Pest megye közoktatásának fejlődése érdekében. Vezető szerepet vállalt a Pest Megye Önkormányzata által bevezetett feladatalapú finanszírozási rendszer kidolgozásában, mely egy évtizeden keresztül mintaként szolgált más önkormányzatok számára is.

Az ünnepségen részt vettek Pest megye testvérmegyéi. Delegáció érkezett a Hargitából, lengyel Mazoviából, és a horvát Tengermellék-Hegyvidék megyéből.

A megyenapi rendezvényen átadták még a Pest Megyéért Emlékérmet, a Kulturált Települési Környezet Díjat, az Építészeti Nívódíjakat, a Tudományos Díjat, a Nemzetiségekért Díjat, a Pest Megye Környezetvédelméért Díjat, a Pest Megye Közbiztonságáért Díjat, a Pest Megye Katasztrófavédelméért Díjat, a Fekete Dió Díjat, a Pest Megye Népművészetéért Díjat, valamint a Pest Megyei Médiadíjat.

A díjazottak névsora INNEN tölthető.

www.pestmegye.hu