• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Hirdetmény - Samsung SDI (soron kívüli felülvizsgálati eljárás)

A Samsung SDI a soron kívüli felülvizsgálat során a biztonsági jelentésben jelentős változtatásokat hajtott végre, emiatt kérelmezte a meglévő üzemében és új veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményekben történő veszélyes tevékenység végzésére vonatkozó katasztrófavédelmi engedély megadását.

A Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2131 Göd, Schenek István u. 1., cégjegyzékszáma: 13-10-040717, adószáma: 12627884-2-44) 2131 Göd, Ipartelep 0403 hrsz. alatti felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonsági jelentésének soron kívüli felülvizsgálati eljárásában a védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági jelentés közzétételéről a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Kat.) 33. § (1) bekezdése és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 10. melléklet 6. pontjában foglaltak szerint

A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény 3. § (3) bekezdése szerint „A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat polgármesterének és jegyzőjének jogszabályban meghatározott államigazgatási feladat- és hatásköreit a különleges gazdasági övezet tekintetében a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a (6) bekezdés alapján kijelölt megyei közgyűlés elnöke, illetve a megyei jegyző látja el”.

A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet alapján a bővítéssel érintett területet is a Kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánította.
Fentiek alapján a katasztrófavédelmi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó polgármesteri hatásköröket a Pest Megyei Önkormányzat elnöke látja el. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság előtt 2021. október 5-én katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás indult.

Az eljárás tárgya: a Samsung SDI a soron kívüli felülvizsgálat során a biztonsági jelentésben jelentős változtatásokat hajtott végre, emiatt kérelmezte a Meglévő üzemében és új veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményekben történő veszélyes tevékenység végzésére vonatkozó katasztrófavédelmi engedély megadását.

A Kormányrendelet 21. § (2) bekezdése szerint a biztonsági jelentést hirdetményi közzététel útján 15 napig hozzáférhetővé kell tenni, ezen idő alatt az érintett nyilvánosság azokhoz észrevételeket tehet.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság (a továbbiakban: Hatóság) előtt folyamatban lévő engedélyezési eljárás ügyintézési határideje - a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. tv. 3. § (1) bekezdése szerint – 42 nap, amely jelen eljárásban 2021. november 16..

A Hatóság az üzemeltető által benyújtott dokumentáció, illetve az esetleges hiánypótlás során tett kiegészítések és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján, - mérlegelve a közmeghallgatás jegyzőkönyvében foglaltakat - határozatában feltételes vagy feltétel nélküli katasztrófavédelmi engedélyt ad az Üzemeltetőnek a veszélyes tevékenységgel érintett létesítmény építése tekintetében, vagy a benyújtott katasztrófavédelmi engedély iránti kérelmét elutasítja, amennyiben a jogszabályban foglalt kritériumok nem teljesülnek.

Az engedélyező hatóság elérhetősége, kapcsolattartási adatai: Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út 43., (postacím: 1903 Bp. Pf.: 314, Telefon: +36 (1) 469-4105 E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Budapest, 2021. október 15.

Szabó István
Pest Megye Közgyűlésének elnöke