Pest Megyei Duna Stratégia 2014-2020

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 2013. februárjában döntött arról, hogy az Európai Unió Duna Stratégiájára ráfűzve és azt a megyei szintre lebontva elkészíti a Pest Megyei Duna Stratégiát.

A stratégia fejlesztési szemléletű, középtávot (7-8 év) felölelő fejlesztési dokumentum, melynek célja az EU Duna Régió Stratégiájának égisze alatt Pest megye középtávú céljainak területi és projektorientált leképezése, a közép- és rövidtávú fejlesztési lehetőségek feltárásának megvalósítása.

mappaPest Megyei Duna Stratégia

A 2011. évi magyar elnökség alatt elfogadott Duna régióra vonatkozó uniós stratégia célja, hogy lendületet adjon a legkülönbözőbb helyi problémák kezelését, a gazdasági fejlődés ösztönzését, a közlekedés és szállítás, valamint az energiahálózatok javítását, a környezet védelmét és a biztonság növelését célzó hosszú távú együttműködésnek a Duna folyót övező országok között.

Az Európai Bizottság 2013. április 8-i jelentése az „Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiájáról”, valamint a 2013. június 27-i jelentése a „makro-regionális stratégiák hozzáadott értékéről” leírja, hogy a Duna Régió Stratégiájának megvalósításához a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai időszak minden rendelkezésre álló forrását igénybe kell venni, ezeket hatékonyabban, egymással összehangoltabban kell felhasználni. A vonatkozó kohéziós politikai rendelet tervezetek alapján a Duna Régió Stratégiával való összhang megteremtése fontos igényként jelenik meg a 2014-2020-as EU-s programok tervezése során. A gyakorlatban ez úgy valósul meg, hogy be kell mutatni az egyes Operatív Programok keretében tervezett beavatkozások kapcsolódását a releváns makro-regionális stratégiák célkitűzéseihez, prioritás területeihez, illetve a Duna Régió Stratégia Akciótervben nevesített és egyéb koordinációs szervek által elfogadott projektekhez.

További fontos fejlemény a Pest Megyei Duna Stratégia elkészítésével kapcsolatban, hogy a 2007-2013 között működő Délkelet-európai transznacionális együttműködési program 2014-től két program, a Duna Transznacionális Program és az Adria-Jón program keretében él tovább. A Duna Transznacionális Program közös intézményrendszerének székhelye várhatóan Budapesten lesz.

A Duna Programban 9 EU tagállam - Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Németország (két tartomány területével), továbbá öt nem uniós tagállam - Bosznia és Hercegovina, Moldova, Montenegró, Szerbia, és Ukrajna (négy régió területével) vesz részt.

E Program célja egyrészt a Duna Transznacionális Program (SEE) végrehajtása során kialakult transznacionális együttműködési hagyományok továbbvitele, másrészt az EU Duna Régió Stratégia végrehajtásának elősegítése. A Program az EU 11 ún. tematikus célja közül a kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése; a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; a fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban; intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás körül összpontosul majd.

A Pest Megyei Duna Stratégia készítésébe a települési önkormányzatok, a gazdasági szereplők bevonásra kerültek, továbbá a stratégiát társadalmi egyeztetésre is bocsátottuk.

A Közgyűlés által elfogadott Pest Megyei Duna Stratégia anyaga: