Több mint 6 milliárd forintból bővítik a munkaerőpiacot Pest vármegyében

Országosan mint 70 milliárd forint áll rendelkezésre a munkaerőpiac bővítésére, így például az inaktívak felkutatására a Terület- és településfejlesztési operatív program (TOP) pluszban.
A TOP Plusz Paktum eszközt indító sajtótájékoztatóján Szabó István közgyűlési elnök arról beszélt, hogy bár Pest vármegyében magas a foglalkoztatási arány, itt is van tennivaló ezen a téren. A vármegyei önkormányzat konzorciumban a kormányhivatallal a projektet a vállalkozásokkal, a kamarákkal, az önkormányzatokkal, a szakképzési központokkal, a szakmai és civil szervezetekkel együtt valósítja meg.

4.pakSzabó István, Pest vármegye közgyűlésének elnöke

A 2014-2021-es időszakban az ország más megyéiben a TOP keretében, uniós támogatással már létrejöttek, működtek és működnek a megyei, vármegyei és helyi szintű foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési paktumok. Pest vármegye esetében a korábbi regionális besorolás miatt erre nem volt lehetőség. Pest vármegye önálló NUTS2 régióvá válásának köszönhetően a 2022-2027-es időszakban már a többi vármegyével együtt lehetőséget kapott vármegyei szintű foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések kialakítására és működtetésére.

Pest Vármegye Önkormányzata, a Pest Vármegyei Kormányhivatallal konzorciumi együttműködésben Pest vármegye foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési helyzetének fejlesztése érdekében hívja életre a TOP_Plusz-3.1.1-21. azonosítószámú projekt keretében Pest Vármegyei Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Együttműködését (Paktumát).
Pest Vármegye Önkormányzatának feladata egy Pest vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása, a folyamatos környezeti változásokhoz való igazítása, a szociális gazdaság és a helyi termékek támogatása, a foglalkoztatást elősegítő tevékenységek megvalósítása, befektetések ösztönzése és meghatározott feltételekkel a célcsoport bevonása az egyes tevékenységekbe.

Sajtótájékoztató

A konzorciumi partner - Pest Vármegyei Kormányhivatal – feladata meghatározott feltételekkel a célcsoport foglalkoztatását elősegítő képzések, szolgáltatások és támogatások nyújtása, Pest vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési célokkal összhangban a munkaerőpiac bővítése és a szereplők együttműködésének erősítése. A projektben megvalósul a munkaerő kereslet és kínálat vármegyei szintű összehangolása, kiemelten az országos átlagnál alacsonyabb foglalkoztatási szinttel rendelkező, kevésbé fejlett járásokban.
A projekt megvalósítási szakaszában együttműködők kerülnek bevonásra. A partnerség alakult ki a kamarákkal, önkormányzatokkal, oktatási intézményekkel, nonprofit, forprofit és civil szervezetekkel, valamint az egyházakkal.
A cél, hogy az összefogás eredményeként, a szereplők együttműködése révén létrejövő pozitív irányú gazdaságfejlesztési hatások hozzájáruljanak olyan foglalkoztatást elősegítő program megvalósításához, amely a Pest vármegyei munkaerőpiaci szereplőinek fejlesztési elképzeléseit és céljait támogatják, valamint az ahhoz rendelhető pénzügyi források összehangolását segítik.

A projekt összköltsége 6.227.000.000 forint

A projekt célcsoportjai:
- Az 50 év felettiek, akiknek a munkaerő-piacon tartása, illetve arra való visszavezetésük fontos feladata a projektnek.
- A kisgyermekes anyák, akiknek a GYES-ről, GYED-ről való visszatérés nagy nehézséget jelent a munkaerő-piacon.
- Az inaktívak, azon 30 év felettiek, akiknek sem száma, sem szaktudása, sem végzettsége nem ismeretes. Felkutatásuk segítene jellemzőik felmérésében és a munkaerőutánpótlásban.

Projekt megvalósítás
A projekt keretében létrehoztuk a Pest Vármegyei Paktum munkaszervezetét.
A szervezet a lehető legszélesebb körben bevont partnerségi alapokon biztosítja széleskörű gazdasági és társadalmi együttműködést.

Megszólításra és bevonásra kerültek és kerülnek a jövőben is a térség települési önkormányzatai, meghatározó gazdasági szereplői, a helyi civil szféra, szakmai szervezetek és a közszféra szereplői.
A Pest Vármegyei és Érd Vármegyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szinténegyüttműködő partnerek.
A Paktum részvevők Együttműködési Megállapodás keretében fejezték ki kooperatív szándékukat.
Így létrejött a projekt munkáját és a tevékenységek megvalósítását támogató Foglakoztatási Fórum és Irányító Csoport.

Az együttműködések elsődleges célja Pest vármegye gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének és a lakosság életszínvonalának emelése.
Különféle tevékenységekkel az aktív befogadás ösztönzése, az esélyegyenlőség, a megkülönböztetésmentesség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztatás javítása releváns feladat.
A Pest vármegyei vállalkozások többségéről nem mondható el, hogy áttörés következett volna be teljesítményükben, kutatásfejlesztési aktivitásukban, kapcsolatrendszerükben, piaci orientációjukban. Jelentős az elmaradás a rendelkezésre álló fizikai állótőke értékében, a materiális javak és az immateriális javak beszerzésére fordított forrásokban.
A foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködési projekt keretében tervezett fejlesztések a vármegyei és a helyi kezdeményezésre épülnek. A célrendszere a teljes megyére kiterjed, a tevékenységeivel és a vármegyei koordinációval együtt, ugyanakkor a kedvezményezett járások kiemelésre kerültek a tevékenységek megvalósításában.

A projekt együttműködéssel megvalósuló részei és tevékenységei:
• Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések „A” projektrészt Pest Vármegye Önkormányzata, mint konzorciumvezető végzi.
• Munkaerőpiaci programok, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásához kapcsolódó „B” projektrészt Pest Vármegyei Kormányhivatal, mint konzorciumi partner végzi.
A.) Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések projektrész keretében megvalósuló főbb tevékenységek:
a) szociális gazdaság fejlesztésének támogatása,
b) helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek;
c) befektetés-ösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek;
d) foglalkoztatást elősegítő tevékenységek.
B.) Munkaerőpiaci programok, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásához kapcsolódó projektrész tevékenységei
a) Munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő támogatás (képzés támogatása);
b) Foglalkoztatást elősegítő bértámogatások;
c) Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások nyújtása,
d) Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás;
A fejlesztés eredményeként Pest vármegye foglalkoztatási-gazdasági helyzetének javulása, a vármegyei szintű befektetések ösztönzése, a foglalkoztatási partnerségek erősödése várható.

Mindösszesen 9925 fő álláskeresőt terveznek a munkaerőpiacra a fent felsorolt együttműködési módszerekkel beintegrálni.

A Pest vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési paktum alhonlapja: https://paktumpest.hu/
A honlap látogatóinak száma 2024.06.06.-ig 53.865 fő

www.pestmegye.hu