Pest Megye Területrendezési Tervének módosítása 2018

Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat kimondja, hogy el kell készíteni az új tervezési rendszerben az ország és a kiemelt térségek területrendezési tervét, és ezzel párhuzamosan meg kell kezdeni a megyei területrendezési tervek módosítását.

2018.08.02.

Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat 1. melléklet 7.3. pontja alapján – az ország és a kiemelt térségek területrendezési tervének elkészítésével párhuzamosan – a Miniszterelnökség finanszírozásával készül a Pest Megyei Területrendezési Terv módosítása, amelyet Pest Megye Önkormányzatának megbízásából a PESTTERV Kft. készít.

A területrendezési terv javaslattevő fázisa hivatalos egyeztetési időszakát megelőzően Pest megye Önkormányzatának Hivatala és a tervező személyes konzultációs lehetőséget biztosított az érintett települések vezetői, szakemberei részére a megye négy nagyobb városában megtartott egyeztető tárgyalásokon.
2018. július 18-án Aszódon és Szobon, július 19-én pedig Cegléden és Dabason került sor a szakmai fórumokra, ahol Pest megye Önkormányzatának Hivatala és a tervező képviseletében megjelent szakemberek tájékoztatást adtak a tervmódosítás legfontosabb elemeiről, és szempontokkal segítették a meghívott polgármestereket, főépítészeket – a remélhetőleg – a közeljövőben meginduló egyeztetési eljárás során adandó hivatalos települési önkormányzati véleményük kialakításához.
A módosítás egyeztetési anyagának tervezete az alábbi linkről letölthető annak érdekében, hogy a tervezett változtatások a megye lakossága és valamennyi érintett számára is megismerhetőek és véleményezhetőek legyenek.

mappa
Tervmódosítás egyeztetési anyagának tervezete

Kérjük az érintett települések vezetőit, szakembereit, hogy az eddig figyelembe nem vett települési érdekek érvényre juttatása céljából a tervezettel kapcsolatos kérdéseiket tegyék fel, észrevételeiket küldjék meg az alábbi címre:

Email Icon
Szabóné Pányi Zsuzsanna

megyei főépítész
Elnöki és Területfejlesztési Iroda 
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
Tel: 06-1-233-68-61
Mobil: 06-20-9369-607
Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 


2018.04.03.

Pest megye budapesti agglomeráción kívüli területének hatályban lévő területrendezési terve – melyet Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendeletével fogadott el – hosszú távra meghatározta a térség terület-felhasználásának és műszaki infrastruktúra-hálózatának térbeli rendjét. A megyében zajló területi folyamatok ugyan nem igénylik a terv koncepciójának a megváltoztatását, de a térségi szabályozás hatékonyságának a növelése elengedhetetlen.

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban OTrT) és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (a továbbiakban BATrT) felülvizsgálatának és módosító javaslatának tervezete elkészült, véleményezése, társadalmasítása, megtörtént. Az új nevén Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény tervezetét a Parlament összes bizottsága tárgyalta és elfogadta.

Bár a Parlamenti jóváhagyás – a közelgő választások miatt – elnapolásra került, de a vonatkozó jogszabályok szerint végig egyeztetett törvénytervezet ismert, így a megyei tervezés során már figyelembe vehetők e törvényjavaslatok.

A megyei területrendezési terv (a továbbiakban PmTrT) módosítását – a fent említett jogszabályi kötelezettségen túlmenően – alapvetően az elmúlt évek során megváltozott jogi környezet, a térségi övezetek lehatárolásában bekövetkezett változások és a legújabb digitális állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis rendelkezésre állása indokolja. Ez az új térkép kompatibilis a településrendezési eszközök készítéséhez alkalmazott „hivatalos alaptérképekkel”, így a megyei területrendezési terv e térképi adatbázis felhasználásával készítendő megújításával elkerülhetők a térképi eltérésekből adódó, korábban tapasztalható területi problémák.

A PmTrT felülvizsgálata azért is szükségszerű, mert a 2013-ban módosított OTrT a 2012. évben jóváhagyott megyei terv számos elemét hatályon kívül helyezte vagy felülírta.

Bár a megyei területrendezési terv alapvetően nem terjed ki a Budapesti Agglomeráció területére, az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 12. § (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy a megyei önkormányzat a területrendezési tervéről szóló rendeletének részeként a megye területének természeti, épített környezeti és gazdasági adottságainak védelmére és fejlesztésére, a térszerkezet szervezésére, továbbá a területfejlesztési koncepciók és programok végrehajtására egyedileg meghatározott övezeteket jelöljön ki. Az új területrendezési tervtörvény parlamenti elfogadásra váró változata pedig – jóváhagyása esetén – az övezetek kijelölésének lehetőségét kiterjeszti majd a Budapesti Agglomeráció területére is. Pest megye elsősorban a gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott célterületének övezetét szeretné kijelölni a készülő területrendezési tervében, amely – a jelenlegi elképzelések szerint – természetesen kiterjedhet majd az agglomerációs települések területére is.

Pest Megye Önkormányzatának megbízásából a PESTTERV Kft. készíti Pest Megye Területrendezési Tervének módosítását.

A közös munka megindítása érdekében 2018. március 14-én fórumot rendeztünk, ahol a tervezés menetéről, fontosabb állomásairól, tervezett ütemezéséről kaptak tájékoztatást a megyei települések. A fórumon a tervező képviseletében Schuchmann Péter ügyvezető igazgató úr tartott előadást a PmTrT módosításának előzményeiről, céljáról, menetéről, tervezett tartalmáról, és az elfogadás előtt álló új területrendezési tervtörvényhez való igazodásáról. Az előadás anyag ide kattintva megtalálható.

Szintén ide kattintva olvasható a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága által készített, „A megyei területrendezési tervek felülvizsgálata 2018” című kiadvány digitális változata, amely ismerteti a területrendezési tervek jelentőségét, a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény tervezetének jelenlegi helyzetét, a megyei terv-felülvizsgálat készítésének újdonságait és a tervek módosítását segítő intézkedéseket (pl. új, ingyenes alaptérkép, digitális adatszolgáltatások, digitális tudástár fejlesztése).

A megyei területrendezési terv módosításának alapját a települések által elfogadott településszerkezeti tervek képezik majd, amelyek az adott település fejlesztési céljainak szem előtt tartásával kerültek megfogalmazásra és elfogadásra. E települési területi jövőképek összességének az országos és térségi elemekkel való összevetése biztosítja, hogy a megyei területrendezési terv érvényesíti és szintetizálja az országos, a térségi és a helyi érdekeket.
Ezért a tervezés teljes folyamatában különösen fontos, hogy a megyei települések részt vegyenek az egyeztetéseken, és segítsék Pest Megye Önkormányzata, valamint a tervezők munkáját.
Az előkészítő munka keretében 2018. első félévében kerül sor az érintett települések településfejlesztési célkitűzéseit is tükröző településszerkezeti tervei értékelésére és feldolgozására, a térszerkezet és a területhasználat jelenlegi (a felülvizsgálat szempontjából kiinduló) jogi állapotának meghatározására.

Az előkészítést követően, várhatóan 2018. augusztusáig kerül sor Pest Megye Területrendezési Tervének módosítása első tervezetének (tervezői dokumentációjának) kidolgozására, majd ezt követően a tervezetnek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon történő széles körű egyeztetésére. Az egyeztetések között is kiemelkedő jelentőséggel bírnak a térségben érintett önkormányzatokkal történő visszacsatolásos egyeztetések.

Munkánk sikere érdekében kérjük, hogy támogassák és segítsék a tervezőt.

mappa
A megyei területrendezési tervek felülvizsgálata 2018 (Miniszterelnökség kiadványa, 2018.03.14.)
Pest megye területrendezési tervének 2018 évi módosítása (Munkaindító megbeszélés előadása, 2018.03.14.)


Email Icon
Kapcsolattartó

Szabóné Pányi Zsuzsanna
megyei főépítész
Elnöki és Területfejlesztési Iroda
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
Tel: 06-1-233-68-61, Fax: 06-1-233-68-90
Mobil: 06-20-9369-607
Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.