Partnereink

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

Az együttműködés tartalma:

Területfejlesztés és stratégia

A Kamara és az Önkormányzat együttműködik a térség összehangolt fejlesztési stratégiájának megtervezésében és értékelésében, szakmai, szakértői tevékenységgel, valamint a megalapozottságot biztosító széles társadalmi-gazdasági bázis megteremtésével.

Részvételen alapuló tervezés

Részvétel a stratégiai tervezésben és a programozásban szakértői hozzájárulással, a tagokra kiterjedő adatgyűjtéssel, kutatások szervezésével, a gazdasági szereplők bevonásával.

Integrált, koordinált cselekvés

A Kamara és az Önkormányzat közösen lépnek fel annak érdekében, hogy az elszigetelt, egyedi projektek megvalósítására irányuló tervezést és megvalósítást váltsa fel egy összehangolt, koordinált fejlesztéspolitika – programalapú fejlesztések rendszere – amely prioritásként kezeli a tematikusan-, vagy területi alapon integrált fejlesztéseket, biztosítva a kiszámíthatóságot, a tervezhetőséget és az egyes célkitűzések gyorsabb és kevesebb adminisztrációval járó megvalósítását.

Innováció és tudástranszfer

A Kamara megerősíti elkötelezettségét az olyan szolgáltató tevékenységei fejlesztése iránt, amelyek hozzájárulnak a Pest megye innovációs teljesítmény, valamint a termelékenység növekedéséhez. Pest Megye Önkormányzata vállalja, hogy stratégiai menedzsmenti szerepét kiterjeszti az innováció területére, és megjeleníti a megye sajátos gazdasági adottságait a regionális innovációs stratégia és támogatási rendszer fejlesztésében és működésében, és ennek érdekében együttműködést alakít ki a regionális innováció szereplőivel. 

Együttműködés a szakképzésben

Pest Megye Önkormányzata elismeri és támogatja azt a törekvést, hogy a hazai és a területi szakképzés rendszerének – tartalma, szerkezete és minősége – fejlesztése megtörténjen, s hogy e fejlesztésben előtérbe kerüljön a gazdaság, illetve a vállalkozások igénye, kereslete.

Pest Megye Önkormányzata vállalja, hogy egyes (hátrányos helyzetű, leszakadó) Pest megyei térségek fejlődése érdekében képviseli és támogatja azt a törekvést, hogy a szakképzés minőségi és tartalmi fejlesztésével, valamint a térségekbe irányuló szakképzési források bővítésével érdemben javuljon az adott térség pozíciója, az általa nyújtott üzleti környezete.

Együttműködés az innovatív fejlődés és a térségi kohézió megteremtése érdekében

A piaci befektetők és a közszféra fejlesztéseinek elősegítése érdekében a Kamara és az Önkormányzat közös koordináló, ösztönző tevékenységet végeznek, figyelembe véve a Pest Megyei Területfejlesztési Koncepcióban a gazdaságfejlesztés terén meghatározott ágazati és területi stratégiai célokat.

Befektetés-ösztönzés, kereskedelemfejlesztés

Pest megye gazdaságának megerősítése szempontjából kiemelten fontos terület a befektetés-ösztönzés, hiszen az nem csak közvetlen, hanem közvetett előnyöket (tudás- és technológia transzfer, beszállítóvá válás lehetősége, stb.) is jelent a megyei gazdasági szereplők és az itt élő emberek számára.

Szent István Egyetem

Az együttműködés tartalma:

Területfejlesztés és stratégia

Az Önkormányzat és az Egyetem együttműködnek a megye területfejlesztési koncepciója, stratégiája, valamint a 2014 és 2020 közötti időszakban érvényes operatív programok tervezésében, illetve a térséget érintő egyéb tervek készítésében, véleményezésében, értékelésében.

Részvételen alapuló tervezés

Az Önkormányzat biztosítja az Egyetem számára a részvétel lehetőségét a tervezés folyamatában, a tervezést megalapozó dokumentumokat és egyéb információkat rendelkezésére bocsátja. Az Egyetem részt vesz a tervezésben, szakértői állásfoglalások, értékelések készítésével, az Egyetemi karokra és szervezeti egységekre kiterjedő adatgyűjtéssel, az adott témához kapcsolódó kutatások eredményeinek becsatornázásával, az érintett szakértők, kutatók bevonásával.

Integrált, koordinált cselekvés

Felek megállapítják, hogy nélkülözhetetlen a folyamatos fejlesztéspolitikai és szakmai egyeztetés, amely biztosítja a szakmai és társadalmi konszenzuson alapuló megoldások, programok térnyerését.

A Felek szükségesnek tartják, hogy a 2014 és 2020 közötti időszakban előtérbe kerüljenek a települési és térségi szintű komplex beruházások.

Innováció és tudástranszfer

A Felek kölcsönösen egyeztetik a tudás megosztását támogató szolgáltatások, platformok, képzések bővítésére irányuló tevékenységüket.

Az Egyetem megerősíti elkötelezettségét, hogy a tudás megosztásával hozzájárul Pest megye gazdaságának innovációs teljesítményének, valamint a termelékenységének növekedéséhez. 

Együttműködés a szakképzésben

Az Önkormányzat támogatja, hogy a hazai és a területi szakképzés rendszerének fejlesztése megtörténjen. Ennek érdekében vállalja, hogy az Egyetem által megfogalmazott javaslatokat együttműködéseiben, valamint a szakképzéssel kapcsolatosan működő fórumokon képviseli.

Társadalmi felelősségvállalás, közélet

Az Önkormányzat támogatja, hogy az Egyetem aktívan részt vegyen Pest megye közéletében, a 187 Pest megye közösség társadalmi célú kezdeményezéseiben, különösen az oktatás, sport, kultúra, szociális és egészségügy, fenntarthatóság, és társadalmi innovációk területén.

Befektetés-ösztönzés, kereskedelemfejlesztés

Az Önkormányzat vállalja, hogy a Pest megyei gazdaságot bemutató promóciós anyagok, tartalmak, valamint promóciós anyagok, tartalmak hátteréül szolgáló elemzések elkészítésével és kommunikációjával támogatja a Pest megyei vállalkozások és szolgáltató intézmények tevékenységét.

 

Magyar Limes Szövetség

A Limes Szövetség tapasztalataival segíti a megyei tervezést és programalkotást, különös tekintettel a turizmushoz, valamint az örökségvédelemhez kapcsolódó tervezési feladatokra, illetve a Pest Megyei Duna Stratégia előkészítésére.

Pest Megye Önkormányzata megosztja a területfejlesztéssel kapcsolatban rendelkezésére álló információkat a Limes Szövetséggel, különösen a Ripa Pannonica Hungary világörökségi cím elnyeréséhez kapcsolható, tervezett fejlesztési projektek – például turisztikai attrakciófejlesztés, tematikus programkínálat, közlekedésfejlesztés, közösségi alapú kezdeményezések, helyi gazdaság – tervezésével összefüggő ismereteket.

Pest Megye Önkormányzata kezdeményező és koordinatív módon lép fel a megye területén annak érdekében, hogy az érintettek, érdekelt felek olyan turisztikai és kapcsolódó projekteket tervezzenek, amelyek tartalommal töltik meg a Ripa Pannonica Hungary nyújtotta kereteket.

A Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy az elkövetkező évtizedben a Pest megyei térségekben olyan beruházások valósuljanak meg – attrakciófejlesztés, tematikus programkínálat és útvonalak fejlesztése – amelyek nemzetközi szinten is jelentősnek mondható fejlesztéssel járnak.