Közérdekű információk a településrendezési tervezéshez az adatszolgáltatásokról

A Pest megye közigazgatási területén fekvő települések településrendezési eszközeinek készítésének, módosításának segítése érdekében a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal megkereste a jogszabályok által kijelölt alábbi államigazgatási szerveket az OTrT 2014. január 1-ével hatályba lépett változásaival összefüggésben, az adatszolgáltatásokkal és a térségi övezetek lehatárolásával kapcsolatban.

A településfejlesztési és a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában résztvevő államigazgatási szervek

A 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. melléklete alapján

valamint

a térségi övezetek lehatárolására jogosult, adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek

a 282/2009. (XII.11.) Kormányrendelet előírásai alapján.

Az adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek által adott információkat a dőlt betűvel szedett szövegrészek tartalmazzák.

1./ Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály – Váradi Tibor osztályvezető úr

Áig. szerv - településfejlesztés, területrendezés, településrendezés

- 1051 Budapest, Sas u. 19., 1373 Bp. Pf. 557.


2/A./ Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály – Dr. Bartus Adrienn főosztályvezető

Áig. szerv - környezetvédelem, természet- és tájvédelem

- 1072 Bp. Nagy Diófa u. 10-12.

 • A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnek nincs olyan interneten elérhető adatbázisa, amelyet a településrendezési eszköz készítési és módosítási eljárások során alkalmazni lehetne.

A Natura 2000 területekkel kapcsolatban az alábbi honlapon lehet információt szerezni:

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/


2/B./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Áig. szerv - környezetvédelem, természet- és tájvédelem

- 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4., 5002 Szolnok, Pf.: 25.

• A Közép-Tisza -vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség kétévente elkészíti az illetékességi területére vonatkozó „Környezetállapot értékelését”, melynek dokumentációja az alábbi linkről tölthető le:
http://www.kotiktvf.kvvm.hu/menu/allapotjelentesek/KOTI-KTVF_Allapotertekeles_2012.pdf 
A légszennyezés, a zajterhelés, a hulladékgazdálkodás, a vizek védelme, valamint a természet- és tájvédelmi fejezet tartalmazza a rendelkezésre álló nyilvános adatokat, információkat. A dokumentációban szereplő, a Felügyelőség által készített és feldolgozott táblázatok, térképek felhasználása azonban a hozzájárulásukat igényli!

• Jogszabályváltozás miatt a felszín alatti víz és felszíni víz védelme vonatkozásában a Felügyelőség hatáskörrel már nem rendelkezik, helyette a területileg illetékes Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság (5000 Szolnok, József Attila út 14.) és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) rendelkezik hatáskörrel.


3/A./ Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság helyett

Áig. szerv - vízgazdálkodás, vízvédelem


3/B./ Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság helyett

Áig. szerv - vízgazdálkodás, vízvédelem


Az Illetékességi szabályok a 223/2014. (IX. 4.) kormányrendelet 2. melléklete szerint az alábbiakban változtak vízügyi hatósági és vízvédelmi hatósági ügyekben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területe:
Pest megye – kivéve Abony, Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós, Jászkarajenő, Kocsér, Kőröstetétlen, Mikebuda, Nagykőrös, Nyársapáti, Pilis, Tápiószőlős, Törtel, Újszilvás közigazgatási területét.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
Székhelye: 1081 Budapest, Dologház u. 1.
Postacím: 1428 Budapest, Pf.:13
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területe:
Pest megyéből Abony, Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós, Jászkarajenő, Kocsér, Kőröstetétlen, Mikebuda, Nagykőrös, Nyársapát, Pilis, Tápiószőlős, Törtel, Újszilvás közigazgatási területe.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Székhelye: 5000 Szolnok, József Attila út 14.
Postacím: 5000 Szolnok, Pf.: 110
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


4/A./ Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Áig. szerv - természet- és tájvédelem

Adatszolgáltató - magterület, ökológiai folyosó, pufferterület, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület

- 2509 Esztergom, Strázsa-hegy, 1525 Budapest, Pf.: 86.

 • Az Igazgatóságot hivatalos formában megkeresve tudnak adatszolgáltatást adni – akár digitálisan is – a DINPI hatáskörébe tartozó adatokról.


4/B./ Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Áig. szerv - természet- és tájvédelem

Adatszolgáltató - magterület, ökológiai folyosó, pufferterület, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület

- 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.


5/A./ Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Áig. szerv - vízgazdálkodás, vízvédelem

Adatszolgáltató - nagyvízi meder, mértékadó árvízszint, rendszeresen belvízjárta terület, felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület, vízgyűjtő-gazdálkodási terület

- 1012 Budapest, Márvány utca 1/d., 1253 Budapest, Pf.: 56.

 • Az Igazgatóságot hivatalos formában megkeresve tudnak adatszolgáltatást adni – akár digitálisan is – a KDVVIZIG hatáskörébe tartozó adatokról a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet, 282/2009.(XII.11.) Korm. rendelet alapján. Az ágazat hatáskörébe tartozó egyéb közérdekű adatok az alábbi honlapokról tölthetők le:

www.vizügy.hu (www.kdvvizig.hu)

Magyarország első vízgyűjtő-gazdálkodási tervében (VGT1) foglalt adatok, dokumentumok, térképek)

www.vizeink.hu


5/B./ Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Áig. szerv - vízgazdálkodás, vízvédelem

Adatszolgáltató - nagyvízi meder, mértékadó árvízszint, rendszeresen belvízjárta terület, felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület, vízgyűjtő-gazdálkodási terület

- 5002 Szolnok, Boldog Sándor István krt.4., 5002 Szolnok, Pf.: 63.

 • Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság hatáskörébe tartozó adatszolgáltatások letöltésére nincs lehetőség. Az Igazgatóság honlapján elérhetőségeik megtalálhatók. Az Igazgatóságot hivatalos formában megkeresve tudnak adatszolgáltatást adni a KÖTIVIZIG hatáskörébe tartozó adatokról. Adatokat az Országos Vízügyi Főigazgatóság utasítása szerint csak nem szerkeszthető formában tudják megadni.


6./ Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Áig. szerv - tűzvédelem, polgári védelem

- 1149 Budapest, Mogyoródi u. 43., 1903 Bp., Pf. 314.


7./ Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Áig. szerv - közegészségügy

- 1138 Budapest, Váci út 174., 1550 Budapest, Pf.: 203.


8./ Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Áig. szerv - közlekedés: gyorsforgalmi úttal, közúti határátkelőhellyel, víziúttal és vasúti pályahálózattal, különösen szintbeli közúti-vasúti átjáróval érintett település esetében

- 1066 Budapest, Teréz krt. 62., 1387 Budapest 62, Pf.: 30.

 • A Nemzeti Közlekedési Hatóságnak nincs olyan közúti, vasúti és hajózási nyilvántartása, amelyet a településrendezési eszköz módosítási eljárások során alkalmazni lehetne. Hivatalos megkeresésre a fejlesztési kérdésekben – közreműködő ágazati szervként – az adott település érintettsége függvényében megkeresik a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-t, a MÁV Zrt Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóságot, a GYSEV Zrt-t és a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t.


9./ Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Budapesti Igazgatóság

Áig. szerv - közlekedés: légi közlekedéssel érintett település esetében

- 1675 Budapest, Pf.: 41.


10./ Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Közlekedési Útügyi Osztály – Sándor János osztályvezető

Áig. szerv - közlekedés: minden más esetben

- 1141 Budapest, Komócsy utca 17-19., 1576 Budapest, 141. Pf.: 25.


11./ Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ

Áig. szerv - örökségvédelem - világörökségi és világörökségi várományos terület, történeti települési terület

Adatszolgáltató - világörökségi és világörökségi várományos terület

- 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1., 1535 Budapest, Pf.: 721.


12./ Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Áig. szerv - örökségvédelem - országos védelem alatt álló műemlék, műemléki terület, régészeti lelőhely és védőövezete

- 1052 Budapest, Városház u. 7.


13./ Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatal Főosztály

Áig. szerv - földvédelem – termőföld mennyiségi és minőségi védelme

- 1051 Budapest V., Sas utca 19.

 • A Földhivatalt hivatalos formában megkeresve tudnak adatszolgáltatást adni a hatáskörükbe tartozó adatokról.


14/A./ Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály

Áig. szerv - erdőrendezés, erdővédelem – kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, erdőterület rendeltetése

- 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1., 2101 Gödöllő, Pf.: 431.

 • Az erdészeti adatszolgáltatásnak két köre van. Az egyik kört a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága szolgáltatja, a másikat a Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága. Egyik sem érhető el közvetlenül világhálón keresztül. Tájékozódásra azonban alkalmas az erdoterkep.nebih.gov.hu oldal, melyen az ország erdeit tartalmazó térkép tulajdonképpen a maps.google.hu oldalra van rávetítve.


14/B./ Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály

Áig. szerv - erdőrendezés, erdővédelem – kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, erdőterület rendeltetése

- 3300 Eger, Szövetkezet u. 4-6., 3301 Eger, Pf.: 41.

 • Az erdészeti adatszolgáltatásnak két köre van. Az egyik kört a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága szolgáltatja, a másikat a Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága. Egyik sem érhető el közvetlenül világhálón keresztül. Tájékozódásra azonban alkalmas az erdoterkep.nebih.gov.hu oldal, melyen az ország erdeit tartalmazó térkép tulajdonképpen a maps.google.hu oldalra van rávetítve.
 • A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek, valamint az erdőterületek rendeltetését bemutató térképek területi bontásban az alábbi linkeken érhetők el:
  erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/kiverdo/PEST MEGYE.zip
  erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/rendeltetes /pest megye.zip


15./ Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály – Tóth Ágoston osztályvezető úr

Áig. szerv - talajvédelem

- 2100 Gödöllő, Kotlán S. u. 3., 2100 Gödöllő, Pf.: 13.


16./ Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

Áig. szerv - honvédelem

Adatszolgáltató - kiemelt fontosságú honvédelmi terület, honvédelmi terület

- 1135 Budapest, Lehel út 35-37., 1885 Budapest, Pf.: 25.

 • A Honvédelmi Minisztériumnak nincs olyan adatbázisa, amelyet a településrendezési eszköz módosítási eljárások során alkalmazni lehetne.


17./ Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Áig. szerv - határrendészet

- 1139 Budapest, Teve u. 4-6., 1557 Budapest Pf.: 20.

18./ Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály – Dr. Szabados Gábor osztályvezető

- 1145 Budapest, Columbus u. 17-23., 1591 Budapest, Pf:. 310.

Áig. szerv - bányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély

Adatszolgáltató - ásványi nyersanyag-vagyon terület, földtani veszélyforrás területe

 • A Magyar Bányászati Hivatal hatáskörébe tartozó bányászati területek a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nevű honlapján a „Bányászati területek nyilvántartása” a főoldalon elérhető.
  A felszínmozgás-veszélyes területek ugyanezen a honlapon a „Nyilvántartások” menüpont alatt, az Országos Felszínmozgás Kataszterben láthatóak.


19./ Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Áig. szerv - hírközlés

- 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., 1525 Budapest, Pf.: 75.

20./ Földmérési és Távérzékelési Intézet

Adatszolgáltató - kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterület, erdőtelepítésre javasolt terület

- 1133 Budapest, Bosnyák tér 5., 1592 Budapest, Pf.: 585.

 • A kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterületek övezetének és az erdőtelepítésre alkalmas területek övezetének országos adata még nem áll a Földmérési és Távérzékelési Intézet rendelkezésére, ezért az ezekre vonatkozó adatszolgáltatási igényeket kielégíteni még nem tudjuk. Az országos adatbázisok előállításával kapcsolatos bővebb tájékoztatást a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztálya tud adni.


21./ Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága:

Adatszolgáltató - szőlő és gyümölcs termőhelyi kataszter

- 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

Az OTrT 8. § (1) és (2) bekezdésének teljesítéséhez: A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) és a bortörvény alapján a szőlő termőhelyi katasztert vezető szervként, illetve a termőföld védelméről szóló törvény alapján a gyümölcs termőhelyi katasztert vezető szervként a Kormány a NÉBIH-et jelölte ki. A szőlőkataszterről információval rendelkezik a FÖMI és hegyközségnél a hegybíró.

ukmedsnorx.com/xanax ukmedsnorx.com/ativan ukmedsnorx.com/valium

22./ Országos Vízügyi Főigazgatóság

Adatszolgáltató - országos vízminőség-védelmi terület, nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területe, rendszeresen belvízjárta terület

- 1012 Budapest, Márvány utca 1/d., 1253 Budapest, Pf. 56.