Országos Területrendezési Terv

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény

......................................................................................................................................................................................................................................

2. melléklet: Szerkezeti terv

3/1–9. melléklet: Övezeti tervek

3/1. melléklet: az országos ökológiai hálózat övezete
3/2. melléklet: a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
3/3. melléklet: a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
3/4. melléklet: a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
3/5. melléklet: a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
3/6. melléklet: a világörökségi és világörökségi várományos terület övezete
3/7. melléklet: az országos vízminőség-védelmi terület övezete
3/8. melléklet: a nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete
3/9. melléklet: a kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete