Árvízi Kockázatkezelési Terv Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Elkészült az Országos Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv Stratégiai Környezeti Vizsgálata.

Az Európai Parlament és a Tanács árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló, 2007/60/EK számú Irányelve a tagországok számára egységesen és kötelező jelleggel szabályozza az árvízkockázatok értékelésére és kezelésére irányuló tevékenységek kereteit, az emberi egészségre, a környezetre, a kulturális örökségre és a gazdasági tevékenységre gyakorolt káros következmények csökkentése érdekében. 

Az Irányelv alapján a tagállamok előzetes árvízkockázati értékelést végeznek, árvízveszély-térképeket, árvízkockázati térképeket és árvízkockázat-kezelési terveket készítenek. A nem szerkezeti intézkedésekre és az árvíz valószínűségének csökkentésére összpontosítva árvízi kockázatkezelési célokat állapítanak meg, és a célkitűzések elérését szolgáló intézkedéseket irányoznak elő, figyelembe véve az EK irányelveket.

Az árvízkockázat-kezelési terveknek figyelembe kell venniük a költségek és hasznok, az elöntés mértéke, az árvízterjedési útvonalak és az árvíz-visszatartási képességgel rendelkező területek – például természetes árterületek –, a környezetvédelmi célkitűzések, a talaj- és vízgazdálkodás, a területrendezés, a kikötői infrastruktúra szempontjait.

Az árvízkockázat-kezelési tervek a megelőzésre, védelemre való felkészültségre összpontosítanak, valamint figyelembe veszik az adott vízgyűjtő vagy részvízgyűjtő jellemzőit.

A Környezeti jelentés 2016. februári javított változatát a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság megküldte Pest Megye Önkormányzatának véleményezésre.

Mivel a terv a Pest megyei Duna-szakasz árvízi védekezésére vonatkozó intézkedéseket is tartalmazza, fontosnak tartjuk a dokumentum megismerését az érintett települések számára.

Tájékoztatásul közöljük Pest Megye Önkormányzatának a Környezeti Vizsgálatról szóló állásfoglalását is, amelyben több problémára, részletesebb elemzés szükségességére hívtuk fel az Igazgatóság figyelmét.

Szíves figyelmébe ajánljuk az SKV tervezett beavatkozásokról szóló 1. mellékletét, amelyben számos Pest megyei települést érintő intézkedést sorol fel:

• töltésmagasítás, megerősítés – 7. oldal
• új töltés építése – 9. oldal
• a növényzet átalakítása és fenntartása ökológiai és természetvédelmi szempontok figyelembevételével – 15. oldal
• mederkotrás – 18. oldal
• folyószabályozási művek visszabontása – 19. oldal
• lefolyási akadályok elbontása, átalakítása – 21. oldal
• kanyarulatrendezés – 25. oldal

mappa
A Környezeti Vizsgálat anyaga és a dokumentumról szóló állásfoglalásunk itt olvasható.