Hálózat az Új Európáért

Hálózat az Új Európáért – NET4EU

Pest Megye Önkormányzata az „Európa a Polgárokért” Európai Uniós program keretében, 4 ország részvételével (Locri - Olaszország, Lupeni - Románia, Dagda – Lettország, Pest megye - Magyarország) nemzetközi programot valósít meg.

partnerekcímer

Az „Európa a polgárokért” program fontos eszköze annak, hogy az Unió 500 millió lakosa hatékonyabban kapcsolódhasson be az Unió fejlődésébe. A program olyan rendszereket és tevékenységeket finanszíroz, amelyekben a polgárok részt vehetnek, hangsúlyozza Európa közös múltját és értékrendjét, és támogatja az Unió fejlődéséért való személyes felelősségvállalás kialakulását.

EUapolgarokert 170104

A projekt keretében, Pest Megye Önkormányzata, az Európai Bizottság támogatásból 3 fiataloknak szóló, az Európai Unió jövőjével foglalkozó helyi rendezvényt, egy nemzetközi projekt találkozót és európai vitát, illetve egy uniós fejlesztésből megvalósult helyi projekt bemutatását szervezi majd meg. A projekt európai vitáin és nemzetközi rendezvényein minden partnertelepülés képviselői részt vesznek. A viták során elhangzott észrevételekből és megfogalmazott javaslatokból kézikönyv készül, melyet az Európai Parlament képviselői is megkapnak majd a projekt zárórendezvényén Brüsszelben. A projekthez kapcsolódva, a partnerek által közösen szerkesztett online és közösségi média platformok működnek, melyek lehetővé teszik az európai fórumok témáinak további megvitatását.

Az európai viták témái a következők lesznek:

Az Európai Zöld Megállapodás
Euroszkepticizmus – okai és hatása az EU jövőjére
Gazdasági válság, migrációs válság, biztonság – új kihívások az unió előtt
Migráció és a jövő Európája
Munkanélküliség – az EU szerepe és megoldási lehetőségek

A projekt fontosabb adatai

Projekt kezdete: 2019.12.01.
Projekt befejezése: 2022.11.30.
Teljes költségvetés: bit.ly/zarojelentes (141.120 euró)

Weboldal: https://www.net4europe.eu/ 
Youtube csatorna: https://www.youtube.com/channel/UCCTBxWwf-opqYXdbKaIzrVg 
Instagram: https://www.instagram.com/net4eu/ 
Twitter: https://twitter.com/net4europe 
Facebook oldal: https://www.facebook.com/net4eu/ 

összcsoportképA projektben résztvevő négy ország képviselői

A NET4EU projekt zárórendezvénye az uniós intézményekben Brüsszelben - 2022. november 28–30.

A NET4EU projekt egyik kiemelt célja volt, hogy a nemzetközi találkozókon és a helyi rendezvényeken megvitatott témákkal kapcsolatos közös következtetések eljussanak az Európai Unió intézményeihez, választott testületeihez. A projekt zárórendezvényére ezért Brüsszelben került sor ahol a projektpartnerek delegációi a Régiók Bizottságában, illetve az Európai Parlamentben tanácskoztak a két uniós intézmény képviselőinek és szakértőinek bevonásával. A rendezvényen Pest megye képviseltében a Pest Megyei Közgyűlés négy képviselője, dr. Prohászka Mónika, Márky Marianna, Jánosiné Lesi Ágota és Varga Zoltán Péter vettek rész, Karácsony Ádám, a Pest Megyei Közgyűlés alelnöke és a Régiók Bizottságának tagja pedig szakértőként csatlakozott a megbeszélésekhez. A korábbi találkozókhoz hasonlóan a zárórendezvényen is a további három projektpartner delegációi vettek részt az olaszországi Locriból, a romániai Lupeniből és a lettországi Dagdából.

BrüsszelmagydelParlament1

A találkozó első napján a megbeszélések helyszíne a Régiók Bizottsága volt, ahol a projektpartnerek a migráció és a migráció kezelésének témakörét vitatták meg. Miután a résztvevő országok delegáció ismertették a hazájukban, a migrációs válság következtében kialakult helyzetet és az azzal kapcsolatos kihívásokat, a Régiók Bizottsága részéről Karácsony Ádám (Európai Konzervatívok és Reformerek) és Giuseppe Varacalli (ReNew Europe) osztotta meg a gondolatait a résztvevőkkel. A megbeszélés keretében a küldöttségek tagjai tájékoztatást kaptak még az Európai Unió „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” programjáról, melynek keretében – újabb sikeres pályázat esetén – folyatható lesz a megkezdett együttműködés. A tanácskozást azoknak a rövid videóknak a bemutatása zárta, melyet a projektpartnerek felkérésére, az egyes régiókban élő fiatalok készítettek arról, hogy számukra mit jelent az Európai Unió állampolgárának lenni. A nap végén a delegációk látogatást tettek az Európai Parlament látogatóközpontjában, a Parlamentáriumban.

A második napon az Európai Parlamentben folytatódott a program, ahol a küldöttségek a munkanélküliséggel és munkanélküliség csökkentésére irányuló uniós kezdeményezésekkel foglalkoztak. Itt szintén a résztvevő régiók helyzetbemutatásával és elemzésével kezdődött a megbeszélés, illetve a partnerek egy-egy iránymutató, uniós támogatással megvalósult projektet is bemutattak. A munkanélküliség csökkentésére, illetve a gazdaságélénkítésre rendelkezésre álló támogatási lehetőségekről Francesco Molica, az Európai Bizottság témával foglalkozó igazgatója tájékoztatta a partnereket, majd a rendezvény házigazdája Vincenzo Sofo, Európai Parlamenti Képviselő (Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport) foglalta össze a megbeszélés, illetve a NET4EU projekt legfontosabb megállapításait.

BrüsszelcsoportképCOR

A brüsszeli találkozó méltó lezárása volt a projektpartnerek több éves – világjárvány és az ukrajnai háború által megnehezített - munkájának. A projekt nemcsak a kapcsolattartásban és a találkozók megszervezésében fellépő nehézségeket tudta sikeresen áthidalni, hanem mind a megvitatandó témákban, mind pedig a viták, megbeszélések módszertanában reagálni tudott az elmúlt időszak jelentős változásaira. Az intenzív, rugalmasságot és nyitottságot igénylő közös munka olyan szoros kapcsolatot hozott létre a résztvevők között, melyre további közös kezdeményezések, projektek építhetők majd.

A NET4EU projekt harmadik nemzetközi találkozója Dagdában Lettországban - 2022. október 25–27.

A NET4EU projekt harmadik nemzetközi találkozójának házigazdája a lettországi Dagda városa volt, ahol a résztvevők az európai vita keretében az euroszkepticizmus terjedésének okait és annak hatását az európai integráció további fejlődésére vitatták meg. Emellett a projektpartnerek delegációi Locriból (Olaszország), Lupeniből (Románia) és Pest megyéből több uniós támogatásból megvalósuló helyi kezdeményezést és projektet látogattak meg, illetve a helyi fejlesztésekkel kapcsolatos tájékoztatókon, eszmecseréken vettek részt. A pest megyei delegáció tagjai a Pest Megyei Közgyűlés öt képviselője, dr. Prohászka Mónika, Márky Marianna, Gazdikné Kasa Csilla, Jánosiné Lesi Ágota, Szemző Áron és az Önkormányzat szakértői Wolf Péter elnöki tanácsadó és Dorka Áron a Europe Direct Pest Megyei Európai Információs Pont irodavezetője voltak.

NET4EUDagda 15

A találkozó résztvevőit az első napon Dagda alpolgármester fogadta, aki röviden bemutatta a várost, illetve a régiót és ismertette a térség számára fontos fejlesztéseket és azokat a kihívásokat, amelyekkel jelenleg szembenéznek. Ezek után a projketpartnerek bemutatkozása következett, majd a résztvevők közösen megvitatták a további együttműködési lehetőségeket, közös programokat. A megbeszélést a helyi ifjúsági központ, a dagdai turisztikai iroda és a „Murza” helyi sörfőzde meglátogatása követte. A két helyi szervezet, illetve a vállalkozás is uniós támogatásból jelentős fejlesztéseket valósított meg az elmúlt időszakban és ezzel kapcsolatos tapasztalataikat, sikereiket és nehézségeiket osztották meg a delegációk tagjaival. A nap vacsorával zárult az Andrupene skanzenben, ahol a küldöttségek tagjai Latgale régió építészetével, az itt lakók életmódjával és hagyományaival is megismerkedhettek.

NET4EUDagda 18

A találkozó második napján az „Európai Vita” keretében helyi szakértők bevonásával, helyi civil szervezetek, oktatási és kulturális intézmények, ifjúsági szervezetek képviselőinek részvételével a partnerek az euroszkepticizmus terjedésének okait és annak hatását az európai integráció további fejlődésére vitatták meg a Jaundome majorban kialakított konferencia központban. A küldöttségek szakértői bemutatták, hogy országukban milyen mértékű az EU támogatottsága, milyen okai lehetnek az euroszkepticizmus térnyerésének és melyek azok a tényezők amelyek befolyásolják az integráció megítélését. A partnerek és konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a legfontosabb ezen téren az unióról és annak tevékenységéről szóló pontos és megbízható információk átadása és a közvélemény ismeretszintjének növelése. A tanácskozás után a küldöttségek a közeli Kraslavába látogattak ahol felkeresték a szintén EU támogatásból létrehozott kézműves központot. Itt nemcsak megismerkedhettek a fazekassággal és kerámiaművességgel, hanem ki is próbálhatták annak mesterfogásait.

NET4EUDagda 41

A lettországi projekttalálkozó újabb fontos tapasztalatokkal, hasznos ismeretekkel és jól alkalmazható ötletekkel gazdagította a résztvevőket és hozzájárult további együttműködések kialakításához.

A konferencia és a látogatások megtekinthetők a projekt Facebook oldalán.

A NET4EU projekt negyedik nemzetközi találkozója Lupeniben Romániában - 2022. november 9–11.

A NET4EU projekt harmadik nemzetközi találkozójának házigazdája a romániai Lupeni városa volt, ahol a résztvevők az európai vita keretében az álhírek témakörét vitatták meg. Emellett a projektpartnerek delegációi Locriból (Olaszország), Dagdából (Lettország) és Pest megyéből több uniós támogatásból megvalósuló helyi kezdeményezést és projektet látogattak meg, illetve a helyi fejlesztésekkel kapcsolatos tájékoztatókon, eszmecseréken vettek részt. A pest megyei delegáció tagjai a Pest Megyei Közgyűlés két képviselője, dr. Prohászka Mónika és Márky Marianna, és az Önkormányzat szakértője, Dorka Áron a Europe Direct Pest Megyei Európai Információs Pont irodavezetője voltak.

NET4EULupeni 15

A találkozó résztvevőit az első napon Lupeni polgármester fogadta, aki röviden bemutatta a várost, illetve a régiót és ismertette a térség számára fontos fejlesztéseket és azokat a kihívásokat, amelyekkel jelenleg szembenéznek. Ezek után a projketpartnerek bemutatkozása következett, majd a résztvevők közösen megvitatták a további együttműködési lehetőségeket, közös programokat. A megbeszélést a Vöröskereszt helyi kirendeltségének meglátogatása követte. A Vöröskereszt által működtetett ifjúsági és szociális központ jelentős fejlesztéseket és fontos programokat valósított meg az elmúlt időszakban uniós és más nemzetközi támogatásokból és ezzel kapcsolatos tapasztalataikat, sikereiket és nehézségeiket osztották meg a delegációk tagjaival. A nap vacsorával zárult Uricaniban a Retezat nemzeti parkban ahol a küldöttségek tagjai a Zsil-völgy természeti értékeivel és a nemzeti park természetvédelmi tevékenységeivel is megismerkedhettek.

NET4EULupeni 16

A találkozó második napján az „Európai Vita” keretében helyi szakértők bevonásával, helyi civil szervezetek, oktatási és kulturális intézmények, ifjúsági szervezetek képviselőinek részvételével a partnerek az álhírek terjedésének okait és annak hatását az európai integráció további fejlődésére vitatták meg a Lupeni Kulturális Központban. A küldöttségek szakértői bemutatták, hogy országukban mennyire elterjedtek az EU-val kapcsolatos álhírek, milyen okai lehetnek az álhírek térnyerésének és melyek azok az eszközök amelyek segítséget nyújthatnak az álhírek elleni küzdelemben. A partnerek és konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a legfontosabb e téren a tudatos médiafogyasztással kapcsolatos ismeretek és készségek átadása, a tényellenőrző oldalak ismertebbé tétele és a közvélemény uniós ismeretszintjének növelése. A tanácskozás után a küldöttségek a közeli Petrosani látogattak ahol felkeresték a bányászati egyetemet és az uniós támogatásból felújított bányászati múzeumot.

NET4EULupeni 19

A romániai projekttalálkozó újabb fontos tapasztalatokkal, hasznos ismeretekkel és jól alkalmazható ötletekkel gazdagította a résztvevőket és hozzájárult további együttműködések kialakításához.

A konferencia és a látogatások megtekinthetők a projekt Facebook oldalán.

Második helyi rendezvényünk: Beszélgetés az Európai Zöld Megállapodásról - 2022. szeptember 15. – Ócsa - Ócsai Bolyai János Gimnázium

A projekt második iskolai rendezvényére Ócsán került sor. Vendéglátónk az Ócsai Bolyai János Gimnázium volt. Ez az iskolai esemény abban különbözött az előzőtől, hogy ezt egy nemzetközi találkozóval kötöttük össze, ahol a NET4EU projektpartnerek is részt vettek a foglalkozásokon, sőt más, a nap témájához kapcsolódó eseményeken.

A felajánlott témalehetőségek közül az iskola az özönfajok témát választotta, illetve kiegészítésként a natura2000 területekről szóló ismertetőt. Ennek oka, hogy a településhez szorosan kapcsolódik az Ócsai Tájvédelmi Körzet és a natura2000 területek.

Az özönfajok témája jelen pillanatban nagyon fontos téma a természetvédelem területén, hiszen az éghajlatváltozás és a globalizáció következtében újabb és újabb fajok jelennek meg hazánk és az Európai Unió területén. Ezek a növények és állatok nincsenek határokhoz – legfeljebb földrajzi határokhoz – kötve, s ezáltal szabadon terjednek károsítva a természeti környezetet vagy befolyásolva az őshonos fajok életét.
A változások hatására felgyorsul ez a terjedési folyamat, olyan fajok jelennek meg hazánkban, amelyek ellen nem tud természetes módon védekezni a helyi ökoszisztéma. Terjedésüknek különböző oka van, s előre soha nem tudjuk, hogy egy idegenhonos faj mikor válik özönfajjá. Ez a problémakör nemcsak a természetvédőket érinti, hanem minden élőlényt, beleértve a lakosságot is.

2hrÓcsa 4

A foglalkozáson ennek a már korábban, sokszor évszázadokkal ezelőtt elindult vagy elindított folyamatnak a veszélyeire hívtuk fel a hallgatóság a figyelmét. Arra, hogy korábbi baklövéseinkből tanulva (pl. az akácosok telepítése) alaposan gondoljuk át milyen növényeket és állatokat engedünk elterjedni hazánkban, emellett a védekezési stratégiák fontossága is bemutatásra került.
Az iskolában 2 foglalkozást tartottunk ebben a témakörben, az órák 3 részből álltak. Az előadásban egy rövid összefoglalót hallgattak meg a diákok az őshonos, idegenhonos és özönfajokról, példákat láthattak ezekre a növényekre és állatokra, s az előadó felhívta a diákok figyelmét az összefüggésekre és következményekre. Mint minden területen, az özönfajok terén is van lehetőségünk a személyesen cselekedni, ami fontos része a megelőzésnek és védekezésnek. Emellett a tanulók megismerhették az Európai Zöld megállapodás kapcsolódó irányelveit, célkitűzéseit.

Az előadás után az osztály 2 csoportra vált, az egyik csoport végiglátogatta a tablókat, miközben szakértönk kiemelt egyes részleteket, fontosabb információkat a kiállítás anyagából. A kifejezések tisztázása és példák bemutatása után a történelemből vett esetek segítségével érzékeltettük, mennyire fontos arra figyelni, hogy a természetben kialakult egyensúlyt ne billentsük fel. Azon kívül, hogy bemutattuk azokat a módokat és területeket, ahogy az özönfajok terjednek a világban, a diákok megismerhették, hogy például az akvarisztika vagy kertészetek választékából hogyan érdemes választani állatot vagy növényt. A kiállítás tárlatvezetése közben a diákok egy totót töltöttek ki a témával kapcsolatban.
Eközben az osztály másik fele óriástársasozott vagy memóriakártyákkal játszott, ezek az eszközök ugyancsak az özönfajokkal vannak kapcsolatban, ezáltal több oldalról kaptak ismereteket a diákok. Majd a két csoport helyet cserélt, hogy minden diák részt vehessen minden tevékenységben.

Az órákkal párhuzamosan a nemzetközi vendékekkel is megismertettük a NET4EU magyarországi helyi rendezvényeinek módszertanát, a foglalkozások felépítését és tartalmát. Emellett egy előadást hallgathattak meg a projektpartnerek az Európai Zöld Megállapodásról és részt vettek egy workshopon.

A totók kijavítása és az ajándékok átadása után a tanulók még részt vehettek a délelőtt záróprogramján. A vendégek előadását, amelyben bemutatták saját régiójukban folytatott természet- és környezetvédelmi tevékenységüket, nagy érdeklődés övezte.

Harmadik helyi rendezvényünk: Beszélgetés az Európai Zöld Megállapodásról - Érd 2022. október 18.

A NET4EU projekt harmadik magyarországi helyi rendezvényét 2022. október 18-án tartottuk az érdi Gárdonyi Géza Gimnáziumban. Több mint 80 diák szakértő és inspiráló moderátorok segítségével vitatta meg az Európai Zöld Megállapodást, és mélyítette el ismereteit interaktív kiállítás és egy óriás társasjáték segítségével.

A fiatalokhoz manapság szinte semmi sem áll közelebb, mint az elektronikus eszközök és kütyük, például az okostelefonok, táblagépek, zenelejátszók és játékkonzolok. Ahogy a technológia fejlődik, vagy inkább a divat és a trend diktálja, úgy jelennek meg újabb és újabb kívánatos és kihagyhatatlan modellek. De mi történik a "régi" készülékekkel, ha újat veszünk? Tényleg teljesen elavult egy kétéves okostelefon? Normális-e, hogy egy elektronikai berendezés pár év alatt tönkremegy, és nem lehet megjavítani? Az Európai Zöld Megállapodásról szóló beszélgetésünk kiindulópontjaként ezeket kérdéseket, azaz a hosszabb élettartamú, javítható, újrahasznosítható és újrafelhasználható termékek témáját választottuk, a Zöld Megállapodásnak azt a célkitűzését, amelyhez a tizenévesek talán a legkönnyebben kapcsolódnak. Erről a részterületről tértünk át később a nagyobb képre, magának a Megállapodásnak a megvitatására.
A rendezvény az iskola két tantermében zajlott, az egyikben tartottuk az előadást, majd csoportbontásban itt maradtak a társasjátékozók, a másik tanteremben állítottuk ki a 12 tablóból álló kiállítást, amit tárlatvezetéssel nézett végig az osztály másik fele, s itt töltötték ki a totókat a tanulók. Majd cseréltek a csoportok.

NET4EUÉRD 50

Az óra első kérdése – a bemutatkozás után - arról szólt, hogy az adott osztály tagjainak hány éves a mobiltelefonjuk. Kinek minél régebbi, annál menőbbnek számít. Ez a bevezető kérdés volt az az indító felvetés, aminek megértéséhez segíti hozzá a diákokat az előadás, kiállítás és a két játék, a totó és az óriástársasjáték.

A kb. 15 perces előadásban az adatok és megdöbbentő információk mellett érdekességek is elhangzottak pl. Superman és a mobiltelefon kapcsolatáról. Mindez megalapozta, hogy a diákok figyelemmel kísérjék végig az előadást. A diákok megdöbbenéssel hallgatták a ritkaföldfémek bányászatának sötét oldalának bemutatását és elgondolkoztak azon, hogy tényleg le kell-e cserélni a telefont vagy laptopot 2 évente. Ehhez kapcsolódva mutattuk be az Európai Zöld megállapodást és célkitűzéseit.

A kiállítás tablóinak megtekintése közben megismerkedhettek azokkal a problémákkal, amelyek a sűrű eszközcsere következménye. A bányászaton kívül a gyártósorok munkásainak monoton és embertpróbáló életéről, a szerelőüzemekben használt vegyi anyagok egészségkárosító hatásáról.

A kiállítás tablói felhívták a diákok figyelmét arra is, hogy döntéseikkel, életmódjukkal hatással vannak nemcsak közvetlen környezetükre, hanem az egész bolygó életére társadalmi és környezetvédelmi szempontból.
A kiállítás megtekintése mellett a totót kitöltve a tanulók a fontosabb információkkal kapcsolatban további megerősítést kaptak. A 10 kérdéses totó felhívta a figyelmüket azokra a következményekre, amik az elektronikai eszközök használatával vannak kapcsolatban: túlzott facebook használat, a nemesfémek bányászatának hatása a társadalomra és a környezetre, az elektronikai hulladékok- feldolgozásának körülményei. Azáltal, hogy ezeket a válaszokat maguknak kellett kiválasztani a lehetséges megoldások közül, segítette a tanulókat abban, hogy mélyebben elgondolkozzanak az adott kérdésen, s a tablón megkeresve a jó választ ösztönözze őket a tudatos eszközhasználat irányába.
Az óriástársasjátékkal való játék aktívan mutatta be a csapatoknak, hogy ők, fiatalként mi mindent tudnak tenni a mindennapjaik során; tanácsokat és ötleteket kaptak azzal kapcsolatban, mire figyeljenek, hogy tudatos fogyasztókká váljanak.

A két foglalkozás után az osztályok tanulóival közösen kijavítottuk a totót, átbeszéltük a megoldásokat. A diákok kérdéseket tettek fel egyes pontokkal kapcsolatban. Majd a nap lezárásaként megerősítettük őket a személyes felelősségük fontosságáról, az életmódváltás szükségességéről, de azzal kapcsolatban is tájékoztatást kaptak, hogy ezt miben és hogyan segíti az Európai Zöld megállapodás. Az aktív diákok ajándékot kaptak: tollat, noteszt, képeslapot, s azok a tanulók, akiket részletesebben érdekelt a téma szórólapot is vihettek haza.

Negyedik helyi rendezvényünk: Beszélgetés az Európai Zöld Megállapodásról - Szentendtre 2022. október 21. Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola

A NET4EU projekt negyedik magyarországi helyi rendezvényét 2022. október 21-én tartottuk az szentendrei Petzelt József Technikum és Szakképző Iskolában. Több mint 60 diák szakértő és inspiráló moderátorok segítségével vitatta meg az Európai Zöld Megállapodást, és mélyítette el ismereteit interaktív kiállítás és egy óriás társasjáték segítségével.

net4euSZENTENDRE 11

A fiatalokhoz manapság szinte semmi sem áll közelebb, mint az elektronikus eszközök és kütyük, például az okostelefonok, táblagépek, zenelejátszók és játékkonzolok. Ahogy a technológia fejlődik, vagy inkább a divat és a trend diktálja, úgy jelennek meg újabb és újabb kívánatos és kihagyhatatlan modellek. De mi történik a "régi" készülékekkel, ha újat veszünk? Tényleg teljesen elavult egy kétéves okostelefon? Normális-e, hogy egy elektronikai berendezés pár év alatt tönkremegy, és nem lehet megjavítani? Az Európai Zöld Megállapodásról szóló beszélgetésünk kiindulópontjaként ezeket kérdéseket, azaz a hosszabb élettartamú, javítható, újrahasznosítható és újrafelhasználható termékek témáját választottuk, a Zöld Megállapodásnak azt a célkitűzését, amelyhez a tizenévesek talán a legkönnyebben kapcsolódnak. Erről a részterületről tértünk át később a nagyobb képre, magának a Megállapodásnak a megvitatására.
A program keretében az elektronikus eszközök "valódi életéről" szóló rövid interaktív előadás során a fiatalok megismerkedtek az eszközök gyártásának környezeti és társadalmi költségeivel, a ritkaföldfémek bányászata által okozott természetpusztítástól kezdve a gyárakban uralkodó nem megfelelő munkakörülményeken keresztül az elektronikus hulladék miatt fellépő egészségügyi kockázatokig és a természetben okozott károkig. A program egyik kísérő rendezvénye egy mini kiállítás volt fotókkal, infógrafikákkal és rövid magyarázó szövegekkel, ahol egy "tárlatvezetés” keretében a diákoknak 10 kérdésből álló feleletválasztós tesztet kellett kitölteniük az ismeretek minél jobb elsajátítása érdekében. A szemléletformáló foglalkozás másik aktív eszköze, az óriás társasjáték arra összpontosított, hogy a tudatos fogyasztásra és a különböző kütyük fenntartható használatára vonatkozó hasznos tanácsokat adjon szórakoztató módon e komoly témában.

A záró részben az Európai Zöld Megállapodás tömör bemutatása után beszélgetés következett majd a feleletválasztós teszt közös javítása és a válaszok megvitatásán keresztül a témával kapcsolatos legfontosabb gondolatok összegzése zárta az eseményt. A helyes válaszok jutalmaként a diákok újrahasznosított és környezetbarát tollakat, fogkeféket és jegyzetfüzeteket kaptak.

A viták fő következtetései között a klímatudatos politika és életmód szükségessége, az európai és a globális együttműködés fontossága, az erőforrás-hatékony és versenyképes gazdaság szükségessége és nem utolsósorban a személyes felelősség kiemelkedő jelentősége merült fel. A diákok abban is egyetértettek, hogy a változtatás a kormányok, a helyi közösségek és az egyének közös felelőssége.

A NET4EU projekt második nemzetközi találkozója Pest megyében Magyarországon 2022. szeptember 14-17.

A világjárvány okozta hosszú kényszerszünet után a "Hálózat az Új Európáért" projekt résztvevői Budapesten találkoztak újra, hogy új lendületet adjanak projektjüknek. Locri (Olaszország), Dagda (Lettország), Lupeni (Románia) és a házigazda Pest Megyei Önkormányzat (Magyarország) küldöttségei ez alkalommal az Európai Zöld Megállapodás egyik legfontosabb témakörét és vállalását a természeti környezet védelmét és helyreállítását vitatták meg.

1

A találkozó egyik fő célja az volt, hogy a delegációk tagjai minél jobban bevonódjanak a megvitatandó témákba és aktívan részt vegyenek a programhoz kapcsolódó tevékenységekben. Ennek szellemében az első napon a résztvevők Ócsára utaztak, hogy felkeressék az Ócsai Tájvédelmi Körzetet és Natura 2000 területet. Itt először a helyi Bolyai János Gimnáziumban a NET4EU partnereinek, az iskola diákjainak és a területen tevékenykedő civil szervezeteknek a részvételével európai vitát tartottak az Európai Zöld Megállapodásról. A vitára való felkészülés és a szükséges háttértudás megszerzése érdekében a diákok és a projektpartnerek számára interaktív workshopot szervezett a Természetvédők Országos Szövetsége. A workshop keretében a résztvevők előadásokat hallgattak, megtekintettek egy mini kiállítást és részt vettek egy óriás társasjátékban. A projektpartnerek számára Éger Ákos, a Magyar Természetvédők Szövetsége - Föld Barátai Magyarország ügyvezető elnöke tartott egy kérdés-felelet szekcióval egybekötött előadást az Európai Zöld Megállapodásról. A program második részében került sor az európai vitára melyben minden partner közreműködött, bemutatva egy-egy a régiójukban található természetvédelmi vagy tájvédelmi területet, amely példaértékű tevékenységeket folytat a környezetvédelem, a környezettudatos nevelés és az Európai Zöld Megállapodáshoz kapcsolódó célok megvalósítása érdekében. A beszélgetés alapján minden partner egyetértett abban, hogy ezen a területen az oktatás és a tudatformálás kulcsfontosságú feladat, különösen a fiatalok körében.

2

Az európai vitát Bukodi Károly, Ócsa város polgármesterével való találkozó követte a város tájvédelmi körzetének szerves részét alkotó szőlőhegyen. A találkozó lehetőséget adott a NET4EU partnereinek, hogy jobban megismerjék a települést és tapasztalatot cseréljenek a tájvédelmi terület és a város együttműködéséről. Az első kézből származó gyakorlati tapasztalatok megszerzése érdekében a találkozó résztvevői délután ellátogattak az Ócsai Öregfaluba, ahol uniós támogatásból és Natura 2000 forrásokból finanszírozott fejlesztési projekt valósul meg a környezettudatos oktatás fejlesztése és az eredeti vizes élőhelyi növény- és állatvilág védelme érdekében.

IMG 2545

A találkozó második napja projektvezetői értekezlettel kezdődött, amelyen a NET4EU projekt záró szakaszának napirendjét határozták meg. Az ülést követően a delegációkat Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke fogadta, ami lehetőséget adott az aktuális európai fejlemények megvitatására és az EU jövőjével kapcsolatos eszmecserére. A találkozó alapgondolatát követve, miszerint az elmélet helyett a gyakorlatra kell nagyobb hangsúlyt fektetni, délután a projektpartnerek Gödöllőre indultak, hogy a Gödöllői Királyi Kastélyban tett látogatással újabb gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodjanak és működő jó gyakorlatokat ismerjenek meg. A kastély parkja természetvédelmi terület, ahol folyamatos fejlesztési projektek zajlanak. Dr. Ujváry Tamással, a kastély vezetőjével való találkozó során a vendégek megismerkedtek azzal, hogy a történelmi helyszínek milyen szerepet játszhatnak a természetvédelemben és a környezeti nevelésben.

4

A hasznos és sikeres Pest megyei találkozót követően a projekt helyi, fiataloknak szóló rendezvényekkel, valamint nemzetközi találkozókkal folytatódik Dagdában (Lettország), Lupeniben (Románia) és egy különleges zárórendezvénnyel Brüsszelben (Belgium).

Első helyi rendezvényünk: Beszélgetés az Európai Zöld Megállapodásról - Pilisvörösvár 2022. június 13.

A NET4EU projekt első magyarországi helyi rendezvényét 2022. június 13-án tartottuk a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnáziumban. Több mint 60 diák szakértő és inspiráló moderátorok segítségével vitatta meg az Európai Zöld Megállapodást, és mélyítette el ismereteit interaktív kiállítás és egy óriás társasjáték segítségével.

11Net4EU Pvorosvar

A fiatalokhoz manapság szinte semmi sem áll közelebb, mint az elektronikus eszközök és kütyük, például az okostelefonok, táblagépek, zenelejátszók és játékkonzolok. Ahogy a technológia fejlődik, vagy inkább a divat és a trend diktálja, úgy jelennek meg újabb és újabb kívánatos és kihagyhatatlan modellek. De mi történik a "régi" készülékekkel, ha újat veszünk? Tényleg teljesen elavult egy kétéves okostelefon? Normális-e, hogy egy elektronikai berendezés pár év alatt tönkremegy, és nem lehet megjavítani? Az Európai Zöld Megállapodásról szóló beszélgetésünk kiindulópontjaként ezeket kérdéseket, azaz a hosszabb élettartamú, javítható, újrahasznosítható és újrafelhasználható termékek témáját választottuk, a Zöld Megállapodásnak azt a célkitűzését, amelyhez a tizenévesek talán a legkönnyebben kapcsolódnak. Erről a részterületről tértünk át később a nagyobb képre, magának a Megállapodásnak a megvitatására.

6Net4EU Pvorosvar

A program keretében az elektronikus eszközök "valódi életéről" szóló rövid interaktív előadás során a fiatalok megismerkedtek az eszközök gyártásának környezeti és társadalmi költségeivel, a ritkaföldfémek bányászata által okozott természetpusztítástól kezdve a gyárakban uralkodó nem megfelelő munkakörülményeken keresztül az elektronikus hulladék miatt fellépő egészségügyi kockázatokig és a természetben okozott károkig. A program egyik kísérő rendezvénye egy mini kiállítás volt fotókkal, infógrafikákkal és rövid magyarázó szövegekkel, ahol egy "tárlatvezetés” keretében a diákoknak 10 kérdésből álló feleletválasztós tesztet kellett kitölteniük az ismeretek minél jobb elsajátítása érdekében. A szemléletformáló foglalkozás másik aktív eszköze, az óriás társasjáték arra összpontosított, hogy a tudatos fogyasztásra és a különböző kütyük fenntartható használatára vonatkozó hasznos tanácsokat adjon szórakoztató módon e komoly témában.

13Net4EU Pvorosvar

A záró részben az Európai Zöld Megállapodás tömör bemutatása után beszélgetés következett majd a feleletválasztós teszt közös javítása és a válaszok megvitatásán keresztül a témával kapcsolatos legfontosabb gondolatok összegzése zárta az eseményt. A helyes válaszok jutalmaként a diákok újrahasznosított és környezetbarát tollakat, fogkeféket és jegyzetfüzeteket kaptak.

A viták fő következtetései között a klímatudatos politika és életmód szükségessége, az európai és a globális együttműködés fontossága, az erőforrás-hatékony és versenyképes gazdaság szükségessége és nem utolsósorban a személyes felelősség kiemelkedő jelentősége merült fel. A diákok abban is egyetértettek, hogy a változtatás a kormányok, a helyi közösségek és az egyének közös felelőssége.

Első nemzetközi találkozó és európai vita - 2020.január 7.-11. Locri, Olaszország

A Hálózat az Új Európáért projekt indítórendezvényét és első európai vitáját a program vezető partnere, az olaszországi Kalábria régionban található Locri városa rendezte meg.

Az első napon, az érkezést követően a négy partnerországból érkező küldöttségek hivatalos vacsora keretében ismerkedtek meg egymással, illetve hallgatták meg a vezető partner tájékoztatóját a következő napok programjairól. A hat-hat fős nemzeti delegációkat jellemzően a résztvevő települések önkormányzati képviselői, polgármesterei, alpolgármesterei, Európai Unióval, illetve oktatási és ifjúsági kérdésekkel foglalkozó szakemberei alkották. A pest megyei delegáció tagjai a Pest Megyei Közgyűlés négy képviselője, dr. Galambos Eszter, Pesti Judit, Karácsony Ádám, Törzsök Tibor és az Önkormányzat szakértői Wolf Péter elnöki tanácsadó és Dorka Áron a Europe Direct Pest Megyei Európai Információs Pont irodavezetője voltak.

10LocriPMfb 11Pest Megye Önkormányzatának delegációja Locriban

A második napon először sajtótájékoztatón mutatatták a partnerek a programot a média képviselőnek. A projektről összeállítást készített az olasz közszolgálati televízió regionális szerkesztősége és több helyi televízió, rádió és online portál.
A sajtótájékoztatót követően a „Liceo Zauleco” középiskola diákjainak részvételével zajló fórumon Giovanni Calabrese, Locri polgármestere köszöntötte a projekt résztvevőit és elmondta, hogy régiójuk lakói számára fontos, hogy érezhessék, ők is részei az Európai Uniónak és az ő véleményük is fontos az integráció jövője szempontjából. Kalábria földrajzi elhelyezkedése miatt az itt lakók gyakran távolinak érzik maguktól az EU intézményeit, de az ehhez hasonló projektek hozzájárulhatnak, ahhoz, hogy ez az izoláltság érzés csökkenjen. A polgármesteri köszöntő után a partnerszervezetek képviselői mutatták be településeiket, régióikat, majd válaszoltak a diákok által feltett kérdésekre. A fórumot élőben közvetítette a Radio AUT, helyi web rádió.

1LocriPMfb 4

A fórum megtekinthető a projekt Facebook oldalán és Youtube csatornáján.

A RAI Olasz Televízió riportja ITT nézhető meg 15:05 perctől.

9LocriPMfb 3

A fórum után a partnerek látogatást tettek a polgármester irodájában, majd a projekt végrehajtásának technikai részleteit vitatták meg és döntést hoztak a projekt eseményeinek menetrendjéről, a kapcsolódó online és közösségi média platformok használatáról, kiválasztották a projekt logóját és döntés született a kommunikációs tervről.

5LocriPMfb 7

A projekt első európai vitájára „Az új Európai Parlament és az Európai Parlament szerepe az Európai Unió jövőjének formálásában” címmel a program harmadik napján került sor a Liceo G. Mazzini középiskolában több, mint 200 diák részvételével. A vita résztvevőit Locri Város Önkormányzatának képviselője és a gimnázium igazgatója köszöntötte, majd a projektpartnerek mutatkoztak be és fejtették ki gondolataikat a témával kapcsolatban. Ez után került sor Pier Virgillo Dastoli professor, az Európai Mozgalom Olasz Tanácsának elnökének előadására. A programot a közönség kérdései zárták.

2LocriPMfb 5

A vita megtekinthető a projekt Facebook oldalán és Youtube csatornáján.

A program zárónapján a térségben az Európai Unió támogatásával megvalósult beruházásokat látogattak meg a résztvevők. A Magna Graecia régészeti park Locriban, a partvidék jelentős ókori görög és római emlékeit mutatja be, itt a látogatói fogadóépületek, bemutató installációk és információs táblák kihelyezéséhez nyújtott támogatást az EU strukturális alapja. Gioisia Ionicaban egy kisebb, a helyi gazdaság szempontjából fontos beruházással, egy helyi borászattal, illetve a térség idegenforgalmának fellendítése érdekében megvalósított nagyberuházással, egy újjáépített jachtkikötővel ismerkedtek meg a projekt résztvevői.

negyediknap1

A beruházás látogatások megtekinthetők a projekt Facebook oldalán és Youtube csatornáján.