Nemzeti fejlesztési koncepciók és stratégiák

 
A dokumentum a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) műhelyében készült. A dokumentum a kormányzati fejlesztéspolitika 2030, illetve 2014-2020 időtávlatában követni tervezett stratégiai céljait, prioritásait jelöli ki.
 
 
mappa Ágazati fejlesztési dokumentumok:
 
A Kis- és Középvállalkozások Fejlesztésének Stratégiája 2007-2013
Az egészségügy humán erőforrás stratégiája
Digitális Megújulás Cselekvési Terv 2010-2014
Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 2007-2020 – Fehér Könyv
Kerékpáros Magyarország Program 2007-2013
Külgazdasági Stratégia 2011
Kulturális Turizmus Fejlesztési Stratégia 2009-2013
Magyarország Energiapolitikája 2008-2020
Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 2010-2020
Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2008 (módosítva: 2010-ben)
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2008-2025
Nemzeti Energiastratégia 2030
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 2007
Nemzeti Környezetvédelmi Program 2009-2014
Országos Ökoturizmus Fejlesztési Stratégia
Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020
Turizmusfejlesztési Stratégia 2011
 
 
A gazdaság versenyképessége és a társadalom megerősödése szempontjából alapvető fontosságú, hogy az ország területileg is kiegyensúlyozottan fejlődjön.

A gazdaságpolitika céljainak elérését a területi tervezés és a megyék, települések szerepvállalása erősíti. Fontos, hogy az ország legtöbb területéről elérhetőek legyenek a munkahelyeket biztosítani tudó városi központok, hogy ne alakuljanak ki végletesen elöregedő és elnéptelenedő térségek, a különböző adottságú térségek ki tudják aknázni saját adottságaikat versenyképességük erősítéséhez.

Korunk kihívásainak kezeléséhez (pl. gazdasági válság, népességfogyás és öregedés, bizalomhiány, társadalmi krízisek) és a kormányzat célkitűzéseinek eléréséhez a különböző térségek eltérő formában tudnak eredményesen hozzájárulni. A területileg kiegyensúlyozott fejlődés a kormányzat egészének és az önkormányzatoknak a közreműködését igényli együttműködésben a piaci szféra szereplőivel. Ehhez egyfajta iránytűre, egy területfejlesztési stratégiára van szükség, valamint arra, hogy e stratégia mentén a különböző szereplők tevékenységének területi összehangolása megtörténjen. Egységes helyi, területi és országos szinten megvalósuló tervezésre és a határokon is átívelő együttműködésekre van szükség.

(NGM)

Területfejlesztési fogalomtár

További információ:

TÉRPORT a VÁTI Nonprofit Kft. által működtetett Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) mindenki számára térítésmentesen elérhető internetes szolgáltatása

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft

European Spatial Planning Research and Information Database (ESPRID)

(EU) Zöld könyv a területi kohézióról

(OECD – LEED) Útmutató a helyi fejlesztési stratégiák értékeléséről

http://en.wikipedia.org/wiki/Spatial_Planning

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Spatial_Development_Perspective