• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Civil támogatási alap 6. sz. pályázati felhívása - LEZÁRULT

Pest Vármegye Önkormányzata pályázatot hirdet Csomád, Csömör, Csörög, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd, Mogyoród, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vácrátót, Veresegyház településeken működő civil szervezetek, illetve egyházi jogi személyek e településeken megvalósuló projektjeinek támogatására.

A pályázati felhívás célja Pest Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatásokról szóló 5/2023. (IV.06.) önkormányzati rendelete 44. § alapján civil szervezetek valamint egyházi jogi személyek tevékenységének vissza nem térítendő támogatása.

A pályázatok benyújtására nyitva álló határidő: 2024. január 15 - 2024. február 14.

A Civil támogatási alap 6. sz. felhívására a keretösszeg 200%-át elérő támogatási igény beérkezése miatt - a pályázati felhívás 3. alcíme alapján - a pályázatok benyújtási lehetősége felfüggesztésre került.

A pályázatok benyújtása kizárólag a Pest vármegyei Civil Támogatási Alap pályázatkezelő rendszerben (a továbbiakban: CTA rendszer) lehetséges. A rendszer elérhetősége:

https://pvopalyazat.hu

Pályázat papír alapú, e-mail vagy személyes kézbesítés útján történő benyújtásra nincs lehetőség.

A Pályázóknak első ízben a szervezet regisztrációját kell elvégezniük. Regisztrálni nem csak a pályázat benyújtására nyitva álló időintervallumban, hanem azt megelőzően is lehet. 

A szervezet regisztrációja csak akkor kerül jóváhagyásra, ha a szervezet a pályázati felhívás 2. alcímében foglalt jogosultsági feltételeknek megfelel.

A CTA rendszerbe történő regisztráció lehetősége az ünnepek alatt zavartalanul üzemel, azonban a regisztráció jóváhagyása (hiánypótoltatása vagy elutasítása) 2024. január 2. napját követően várható.


A pályázati adatlap csak a jóváhagyott regisztrációval rendelkező szervezetek részére nyílik meg, és azok számára is legkorábban 2024. január 15-től. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a regisztráció megfelelő időben történő elvégzése a Pályázó felelőssége. A Pályázó semmilyen körülmények között nem érvényesíthet igényt a Kiíróval szemben abban az esetben, ha a regisztráció beküldését a pályázat benyújtási határidejét megelőző 3 munkanapnál később hajtotta végre, vagy ezt megelőzően hibásan vagy hiányosan hajtotta végre, amely hiánypótlási eljárást tett szükségessé. Kiíró kizárja a felelősségét abban az esetben is, ha a CTA rendszer nem tartós, átmeneti rendszerhibájából, üzemzavarából kifolyólag a regisztráció vagy a pályázat benyújtása átmenetileg nem lehetséges.

A kitöltőprogram a pályázat benyújtását nem teszi lehetővé, ha a pályázat egyes kötelezően kitöltendő mezői hiányosak vagy hibásak. Javasoljuk ezért minden Pályázónak, hogy a pályázat beküldését (és főleg az azt megelőző regisztrációt) ne a nyitva álló határidőt közvetlenül megelőző utolsó órákban/percekben végezzék el, ugyanis a CTA rendszer által jelzett hiányosságok pótlása időt vehet igénybe, így előfordulhat, hogy nem tudják határidőben benyújtani a pályázatukat!

További információkat a CTA rendszerrel kapcsolatban a rendszer honlapján érnek el: https://pvopalyazat.hu

A felhívásra csak olyan pályázó nyújthat be pályázatot, amely az alábbi települések valamelyikén rendelkezik székhellyel: Csomád, Csömör, Csörög, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd, Mogyoród, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vácrátót, Veresegyház (a továbbiakban együtt: települések), továbbá amely a Pályázati Felhívás megjelenését megelőzően már létrejött, és ha a szervezet létrejötte bejegyzéshez / közhitelű nyilvántartásba való felvételhez, továbbá hatósági vagy más jóváhagyáshoz kötött, úgy a jogerős bejegyzés / nyilvántartásba vétel / engedély jogerőre emelkedése a Felhívás megjelenését megelőzően megtörtént. A 4. alcím k) pontja szerinti tevékenységre eltérő szabályok érvényesek.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 290 millió forint. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás pályázatonként minimum 100.000 Ft, maximum 20.000.000 Ft. A támogatás maximális mértéke az elszámolható összköltség 100 %-a.

A Civil Támogatási Alap 6. sz. pályázati felhívásának letöltése az alábbi hivatkozásról vagy a CTA rendszer "Pályázatok" menüpontjából lehetséges. 

Módosítás:
A Civil támogatási alap 6. sz. pályázati felhívása a Kiíró Vármegyei Értéktár Bizottság 4/2024. (01.23.) sz. VÉB határozata alapján az alábbiak szerint módosul:

"Amennyiben a befogadott pályázat egyéb, – tartalmi értékelés körébe nem tartozó – felhívásban rögzített kritériumoknak, feltételeknek nem felel meg, és ha az adott kritérium, vagy az adott szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható, akkor legfeljebb 2 alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül sor."mappaCivil Támogatási Alap 6. sz. pályázati felhívása (Mód. 2024.02.16-)