Pest megye célzott pénzügyi támogatása - pályázati felhívások


Pest megye az uniós csatlakozásunk kezdete óta csak korlátozottan jutott hozzá a tényleges fejlettségi szintjének megfelelő forrásokhoz. Ennek érdekében Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 2015. október 30-i közgyűlésén hozott határozatával azt javasolta a Kormánynak, hogy - a 2016. évi regionális lehatárolás felülvizsgálat során - Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásáról szülessen döntés.

A Kormány támogatta Pest megye és Budapest közigazgatási határai mentén történő kettéválasztását önálló NUTS2-es régiókká. Az NGM a Közép-magyarországi régió NUTS-besorolásának módosítására irányuló kérelmet, az Európai Bizottság Főtitkársága, valamint az Európai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) részére benyújtotta.

Pest megye önálló régióvá válása az Európai Bizottság döntésétől számított második évben léphet hatályba, első ízben csak a következő, 2021-től induló uniós fejlesztési ciklusban jelenthet a megyének - mint kevésbé fejlett régiónak járó - többletforrást. Ennek kompenzálása érdekében a Kormány 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozatában arról döntött, hogy 2016-2018. között 80 milliárd forintot fordít Pest megye kompenzációjára Pest megye Területfejlesztési Koncepciója és Pest megye Területfejlesztési Programja megvalósítása érdekében.


Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén
(A pályázatok benyújtásának lehetősége 2019. február 20-án felfüggesztésre került!)

A támogatási kérelmeket 2019. februrár 20-án reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók a Magyar Államkincstár honlapján.

Pályázók köre:

Pest megyei székhellyel rendelkező mikro-, kis-, és középvállalkozások
amelyek fejlesztését Pest megye területén valósítja meg
(további feltételek a pályázati felhívásban)

Rendelkezésre álló forrás:
4,5 milliárd Ft
Támogatás mértéke: 10 -300 millió forint 
Támogatási intenzitás: 10-55% (támogatás-típustól és vállalkozásmérettől függően)


További információk a
 
Magyar Államkincstár honlapján

mappa
Pályázati felhívás
Pályázati adatlap
2. sz. módosított melléklet


Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén
(A pályázatok benyújtásának lehetősége 2019. január 24-én felfüggesztésre került!)

A pályázati kiírás Pest megye településein olyan fejlesztések támogatására irányul, melyek megakadályozzák az utóbbi 10 évben igazolhatóan bekövetkezett káresemények megismétlődését, csökkentik a káresemények mértékét vagy gyakoriságát, elősegítik a vízkárok enyhítését, és hozzájárulnak egy biztonságosan működő és fenntartható települési csapadékvíz-gazdálkodási rendszer kialakításához. A Pályázati Kiírás a település vagy településrész csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének komplex fejlesztését célozza olyan infrastruktúra-fejlesztések támogatásával, amelyek javítják a települések általános környezeti állapotát, a beruházások során olyan technológiák, módszerek alkalmazását, melyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést.

Pályázók köre:

Pest megyei települési önkormányzatok

Rendelkezésre álló forrás:
4 milliárd Ft
Támogatás mértéke: 40 -300 millió forint 
Támogatási intenzitás: 75-95% (a település adóerő-képességétől függően)

További információk a Magyar Államkincstár honlapján

mappa
Pályázati felhívás
Pályázati adatlap


Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén
(A pályázatok benyújtásának lehetősége 2018. október 24-én lezárult!)

A pályázati kiírás célja a kerékpározás, mint környezetbarát közlekedési mód terjedésének ösztönzése a lakosság körében és a hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés forgalmának a növelése. A pályázat keretében minimum 20 és maximum 200 millió forint értékben van lehetőség a Pest megyei települési önkormányzatok területén levő újonnan kijelölt kerékpárutak kiépítésére, vagy már meglévő kerékpárutak korszerűsítésére, felújítására a főutak átkelési (belterületi) szakaszai mentén.

Pályázók köre:

Pest megyei települési önkormányzatok

Rendelkezésre álló forrás:
4 milliárd Ft
Támogatás mértéke: 20-200 millió forint 
Támogatási intenzitás: 75-95% (a település adóerő-képességétől függően)


További információk a
 Magyar Államkincstár honlapján

mappa
Pályázati felhívás (2018. szeptember 5-én módosított)
Pályázati adatlap (2018. szeptember 5-én módosított)


Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében
(A pályázatok benyújtásának lehetősége 2018. szeptember 29-én felfüggesztésre került!)

A pályázat lehetőséget biztosít a települési önkormányzatok számára új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény létrehozására (új épületben vagy korábban bölcsődei célra működtetett épület újranyitásáva, vagy nem bölcsődei funkciót betöltő épület átalakításával); a már működő, önkormányzati tulajdonban lévő bölcsődeépület átalakításával további fépőhelyek kialakítására. 

A támogatási kérelmeket 2018. szeptember 27-én reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók a Magyar Államkincstár honlapján.

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap néhány érdemi részlete 2018. szeptember 6-án módosításra került. További információk a Magyar Államkincstár honlapján.

Pályázók köre:

Pest megyei települési önkormányzatok

Rendelkezésre álló forrás:
4,5 milliárd Ft
Támogatás mértéke: 3-400 millió forint 
(a bölcsőde típusától és támogatható tevékenységtől függően)
Támogatási intenzitás: 70-95% (a település adóerő-képességétől függően)


További információk a Magyar Államkincstár honlapján

mappa
Pályázati felhívás (2018. szeptember 6-án módosított)
Pályázati adatlap(2018. szeptember 6--án módosított)
Eszközlista


Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén
(A pályázatok benyújtásának lehetősége 2018. szeptember 26-án lezárult!)

A pályázat célja önkormányzati tulajdunú helyi piacok kialakítása, fejlesztése, ezáltal a helyi gazdaság erősítése, az adott településen a kereskedelmi és szolgáltató funkciók bővítése, a helyi termelők, a mezőgazdasági termeléssel, feldolgozással és értékesítéssel foglalkozó vállalkozások piacra jutásának elősegítése, helyben történő értékesítési lehetőségeik bővítésével, feltételeik javításával.

A támogatási kérelmeket 2018. augusztus 27-én reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók a Magyar Államkincstár honlapján.

Pályázók köre:

Budapesti agglomerációhoz tartozó települések, továbbá 
Pest megye 10 ezer főnél nagyobb települések (belterülettel)

Rendelkezésre álló forrás:
2 milliárd Ft
Támogatás mértéke: 20-150 millió forint (támogatható tevékenységtől függően)
Támogatási intenzitás: 70-90% (a település adóerő-képességétől függően)


További információk a
 Magyar Államkincstár honlapján

 mappa
Pályázati felhívás (módosítva: 2018. augusztus 2.)
Pályázati adatlap
Fenntartási és üzemeltetési terv (módosítva: 2018. augusztus 23.)
Üzleti terv elkészítéséhez összeállított útmutató


Mikro-, kis- és középvállalkozások telephely-feltételeinek javítása Pest megye területén
(A pályázatok benyújtásának lehetősége 2018. május 25-én lezárult!)

A támogatás célja a helyi vállalkozások üzleti környezetének javítása. A pályázat keretében lehetővé válik a Pest megye területén székhellyel rendelkező vállalkozások meglévő telephelyeinek átalakítása, modernizációja és bővítése, illetve a nem megfelelő telephelyek kiváltása új telephely, vagy új épület építésével.

Pályázók köre: 

Pest megyei székhellyel rendelkező mikro-, kis-, és középvállalkozások (GFO 11)
amelyek fejlesztését Pest megye területén valósítja meg
(további feltételek a pályázati felhívásban)

Rendelkezésre álló forrás: 
4,5 milliárd Ft
Támogatás mértéke: 20-100 millió forint
Támogatási intenzitás: 10-55% (támogatás-típustól és vállalkozásmérettől függően)


mappa
Pályázati felhívás 
Pályázati adatlap

További információk a Magyar Államkincstár honlapjánAz önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén
(A pályázatok benyújtásának lehetősége 2018. április 26-án lezárult!)

A Pest megyei önkormányzatok belterületi útjainak fejlesztéseit támogató pályázati felhívás célja az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén. A fejlesztések javítják a települések népességmegtartó képességét és a településképet, segítik a munkahelyek gyorsabb megközelíthetőségét, csökkentik a közúti közlekedés okozta környezetterhelést. A pályázat keretében minimum 20 és maximum 150 millió forint értékben van lehetőség az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésére, felújítására. Korlátozott mértékben az út tartozékainak és műtárgyainak felújítása, a szükséges csapadékvíz-elvezető vagy szikkasztó árkok kiépítése, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények megépítése is elszámolható, és lehetőség nyílik közterület-rendezésre is.

A támogatási kérelmeket 2018. április 23-án reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók a Magyar Államkincstár honlapján.

Pályázók köre:   Pest megyei települési önkormányzatok
Rendelkezésre álló forrás:     7 milliárd Ft
Támogatás mértéke:  20-150 millió forint
Támogatási intenzitás:  70-95% (a település adóerő-képességétől függően)


 mappa
Pályázati felhívás 
Pályázati adatlap

További információk a Magyar Államkincstár honlapján


Mikro-, kis és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén
(A pályázatok benyújtásának lehetősége 2018. február 1-jén lezárult!)

A kiírás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását erősítő beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. 

A mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatására irányuló támogatási kérelmeket 2018. január 31-én reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók a www.allamkincstar.gov.hu oldalon.

Pályázók köre:  Pest megyei székhellyel rendelkező mikro-, kis-, és középvállalkozások 
amelyek fejlesztését Pest megye területén valósítja meg. 
Rendelkezésre álló forrás:    4,55 milliárd Ft
Támogatás mértéke: 5-60 millió Ft
Támogatási intenzitás: 10-55% (támogatás-típustól és vállalkozásmérettől függően)


mappa
Pályázati felhívás(Utolsó módosítás: 2018. január 19.)
Pályázati adatlap

További információk a Magyar Államkincstár honlapján


Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén
(A pályázatok benyújtásának lehetősége 2018. február 8-án lezárult!)

A vállalkozói parkok fejlesztésének támogatására irányuló pályázat célja, a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésének támogatása, kiemelten az önkormányzatok tulajdonát képző ipari-, gazdasági felhasználásra szánt területek vállalkozói parkká történő fejlesztése és az ehhez kapcsolódó alapinfrastruktúra kiépítése.

Az önkormányzati vállalkozói parkok kialakítására és fejlesztésére irányuló támogatási kérelmeket 2018. január 10-én reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók a www.allamkincstar.gov.hu oldalon.

Pályázók köre:   Pest megyei települési önkormányzatok
Rendelkezésre álló forrás:     2 milliárd Ft
Támogatás mértéke:  50-250 millió forint
Támogatási intenzitás:  70-90% (a település adóerő-képességétől függően)


 mappa
Pályázati felhívás (Utolsó módosítás: 2018. január 5.)
Pályázati adatlap 

További információk a Magyar Államkincstár honlapján


Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében
(A pályázatok benyújtásának lehetősége 2017. november 17-én lezárult!)

A támogatás célja: a Pest megye területén található, férőhelyhiánnyal közdő és/vagy elavult, leromlott műszaki állapotban lévő önkormányzati tulajdonú óvodák intézményi infrastruktúrájának fejlesztése, az óvodás korú (3-6 év) közötti kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának támogatása, illetve a családok segítése érdekében.

Pályázók köre:   Pest megyei települési önkormányzatok (kivéve: ÉRD MJV)
Rendelkezésre álló forrás:     6 milliárd Ft
Támogatás mértéke:  30-150 millió forint
Támogatási intenzitás:  70-95% (a település adóerő-képességétől függően)


mappa

Pályázati felhívás
Pályázati adatlap (Utolsó módosítás: 2017. október 13.)
Eszközlista

További információk a Magyar Államkincstár honlapjánTelepülések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén 

(A pályázat a rendelkezésre álló keret 200%-át meghaladó igénylés miatt felfüggesztésre került!)

A támogatás célja: A csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése vagy helyben hasznosítása, a települések árvíz-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése érdekében Pest megye településeinek önkormányzati tulajdonban lévő belterületi csapadékvíz elvezetési, csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének kialakítása, korszerűsítése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz-elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

Pályázók köre:   Pest megyei települési önkormányzatok
Rendelkezésre álló forrás:     4 milliárd Ft
Támogatás mértéke:  40-300 millió forint
Támogatási intenzitás:  85-95% (a település adóerő-képességétől függően)


mappa

Pályázati felhívás
Pályázati útmutató (Utolsó módosítás: 2017. augusztus 23.)
Pályázati adatlap(Utolsó módosítás: 2017. szeptember 15.)

További információk a Magyar Államkincstár honlapjánÖnkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében
 
(A pályázatok benyújtásának lehetősége 2017. szeptember 22-én lezárult!)

Támogatás célja: Az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése, az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése.

Pályázók köre:   Pest megyei települési önkormányzatok
Rendelkezésre álló forrás:     4,815 milliárd Ft
Támogatás mértéke:  10-200 millió forint
Támogatási intenzitás:  85-95% (a település adóerő-képességétől függően)


mappa

Pályázati felhívás
Pályázati útmutató (Utolsó módosítás: 2017. augusztus 23.)
Pályázati adatlap
Építészeti segédlet
Eszközlista
Eszközlista kitöltendő

További információk a Magyar Államkincstár honlapjánPályázati felhívás mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén  
(A pályázatok benyújtásának lehetősége 2017. február 23-án lezárult!)

Támogatás célja: 
A támogatás célja a mikro-, kis-, és középvállalkozások működési helyszínéül szolgáló telephelyek infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének a javítása.

Pályázók köre:  Pest megyei székhellyel rendelkező
• mikro-, kis-, és középvállalkozások, (GFO 11) valamint
• egyéni vállalkozók (GFO 231)
amelyek fejlesztését Pest megye területén valósítja meg. 
Rendelkezésre álló forrás:     1,45 milliárd Ft
Támogatás mértéke:  20-100 millió forint
Támogatási intenzitás:  10-55% (támogatás-típustól és vállalkozásmérettől függően)


mappa

Pályázati felhívás
Pályázati útmutató
Pályázati adatlap

További információk a Magyar Államkincstár honlapjánÖnkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására Pest megye területén
(A pályázatok benyújtásának lehetősége 2017. február 23-án lezárult!)

A támogatás célja az önkormányzati tulajdonú belterületi utak kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén.

 

Pályázók köre:   Pest megyei települési önkormányzatok
Rendelkezésre álló forrás:     3,5 milliárd Ft
Támogatás mértéke:  20-150 millió forint
Támogatási intenzitás:  85-95% (a település adóerő-képességétől függően)


mappa

Pályázati felhívás
Pályázati útmutató
Pályázati adatlap

További információk a Magyar Államkincstár honlapján