Pest megye célzott pénzügyi támogatása - pályázati felhívások


Pest megye az uniós csatlakozásunk kezdete óta csak korlátozottan jutott hozzá a tényleges fejlettségi szintjének megfelelő forrásokhoz. Ennek érdekében Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 2015. október 30-i közgyűlésén hozott határozatával azt javasolta a Kormánynak, hogy - a 2016. évi regionális lehatárolás felülvizsgálat során - Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásáról szülessen döntés.

A Kormány támogatta Pest megye és Budapest közigazgatási határai mentén történő kettéválasztását önálló NUTS2-es régiókká. Az NGM a Közép-magyarországi régió NUTS-besorolásának módosítására irányuló kérelmet, az Európai Bizottság Főtitkársága, valamint az Európai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) részére benyújtotta.

Pest megye önálló régióvá válása az Európai Bizottság döntésétől számított második évben léphet hatályba, első ízben csak a következő, 2021-től induló uniós fejlesztési ciklusban jelenthet a megyének - mint kevésbé fejlett régiónak járó - többletforrást. Ennek kompenzálása érdekében a Kormány 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozatában arról döntött, hogy 2016-2018. között 80 milliárd forintot fordít Pest megye kompenzációjára Pest megye Területfejlesztési Koncepciója és Pest megye Területfejlesztési Programja megvalósítása érdekében.


Mikro-, kis és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén
(A pályázatok benyújtásának lehetősége 2018. február 1-jén lezárult!)

A kiírás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását erősítő beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. 

A mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatására irányuló támogatási kérelmeket 2018. január 31-én reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók a www.allamkincstar.gov.hu oldalon.

Pályázók köre:  Pest megyei székhellyel rendelkező mikro-, kis-, és középvállalkozások 
amelyek fejlesztését Pest megye területén valósítja meg. 
Rendelkezésre álló forrás:    4,55 milliárd Ft
Támogatás mértéke: 5-60 millió Ft
Támogatási intenzitás: 10-55% (támogatás-típustól és vállalkozásmérettől függően)


mappa
Pályázati felhívás(Utolsó módosítás: 2018. január 19.)
Pályázati adatlap

További információk a Magyar Államkincstár honlapján


Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén
(A pályázatok benyújtásának lehetősége 2018. február 8-án lezárult!)

A vállalkozói parkok fejlesztésének támogatására irányuló pályázat célja, a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésének támogatása, kiemelten az önkormányzatok tulajdonát képző ipari-, gazdasági felhasználásra szánt területek vállalkozói parkká történő fejlesztése és az ehhez kapcsolódó alapinfrastruktúra kiépítése.

Az önkormányzati vállalkozói parkok kialakítására és fejlesztésére irányuló támogatási kérelmeket 2018. január 10-én reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók a www.allamkincstar.gov.hu oldalon.

Pályázók köre:   Pest megyei települési önkormányzatok
Rendelkezésre álló forrás:     2 milliárd Ft
Támogatás mértéke:  50-250 millió forint
Támogatási intenzitás:  70-90% (a település adóerő-képességétől függően)


 mappa
Pályázati felhívás (Utolsó módosítás: 2018. január 5.)
Pályázati adatlap 

További információk a Magyar Államkincstár honlapján


Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében
(A pályázatok benyújtásának lehetősége 2017. november 17-én lezárult!)

A támogatás célja: a Pest megye területén található, férőhelyhiánnyal közdő és/vagy elavult, leromlott műszaki állapotban lévő önkormányzati tulajdonú óvodák intézményi infrastruktúrájának fejlesztése, az óvodás korú (3-6 év) közötti kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának támogatása, illetve a családok segítése érdekében.

Pályázók köre:   Pest megyei települési önkormányzatok (kivéve: ÉRD MJV)
Rendelkezésre álló forrás:     6 milliárd Ft
Támogatás mértéke:  30-150 millió forint
Támogatási intenzitás:  70-95% (a település adóerő-képességétől függően)


mappa

Pályázati felhívás
Pályázati adatlap (Utolsó módosítás: 2017. október 13.)
Eszközlista

További információk a Magyar Államkincstár honlapjánTelepülések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén 

(A pályázat a rendelkezésre álló keret 200%-át meghaladó igénylés miatt felfüggesztésre került!)

A támogatás célja: A csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése vagy helyben hasznosítása, a települések árvíz-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése érdekében Pest megye településeinek önkormányzati tulajdonban lévő belterületi csapadékvíz elvezetési, csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének kialakítása, korszerűsítése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz-elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

Pályázók köre:   Pest megyei települési önkormányzatok
Rendelkezésre álló forrás:     4 milliárd Ft
Támogatás mértéke:  40-300 millió forint
Támogatási intenzitás:  85-95% (a település adóerő-képességétől függően)


mappa

Pályázati felhívás
Pályázati útmutató (Utolsó módosítás: 2017. augusztus 23.)
Pályázati adatlap(Utolsó módosítás: 2017. szeptember 15.)

További információk a Magyar Államkincstár honlapjánÖnkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében
 
(A pályázatok benyújtásának lehetősége 2017. szeptember 22-én lezárult!)

Támogatás célja: Az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése, az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése.

Pályázók köre:   Pest megyei települési önkormányzatok
Rendelkezésre álló forrás:     4,815 milliárd Ft
Támogatás mértéke:  10-200 millió forint
Támogatási intenzitás:  85-95% (a település adóerő-képességétől függően)


mappa

Pályázati felhívás
Pályázati útmutató (Utolsó módosítás: 2017. augusztus 23.)
Pályázati adatlap
Építészeti segédlet
Eszközlista
Eszközlista kitöltendő

További információk a Magyar Államkincstár honlapjánPályázati felhívás mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén  
(A pályázatok benyújtásának lehetősége 2017. február 23-án lezárult!)

Támogatás célja: 
A támogatás célja a mikro-, kis-, és középvállalkozások működési helyszínéül szolgáló telephelyek infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének a javítása.

Pályázók köre:  Pest megyei székhellyel rendelkező
• mikro-, kis-, és középvállalkozások, (GFO 11) valamint
• egyéni vállalkozók (GFO 231)
amelyek fejlesztését Pest megye területén valósítja meg. 
Rendelkezésre álló forrás:     1,45 milliárd Ft
Támogatás mértéke:  20-100 millió forint
Támogatási intenzitás:  10-55% (támogatás-típustól és vállalkozásmérettől függően)


mappa

Pályázati felhívás
Pályázati útmutató
Pályázati adatlap

További információk a Magyar Államkincstár honlapjánÖnkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására Pest megye területén
(A pályázatok benyújtásának lehetősége 2017. február 23-án lezárult!)

A támogatás célja az önkormányzati tulajdonú belterületi utak kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén.

 

Pályázók köre:   Pest megyei települési önkormányzatok
Rendelkezésre álló forrás:     3,5 milliárd Ft
Támogatás mértéke:  20-150 millió forint
Támogatási intenzitás:  85-95% (a település adóerő-képességétől függően)


mappa

Pályázati felhívás
Pályázati útmutató
Pályázati adatlap

További információk a Magyar Államkincstár honlapján