Pest megye célzott pénzügyi támogatása - pályázati felhívások

Pest megye az uniós csatlakozásunk kezdete óta csak korlátozottan jutott hozzá a tényleges fejlettségi szintjének megfelelő forrásokhoz. Ennek érdekében Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 2015. október 30-i közgyűlésén hozott határozatával azt javasolta a Kormánynak, hogy - a 2016. évi regionális lehatárolás felülvizsgálat során - Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásáról szülessen döntés.

A Kormány támogatta Pest megye és Budapest közigazgatási határai mentén történő kettéválasztását önálló NUTS2-es régiókká. Az NGM a Közép-magyarországi régió NUTS-besorolásának módosítására irányuló kérelmet, az Európai Bizottság Főtitkársága, valamint az Európai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) részére benyújtotta.

Pest megye önálló régióvá válása az Európai Bizottság döntésétől számított második évben léphet hatályba, első ízben csak a következő, 2021-től induló uniós fejlesztési ciklusban jelenthet a megyének - mint kevésbé fejlett régiónak járó - többletforrást. Ennek kompenzálása érdekében a Kormány 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozatában arról döntött, hogy 2016-2018. között 80 milliárd forintot fordít Pest megye kompenzációjára Pest megye Területfejlesztési Koncepciója és Pest megye Területfejlesztési Programja megvalósítása érdekében.

Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén (a pályázatok várhatóan 2017. augusztus 14-től nyújthatók be!)

Támogatás célja:

A csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése vagy helyben hasznosítása, a települések árvíz-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése érdekében Pest megye településeinek önkormányzati tulajdonban lévő belterületi csapadékvíz elvezetési, csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének kialakítása, korszerűsítése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz-elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

Pályázók köre: Pest megyei települési önkormányzatok

Rendelkezésre álló forrás: 4 milliárd Ft

Támogatás mértéke: 40-300 millió forint 

Támogatási intenzitás: 85-95% (a település adóerő-képességétől függően)

mappa
PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ LETÖLTÉSE 

 

Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében
 (a pályázatok várhatóan 2017. július 28-tól nyújthatók be!)


Támogatás célja: az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése, az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése.

Pályázók köre: Pest megyei települési önkormányzatok

Rendelkezésre álló forrás: 4,815 milliárd Ft

Támogatás mértéke: 10-200 millió forint 

Támogatási intenzitás: 85-95% (a település adóerő-képességétől függően)

mappa
PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ LETÖLTÉSE 
Pályázati felhívás mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén
(A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE LEZÁRULT)

Támogatás célja: 
A támogatás célja a mikro-, kis-, és középvállalkozások működési helyszínéül szolgáló telephelyek infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének a javítása.

Pályázók köre
Pest megyei székhellyel rendelkező
• mikro-, kis-, és középvállalkozások, (GFO 11) valamint
• egyéni vállalkozók (GFO 231)
amelyek fejlesztését Pest megye területén valósítja meg. 

Rendelkezésre álló forrás: 1,45 milliárd Ft

Támogatás mértéke: 20-100 millió forint (támogatás-típustól függően)

Támogatási intenzitás: 10-55% (támogatás-típustól és vállalkozásmérettől függően)

mappa
PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ LETÖLTÉSE
 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására Pest megye területén
(A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE LEZÁRULT)

Támogatás célja: 
A támogatás célja az önkormányzati tulajdonú belterületi utak kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén.

Pályázók köre: Pest megyei települési önkormányzatok

Rendelkezésre álló forrás: 3,5 milliárd Ft

Támogatás mértéke: 20-150 millió forint 

Támogatási intenzitás: 85-95% (a település adóerő-képességétől függően)

mappa
PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ LETÖLTÉSE