Gazdasági kerekasztal a Megyeházán

Vállalkozókkal egyeztetett a megyei önkormányzat a 2014-2020-as fejlesztési időszak stratégiai célkitűzéseiről.

A Magyarok a Piacon Klub kezdeményezésére létrejött gazdaságfejlesztési kerekasztal célja megszólítani azokat a gazdasági szereplőket, akik tevékenységükkel, jelenlegi és tervezett fejlesztéseikkel hatással lehetnek a megye gazdaságára, és akikre partnerként tekinthetnek a közigazgatás képviselői, a területfejlesztésben érintett intézmények, szervezetek.

130321 MapiForum 6Az elsőként Nyíregyházán megrendezett és az elkövetkező hónapokban folyamatosan megrendezésre kerülő megyei konzultációs fórumok egy asztalhoz ültetik a központi és a megyei tervezés felelős szereplőit a helyi gazdaság meghatározó vállalataival, hazai tulajdonban álló kis- és közepes méretű vállalkozásaival. A fórum hozzájárulhat a köz- és a versenyszféra közötti stratégiai partnerség megerősítéséhez, a rendszeres párbeszéd kereteinek megteremtéséhez.

A Megyeházán a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal munkatársai részvételével megtartott fórum témái a következők voltak: az Országos Területfejlesztési Koncepció előkészítése; a 2014-2020 közötti operatív programok tervezése és Pest megyei vonatkozásai; Pest megye fejlesztési koncepciója.

Szűcs Lajos, a házigazda Pest Megyei Önkormányzat elnöke rámutatott, hogy „most, a tervezési időszakban van arra szükség, hogy az ötletekből program szülessen”. Pest megye célja, hogy vállalkozókat helyzetbe hozza, segítse. Ezért hasznos egy ilyen beszélgetés, mert itt lehet közvetíteni az igényeket a tervekhez; különösen akkor, ha a megrendezett fórum nem csak egy állomás, hanem a folyamatos együttműködés kezdete.

Esőssy Zsombor, a Magyarok a Piacon Klub elnöke elmondta, hogy minden megyében megszervezik ezt a fórumot, mert hiszik, hogy a vállalkozóknak, az önkormányzatoknak és a civileknek közösen kell kialakítani a terveiket, céljaikat a következő 7 éves ciklusra. Különös tekintettel a Magyarok a Piacon Klub kiemelt célkitűzésére, hogy aktív szerepvállalással elősegítse egy olyan erős, középvállalkozói réteget megerősödését, amelyek a hazai gazdaság gerincét jelentheti a jövőben.

A kerekasztal biztosította a lehetőséget, hogy a megjelent vállalkozások a jelenlegi pályázati rendszer tapasztalatai alapján javaslatot tegyenek a következő tervezési időszak prioritásaira, a célokat és lebonyolítást érintő változtatásokra – elősegítve, katalizálva a majdani integrált projektek kialakítását. A Közép-magyarországi Régió szerepét illetően elhangzott, hogy a térségbeli növekedés, illetve beruházások növekedése nélkül a magyar gazdaság egésze sem képes a növekedésre. A gazdasági növekedéssel és munkahelyteremtéssel kapcsolatban a felek egyetértettek abban, hogy a minőség, az exportképesség és a környezettudatosság, valamint a hatékonyság erősítése, és a folyamatos technológiai fejlesztés hiányában a munkahely-teremtési programok sem érhetnek célt. Jelentős változásokra van szükség, az innováció nagyobb támogatása mellett a marketing és kommunikáció, vezetési ismeretek, minősítési rendszerek tekintetében is.

A hozzászólások alapján megállapítható, hogy egyre súlyosabb, neuralgikus pontnak tekinthető a szakképzés, a szakképzett munkaerő pótlása. A résztvevők kifejezték ezen kívül egyöntetű igényüket az adózással kapcsolatos, valamint az általános adminisztrációs és az egyes ágazatokat, tevékenységeket érintő sajátos szabályzók gyorsabb és rugalmasabb felülvizsgálata iránt (beleértve a pályázatok egyszerűbb és fókuszáltabb lebonyolítását). Jelezték továbbá, hogy a vállalkozók számára is fontos cél a fenntarthatóság, illetve általában a társadalmi célkitűzések támogatása – az életminőség javítása – Pest megyében.

www.pestmegye.hu