• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Civil támogatási alap 5. sz. pályázati felhívása - LEZÁRULT

Pest Vármegye Önkormányzata pályázatot hirdet Csomád, Csömör, Csörög, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd, Mogyoród, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vácrátót, Veresegyház településeken működő civil szervezetek, illetve egyházi jogi személyek e településeken megvalósuló projektjeinek támogatására. 


A pályázati felhívás célja Pest Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatásokról szóló 5/2023. (IV.06.) önkormányzati rendelete 44. § alapján civil szervezetek valamint egyházi jogi személyek tevékenységének vissza nem térítendő támogatása.

mappaA pályázati dokumentáció letöltése:

Pályázati felhívás - Civil támogatási alap (2023.09.21.) - LEZÁRT
1. sz. melléklet - Pályázati adatlap (2023.08.24.)
2. sz. melléklet - Költségterv
Pest Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatásokról szóló 5/2023. (IV.06.) önkormányzati rendelete

Adatkezelési tájékoztató

A pályázatok benyújtásának lehetősége lezárult. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2. SZAKASZA - 2023.09.22-2023.09.29.

A Civil támogatási Alap 5. sz. felhívása keretében 2023. szeptember 22-29. között 2. benyújtási szakasz nyílik. A két pályázati szakasz értékelése és bírálata együttesen történik a 2. szakasz lezárását követően. 


PÁLYÁZATI ADATLAP MÓDOSÍTÁS - 2023.08.24.

A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdetét (azaz a támogatott tevékenység kezdő napját) minden pályázat esetében automatikusan a felhívás megjelenésének napjához (2023. augusztus 15.) kötjük, így ezt a kezdő dátumot nem szükséges külön megjelölni a pályázati adatlapon. Ennek megfelelően a pályázati adatlapról az erre vonatkozó kitöltendő rész törlésre került. 

A pályázat benyújtása a KORÁBBI ADATLAPPAL IS ELFOGADHATÓ, új adatlap benyújtása nem szükséges, így ha már benyújtották,  vagy ha még nem nyújtották be, de a korábbi adatlapon kezdték el kidolgozni a pályázatukat, nem szükséges az új adatlap alkalmazása. A korábbi adatlapon benyújtott pályázatok esetében a nyertes projektek kezdésének dátumaként - függetlenül az adatlapon szerepeltetett dátumtól - 2023. augusztus 15. lesz a támogatási szerződésben megjelölve.  A projekt záró dátumát továbbra is meg kell jelölni a pályázati adatlapon.  

A felhívásra csak olyan pályázó nyújthat be pályázatot, amely az alábbi települések valamelyikén ren-delkezik székhellyel: Csomád, Csömör, Csörög, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd, Mogyoród, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vácrátót, Veresegyház, továbbá amely a Pályázati Felhívás megjelenését megelőzően már létrejött, és ha a szervezet létrejötte bejegyzéshez / közhitelű nyilvántartásba való felvételhez, továbbá hatósági vagy más jóváhagyáshoz kötött, úgy a  jogerős bejegyzés / nyilvántartásba vétel / engedély jogerőre emelkedése a Felhívás megjelenését megelőzően megtörtént. A támogatható tevékenységek kizárólag a fentiekben felsorolt települések közigazgatási területén valósíthatók meg és a tevékenység céljának, hatásának kifejezetten e településekre kell irányulnia. A 4. alcím k) pontja szerinti tevékenységre eltérő szabályok érvényesek.

Az egyházi jogi személyek esetében a fentiekben felsorolt településeken történő bejegyzett székhely nem releváns, azonban a támogatható tevékenységnek egy vagy több településen kell megvalósulnia.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 500 millió forint. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás pályázatonként minimum 100.000 Ft, maximum 20.000.000 Ft. A támogatás maximális mértéke az elszámolható összköltség 100 %-a.

A pályázatokat a felhívás 1. szakaszában 2023. augusztus 15. – 2023. szeptember 15. között, 2. szakaszban 2023. szeptember 22-29. között lehet benyújtani. 

A beérkezett pályázatok értékelése és elbírálása együttesen, a benyújtási határidőt követően történik.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a korábbi Civil támogatási alap felhívásokhoz képest új szabály került bevezetésre, amely szerint nem fogadható be a pályázat, ha a pályázó mint a korábbi Civil támogatási alap kedvezményezettje a támogatásra irányadó támogatási szerződésben előírt beszámolási kötelezettségének neki felróható okból nem vagy nem megfelelően tett/tesz eleget, és ennek következményeként a támogató a beszámoló benyújtására nyitva álló határidőtől számított 4 hónapot követően sem tudott a beszámoló elfogadásáról döntést hozni. A fenitekre tekintettel kérjük az érintett civil szervezeteket, hogy újabb pályázatot ne nyújtsanak be, mivel az érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

A további információkat a pályázati felhívás tartalmazza.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kizárólag elektronikus úton az alábbi elektronikus levélcímen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Telefonos érdeklődési lehetőség nincs, információkat kizárólag a megadott e-mail címen adunk.