Mária út Pest megyei szakaszának infrastrukturális fejlesztése

A zarándokturizmus infrastrukturális hátterét fejlesztő projekt indult Pest megyében 2021-ben.

 A Pest Megye Önkormányzata által vezetett partnerség keretében Perbál Község Önkormányzata, Hévízgyörk Község Önkormányzata, illetve Kistarcsa Város Önkormányzata vesznek részt, emellett pedig szakmai támogatást nyújt a Mária Út Közhasznú Egyesület. A támogatás forrását – közel 420 millió forintot – a Pénzügyminisztérium biztosítja a „Pest megye célzott pénzügyi támogatása” program keretében.

A Mária Út – Közép-Európa Zarándokútja – kelet-nyugati tengelye az ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet. A teljes hossza mintegy 1400 km és mintegy 400 települést kapcsol össze. A zarándokút, illetve a zarándokturizmus különleges lehetőséget teremt a közösségek számára. Hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez, az emberek közötti kapcsolatok és a helyi, térségi identitás erősítéséhez. Egyszerre szolgálja a munkahelyteremtést, a helyi gazdaság és azon belül a szálláshely- és vendéglátás szolgáltatásainak fejlődését, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy jelentős mértékben elősegíti a közösség részvételén és társadalmi felelősségvállaláson alapuló kezdeményezések sikerét. A települések egyenként és együtt is erősebbek lehetnek a zarándokturizmus fejlődésével. A kevésbé látogatott, és viszonylag elzárt települések bekapcsolásával – a vidéki térségek feltárásával – a Mária Út egyedülálló missziót tölthet be.

A Mária Út nyugat-keleti és észak-déli szakaszai a leágazásokkal együtt közel 50 települést érintenek Pest megyében. A zarándoklat fellendítése turisztikai kitörési pont lehet Pest megyében, hisz a látogatottság remélt gyarapodásából, a zarándokút mentén lévő településeken történő fogyasztásból, vagy például a kegytárgyak eladásából származó bevételre hosszú távon építhetnek az önkormányzatok. A világban és hazánkban évről évre gyarapszik a zarándokok száma, s a vallási okokból útnak indulók új zarándokutakat keresnek. A megyei idegenforgalom ilyen irányú pezsdülése új munkahelyeket is teremthet.

hevizgyorkHévízgyörkön zarándok-turista pihenőhely épül

A projektünk célja, hogy a Mária út, mint zarándokút Pest megyei szakaszán a pontszerű beavatkozásokat láncba fűzze, egységes koncepcióra törekedve, a turizmushoz köthető attrakciófejlesztések, több jármód összekapcsolásával valósuljanak meg, továbbá megtörténjen az útvonal fejlesztése, komplex turista pihenőhelyek kialakítása a helyi meglévő bázisokra, attrakciókra építve. Emellett a fejlesztéshez kapcsolódóan megvalósul a Pest megyei értéktár népszerűsítése is.

Az alapkoncepció szerint Pest megyében a Mária út belépő és kilépő pontjai közelében (Perbál és Hévízgyörk) pihenőhely kialakítására kerül sor, továbbá egy zarándok vezetőképző központ létesülne centrális helyen, jó megközelítéssel (Kistarcsa).

Perbálon egy turista pihenő, konferencia és képző hely, valamint kiállítóhely létrehozása valósul meg körülbelül 200 m2-en.
Kistarcsán zarándokvezető-, turistavezető-képző központ létesül, körülbelül 180 m2-en.
• Hévízgyörkön zarándok-turista pihenőhely építése kezdődik. A tervezett épület mintegy 105 m2-es alapterülettel fog rendelkezni.

Mindhárom helyszínen kertrendezés, kerékpártároló kialakítása, illetve Hévízgyörkön és Perbálon lovas turizmushoz kapcsolódó, a lovak kikötésére, pihenésére alkalmas felülről fedett, oldalról nyitott lovas szín létesül.

A projekt megvalósítására Pest Megye Önkormányzata vezetésével egy konzorcium alakult, melynek további tagjai az említett települési önkormányzatok. Ezen felül a Mária Út Közhasznú egyesület is szakmai partnerként működik közre a beruházások megvalósításában. A támogatás forrását – közel 420 millió forintot – a Pénzügyminisztérium biztosítja a „Pest megye célzott pénzügyi támogatása” program keretében

www.pestmegye.hu