Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot ír ki a Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására.
 
Pályázat a Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei igazgatói pozíciójára
 
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot ír ki a Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására.
 
A Közgyűlés 2004-ben nevezte ki Godó Endrénét intézményvezetőnek, a megbízás 2009. január 31-én jár le. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény előírása alapján vezetői, valamint magasabb vezetői beosztást csak nyilvános pályázat útján lehet betölteni, ezért a Közgyűlés pályázatot hirdet a Pest Megyei TEGYESZI igazgatói pozíciójára.
 
 
Pályázati felhívás
Pest Megye Önkormányzata pályázatot hirdet:
 
a Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei  (Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi u. 22.) igazgatói állásának betöltésére. Az igazgató feladata a Pest megyei gyermekvédelmi szakellátást (nevelőszülői hálózat, gyermekotthoni hálózat, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat) működtető intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása, ellenőrzése.
 
Pályázati feltételek:
-     a 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet 2. sz. melléklet I. részében felsorolt, szakellátás magasabb vezetőire vonatkozó felsőfokú szakképzettség,
-     a 257/2000.(XII.26) Korm. rendelet 3.§ /3/ bekezdésben foglaltak szerint 5 éves szakmai gyakorlat,
-     vezetői gyakorlat,
-     büntetlen előélet,
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-     gyermekvédelmi intézményben szerzett vezetői gyakorlat
-     szociális szakvizsga   
 
A pályázathoz csatolni kell:
-     3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
-     végzettséget igazoló oklevél/ek másolatát,
-     a pályázó előírt szakmai és vezetői gyakorlatának meglétét is igazoló szakmai önéletrajzot,
-     az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
-     nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik,
-     nyilatkozatot arról, hogy gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn.
 
A magasabb vezetői beosztásra történő megbízás 5 évre szól, a megbízás kezdő időpontja a pályázat elbírálását követő hónap 1. napja.
 
Bérezés, juttatások:
-     bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint,
-     magasabb vezetői pótlék /mértéke: a pótlékalap 250 %-a/,
-     további juttatások Pest Megye Közgyűlésének 12/2002.(V.17.) Pm. sz. rendeletében foglaltak szerint.
 
A pályázat benyújtásának formája és határideje:
A pályázatokat 1 példányban, írásban, a Szociális Közlönyben történő megjelenéstől számított 30 napon belül kell benyújtani Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Szociális és Egészségügyi Irodára (1052 Budapest, Városház u. 7. I./167.)
 
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtási határidejét követő 60 napon belül.
 
Felvilágosítás kérhető:
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Szociális és Egészségügyi Iroda Gyermekvédelmi Csoportjánál (1052 Budapest, Városház u. 7. I./167), a 485-6865-ös telefonszámon.
 
Cikk küldése