• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Pályázat a Precíziós Diagnosztikai Innovációs Központ helyiségeinek bérletére

Pest Megye Önkormányzata pályázatot ír ki az Érden létrehozandó Precíziós Diagnosztikai Innovációs Központ helyiségeinek bérleti úton történő hasznosítására. 

A mai konzervatív terápiák és orvoslás mellett egyre gyakrabban kerül előtérbe a személyre szabott orvoslás, a precíziós medicina és a precíziós diagnosztika. Szakértői vélemények alapján a modern orvoslás alapját a személyre szabott terápiák felállítása fogja jelenteni a közeljövőben.

Ezzel összhangban Pest Megye Önkormányzata egy Precíziós Diagnosztikai Innovációs Központ korszerű fizikai infrastruktúrájának létrehozását, és az elkészült infrastruktúra innovációs központként való működtetését határozta el partnerségben Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A projekt a Pénzügyminisztérium támogatásából valósul meg, Pest Megye Önkormányzata által elnyert támogatási kérelem alapján. 

Pest Megye Önkormányzatának célja, hogy a precíziós medicinában kutatási- és fejlesztési, valamint innovációs tevékenységet végző, nagy növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, felsőoktatási intézmények települjenek be a létrehozandó Innovációs Központba. Pest Megye Önkormányzata e Központ megvalósítását egy nagyobb léptékű, piaci szereplők által megvalósítandó projekt, egy Pest megyei Egészségipari Tudáspark létrehozása első fázisának tekinti. Távlati célként jelenik meg az is, hogy a hazai precíziós medicina bázis Pest megyében, nevezetesen a tervezett fejlesztés érdi helyszínén, az Egészségipari Tudásparkban valósuljon meg, és ezzel az egészségügyi ellátás szintje és a precíziós medicina alkalmazása Pest megyében legyen a legmagasabb szinten az országban. 

Precizios Diagn 2

Látványterv (Töreky Építész Stúdió Kft.)

Az Innovációs Központ a betelepülő KKV-k (és felsőoktatási intézmények) számára biztosítja egyrészt az iparág követelményinek megfelelő infrastruktúrát, másrészt a Központ szakértői menedzsmentje tudatosan, professzionális módon ösztönözi, támogatja és szervezi majd a betelepülő vállalkozások hálózatosodását.

A fejlesztés egyik jelentős várható hatása, hogy fejlődő vállalkozások révén új, magasan kvalifikált és magasabb hozzáadott-értékkel rendelkező munkahelyeket generál Pest megyében. A Központ tevékenységére építve más iparágak fejlődése is felgyorsulhat, továbbá kimutatható együttműködés és értéklánc-kapcsolódás jöhet létre Budapest és Pest megye között a vállalkozások, egyetemek, tudományos szervezetek közötti együttműködés révén.

Pest Megye Önkormányzata a Központban 7 labor helyiség mellett további 3, a precíziós medicina speciális tevékenységeinek kiszolgálására alkalmas helyiség-csoportot kialakítását tervezi. A betelepülő cégek működését további 6 irodahelyiség, raktárak és egyéb funkciókkal rendelkező kiszolgáló helyiségek segítik.

A Központ létrehozása Érd 0187/44 hrsz-ú, 1 hektár alapterületű, Gazdasági Ipari és Szolgáltató Övezet (GISZ1) besorolású ingatlanon valósul meg. 

A fentiekkel összhangban a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (16) pontja alapján Pest Megye Önkormányzatának Területfejlesztési Bizottsága pályázati felhívás közzétételéről döntött a létrehozandó Innovációs Központ helyiségeinek bérleti jogviszony keretében történő hasznosítására. A Központ épületén belül - a már építési engedéllyel rendelkező tervdokumentáció szerint -  a bérleti úton hasznosítható ingatlanrész várható területe 527,97 m2.

A pályázat 1. fordulója két szakaszból áll. Az első szakasz (előminősítési eljárás) a pályázók jogosultsági kritériumoknak történő megfelelését, alapvető teljesítőképességét, szakismeretét, pénzügyi megbízhatóságát, illetve a végzendő tevékenységnek a Központ profiljába való illeszkedését méri fel. A pályázat második szakaszában az előminősítési eljáráson megfelelt pályázók bérleti díjra vonatkozó ajánlata képezi a versenyeztetés tárgyát. A pályázat 2. fordulójában az 1. fordólóban megfelelt pályázók - zártkörű, meghívásos - tárgyalásos eljáráson vehetnek részt. 

A pályázatok benyújtásának várható kezdő időpontja: 2019. október 17. A pályázatok módosított benyújtási határideje: 

2019. november 20.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kizárólag elektronikus úton, és kizárólag az alábbi elektronikus levélcímen kérhető: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A pályázat részletes feltételeit az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

mappa
Pályázati felhívás (2019.11.13.) 
1. sz. melléklet: Helyiségtípusok műszaki paraméterei, alaprajz, műszaki leírás (2019.10.18.)
2. sz. melléklet: Pályázati adatlap (2019.10.18.)
3. sz. melléklet: Összevont nyilatkozat (2019.10.18.)
3. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat (2019.11.13.)
4. sz. melléklet: Adatkezelés, adatvédelem, üzleti titokra vonatkozó rendelkezések (2019.10.18.)
5. sz. melléklet: Bérleti szerződés lényeges tartalmi elemei (2019.10.10.) 


KÖZLEMÉNYEK

A pályázati felhívás 2019. október 18-án az alábbi pontokban módosult: 

5. oldal: a raktárhelyiségek méretei külön-külön kerültek feltüntetésre (2019. október 18.)

13. oldal: A Központban végezni kívánt tevékenység bemutatása (egyéb szempontok) – a részpontszámok összegének pontosítása (2019. október 18.)

15. oldal: bérlehető raktárhelyiségek maximális mértékének pontosítása (2019. október 18.)

24. oldal: 4. sz. melléklet címének technikai pontosítása (2019. október 18.)

A pályázati határidő 2019. novmeber 20. napjára módosításra került (2019. november 13.)

3. sz. átláthatósági nyilatkozatminta új sablan került feltültése (2019. november 13.) Azok a pályázók, akik a pályázatukat már postára adták - amennyiben ez szükséges - hiánypótlási eljárás keretében nyújthatják be az új űrlap szerinti tartalommal az átláthatósági nyilatkozatot.