Hálózat az Új Európáért

Hálózat az Új Európáért – NET4EU

Pest Megye Önkormányzata az „Európa a Polgárokért” Európai Uniós program keretében, 4 ország részvételével (Locri - Olaszország, Lupeni - Románia, Dagda – Lettország, Pest megye - Magyarország) nemzetközi programot valósít meg.

partnerekcímer

Az „Európa a polgárokért” program fontos eszköze annak, hogy az Unió 500 millió lakosa hatékonyabban kapcsolódhasson be az Unió fejlődésébe. A program olyan rendszereket és tevékenységeket finanszíroz, amelyekben a polgárok részt vehetnek, hangsúlyozza Európa közös múltját és értékrendjét, és támogatja az Unió fejlődéséért való személyes felelősségvállalás kialakulását.

EUapolgarokert 170104

A projekt keretében, Pest Megye Önkormányzata, az Európai Bizottság támogatásból 3 fiataloknak szóló, az Európai Unió jövőjével foglalkozó helyi rendezvényt, egy nemzetközi projekt találkozót és európai vitát, illetve egy uniós fejlesztésből megvalósult helyi projekt bemutatását szervezi majd meg. A projekt európai vitáin és nemzetközi rendezvényein minden partnertelepülés képviselői részt vesznek. A viták során elhangzott észrevételekből és megfogalmazott javaslatokból kézikönyv készül, melyet az Európai Parlament képviselői is megkapnak majd a projekt zárórendezvényén Brüsszelben. A projekthez kapcsolódva, a partnerek által közösen szerkesztett online és közösségi média platformok működnek, melyek lehetővé teszik az európai fórumok témáinak további megvitatását.

Az európai viták témái a következők lesznek:

Az Európai Zöld Megállapodás
Euroszkepticizmus – okai és hatása az EU jövőjére
Gazdasági válság, migrációs válság, biztonság – új kihívások az unió előtt
Migráció és a jövő Európája
Munkanélküliség – az EU szerepe és megoldási lehetőségek

A projekt fontosabb adatai

Projekt kezdete: 2019.12.01.
Projekt befejezése: 2022.11.30.
Teljes költségvetés: 141.120 euró

Weboldal: https://www.net4europe.eu/ 
Youtube csatorna: https://www.youtube.com/channel/UCCTBxWwf-opqYXdbKaIzrVg 
Instagram: https://www.instagram.com/net4eu/ 
Twitter: https://twitter.com/net4europe 
Facebook oldal: https://www.facebook.com/net4eu/ 

összcsoportképA projektben résztvevő négy ország képviselői

A NET4EU projekt második nemzetközi találkozója Pest megyében Magyarországon 2022. szeptember 14-17.

A világjárvány okozta hosszú kényszerszünet után a "Hálózat az Új Európáért" projekt résztvevői Budapesten találkoztak újra, hogy új lendületet adjanak projektjüknek. Locri (Olaszország), Dagda (Lettország), Lupeni (Románia) és a házigazda Pest Megyei Önkormányzat (Magyarország) küldöttségei ez alkalommal az Európai Zöld Megállapodás egyik legfontosabb témakörét és vállalását a természeti környezet védelmét és helyreállítását vitatták meg.

1

A találkozó egyik fő célja az volt, hogy a delegációk tagjai minél jobban bevonódjanak a megvitatandó témákba és aktívan részt vegyenek a programhoz kapcsolódó tevékenységekben. Ennek szellemében az első napon a résztvevők Ócsára utaztak, hogy felkeressék az Ócsai Tájvédelmi Körzetet és Natura 2000 területet. Itt először a helyi Bolyai János Gimnáziumban a NET4EU partnereinek, az iskola diákjainak és a területen tevékenykedő civil szervezeteknek a részvételével európai vitát tartottak az Európai Zöld Megállapodásról. A vitára való felkészülés és a szükséges háttértudás megszerzése érdekében a diákok és a projektpartnerek számára interaktív workshopot szervezett a Természetvédők Országos Szövetsége. A workshop keretében a résztvevők előadásokat hallgattak, megtekintettek egy mini kiállítást és részt vettek egy óriás társasjátékban. A projektpartnerek számára Éger Ákos, a Magyar Természetvédők Szövetsége - Föld Barátai Magyarország ügyvezető elnöke tartott egy kérdés-felelet szekcióval egybekötött előadást az Európai Zöld Megállapodásról. A program második részében került sor az európai vitára melyben minden partner közreműködött, bemutatva egy-egy a régiójukban található természetvédelmi vagy tájvédelmi területet, amely példaértékű tevékenységeket folytat a környezetvédelem, a környezettudatos nevelés és az Európai Zöld Megállapodáshoz kapcsolódó célok megvalósítása érdekében. A beszélgetés alapján minden partner egyetértett abban, hogy ezen a területen az oktatás és a tudatformálás kulcsfontosságú feladat, különösen a fiatalok körében.

2

Az európai vitát Bukodi Károly, Ócsa város polgármesterével való találkozó követte a város tájvédelmi körzetének szerves részét alkotó szőlőhegyen. A találkozó lehetőséget adott a NET4EU partnereinek, hogy jobban megismerjék a települést és tapasztalatot cseréljenek a tájvédelmi terület és a város együttműködéséről. Az első kézből származó gyakorlati tapasztalatok megszerzése érdekében a találkozó résztvevői délután ellátogattak az Ócsai Öregfaluba, ahol uniós támogatásból és Natura 2000 forrásokból finanszírozott fejlesztési projekt valósul meg a környezettudatos oktatás fejlesztése és az eredeti vizes élőhelyi növény- és állatvilág védelme érdekében.

IMG 2545

A találkozó második napja projektvezetői értekezlettel kezdődött, amelyen a NET4EU projekt záró szakaszának napirendjét határozták meg. Az ülést követően a delegációkat Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke fogadta, ami lehetőséget adott az aktuális európai fejlemények megvitatására és az EU jövőjével kapcsolatos eszmecserére. A találkozó alapgondolatát követve, miszerint az elmélet helyett a gyakorlatra kell nagyobb hangsúlyt fektetni, délután a projektpartnerek Gödöllőre indultak, hogy a Gödöllői Királyi Kastélyban tett látogatással újabb gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodjanak és működő jó gyakorlatokat ismerjenek meg. A kastély parkja természetvédelmi terület, ahol folyamatos fejlesztési projektek zajlanak. Dr. Ujváry Tamással, a kastély vezetőjével való találkozó során a vendégek megismerkedtek azzal, hogy a történelmi helyszínek milyen szerepet játszhatnak a természetvédelemben és a környezeti nevelésben.

4

A hasznos és sikeres Pest megyei találkozót követően a projekt helyi, fiataloknak szóló rendezvényekkel, valamint nemzetközi találkozókkal folytatódik Dagdában (Lettország), Lupeniben (Románia) és egy különleges zárórendezvénnyel Brüsszelben (Belgium).

Első helyi rendezvényünk: Beszélgetés az Európai Zöld Megállapodásról - Pilisvörösvár 2022. június 13.

A NET4EU projekt első magyarországi helyi rendezvényét 2022. június 13-án tartottuk a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnáziumban. Több mint 60 diák szakértő és inspiráló moderátorok segítségével vitatta meg az Európai Zöld Megállapodást, és mélyítette el ismereteit interaktív kiállítás és egy óriás társasjáték segítségével.

11Net4EU Pvorosvar

A fiatalokhoz manapság szinte semmi sem áll közelebb, mint az elektronikus eszközök és kütyük, például az okostelefonok, táblagépek, zenelejátszók és játékkonzolok. Ahogy a technológia fejlődik, vagy inkább a divat és a trend diktálja, úgy jelennek meg újabb és újabb kívánatos és kihagyhatatlan modellek. De mi történik a "régi" készülékekkel, ha újat veszünk? Tényleg teljesen elavult egy kétéves okostelefon? Normális-e, hogy egy elektronikai berendezés pár év alatt tönkremegy, és nem lehet megjavítani? Az Európai Zöld Megállapodásról szóló beszélgetésünk kiindulópontjaként ezeket kérdéseket, azaz a hosszabb élettartamú, javítható, újrahasznosítható és újrafelhasználható termékek témáját választottuk, a Zöld Megállapodásnak azt a célkitűzését, amelyhez a tizenévesek talán a legkönnyebben kapcsolódnak. Erről a részterületről tértünk át később a nagyobb képre, magának a Megállapodásnak a megvitatására.

6Net4EU Pvorosvar

A program keretében az elektronikus eszközök "valódi életéről" szóló rövid interaktív előadás során a fiatalok megismerkedtek az eszközök gyártásának környezeti és társadalmi költségeivel, a ritkaföldfémek bányászata által okozott természetpusztítástól kezdve a gyárakban uralkodó nem megfelelő munkakörülményeken keresztül az elektronikus hulladék miatt fellépő egészségügyi kockázatokig és a természetben okozott károkig. A program egyik kísérő rendezvénye egy mini kiállítás volt fotókkal, infógrafikákkal és rövid magyarázó szövegekkel, ahol egy "tárlatvezetés” keretében a diákoknak 10 kérdésből álló feleletválasztós tesztet kellett kitölteniük az ismeretek minél jobb elsajátítása érdekében. A szemléletformáló foglalkozás másik aktív eszköze, az óriás társasjáték arra összpontosított, hogy a tudatos fogyasztásra és a különböző kütyük fenntartható használatára vonatkozó hasznos tanácsokat adjon szórakoztató módon e komoly témában.

13Net4EU Pvorosvar

A záró részben az Európai Zöld Megállapodás tömör bemutatása után beszélgetés következett majd a feleletválasztós teszt közös javítása és a válaszok megvitatásán keresztül a témával kapcsolatos legfontosabb gondolatok összegzése zárta az eseményt. A helyes válaszok jutalmaként a diákok újrahasznosított és környezetbarát tollakat, fogkeféket és jegyzetfüzeteket kaptak.

A viták fő következtetései között a klímatudatos politika és életmód szükségessége, az európai és a globális együttműködés fontossága, az erőforrás-hatékony és versenyképes gazdaság szükségessége és nem utolsósorban a személyes felelősség kiemelkedő jelentősége merült fel. A diákok abban is egyetértettek, hogy a változtatás a kormányok, a helyi közösségek és az egyének közös felelőssége.

Első nemzetközi találkozó és európai vita - 2020.január 7.-11. Locri, Olaszország

A Hálózat az Új Európáért projekt indítórendezvényét és első európai vitáját a program vezető partnere, az olaszországi Kalábria régionban található Locri városa rendezte meg.

Az első napon, az érkezést követően a négy partnerországból érkező küldöttségek hivatalos vacsora keretében ismerkedtek meg egymással, illetve hallgatták meg a vezető partner tájékoztatóját a következő napok programjairól. A hat-hat fős nemzeti delegációkat jellemzően a résztvevő települések önkormányzati képviselői, polgármesterei, alpolgármesterei, Európai Unióval, illetve oktatási és ifjúsági kérdésekkel foglalkozó szakemberei alkották. A pest megyei delegáció tagjai a Pest Megyei Közgyűlés négy képviselője, dr. Galambos Eszter, Pesti Judit, Karácsony Ádám, Törzsök Tibor és az Önkormányzat szakértői Wolf Péter elnöki tanácsadó és Dorka Áron a Europe Direct Pest Megyei Európai Információs Pont irodavezetője voltak.

10LocriPMfb 11Pest Megye Önkormányzatának delegációja Locriban

A második napon először sajtótájékoztatón mutatatták a partnerek a programot a média képviselőnek. A projektről összeállítást készített az olasz közszolgálati televízió regionális szerkesztősége és több helyi televízió, rádió és online portál.
A sajtótájékoztatót követően a „Liceo Zauleco” középiskola diákjainak részvételével zajló fórumon Giovanni Calabrese, Locri polgármestere köszöntötte a projekt résztvevőit és elmondta, hogy régiójuk lakói számára fontos, hogy érezhessék, ők is részei az Európai Uniónak és az ő véleményük is fontos az integráció jövője szempontjából. Kalábria földrajzi elhelyezkedése miatt az itt lakók gyakran távolinak érzik maguktól az EU intézményeit, de az ehhez hasonló projektek hozzájárulhatnak, ahhoz, hogy ez az izoláltság érzés csökkenjen. A polgármesteri köszöntő után a partnerszervezetek képviselői mutatták be településeiket, régióikat, majd válaszoltak a diákok által feltett kérdésekre. A fórumot élőben közvetítette a Radio AUT, helyi web rádió.

1LocriPMfb 4

A fórum megtekinthető a projekt Facebook oldalán és Youtube csatornáján.

A RAI Olasz Televízió riportja ITT nézhető meg 15:05 perctől.

9LocriPMfb 3

A fórum után a partnerek látogatást tettek a polgármester irodájában, majd a projekt végrehajtásának technikai részleteit vitatták meg és döntést hoztak a projekt eseményeinek menetrendjéről, a kapcsolódó online és közösségi média platformok használatáról, kiválasztották a projekt logóját és döntés született a kommunikációs tervről.

5LocriPMfb 7

A projekt első európai vitájára „Az új Európai Parlament és az Európai Parlament szerepe az Európai Unió jövőjének formálásában” címmel a program harmadik napján került sor a Liceo G. Mazzini középiskolában több, mint 200 diák részvételével. A vita résztvevőit Locri Város Önkormányzatának képviselője és a gimnázium igazgatója köszöntötte, majd a projektpartnerek mutatkoztak be és fejtették ki gondolataikat a témával kapcsolatban. Ez után került sor Pier Virgillo Dastoli professor, az Európai Mozgalom Olasz Tanácsának elnökének előadására. A programot a közönség kérdései zárták.

2LocriPMfb 5

A vita megtekinthető a projekt Facebook oldalán és Youtube csatornáján.

A program zárónapján a térségben az Európai Unió támogatásával megvalósult beruházásokat látogattak meg a résztvevők. A Magna Graecia régészeti park Locriban, a partvidék jelentős ókori görög és római emlékeit mutatja be, itt a látogatói fogadóépületek, bemutató installációk és információs táblák kihelyezéséhez nyújtott támogatást az EU strukturális alapja. Gioisia Ionicaban egy kisebb, a helyi gazdaság szempontjából fontos beruházással, egy helyi borászattal, illetve a térség idegenforgalmának fellendítése érdekében megvalósított nagyberuházással, egy újjáépített jachtkikötővel ismerkedtek meg a projekt résztvevői.

negyediknap1

A beruházás látogatások megtekinthetők a projekt Facebook oldalán és Youtube csatornáján.