• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Civil támogatási alap 7. sz. pályázati felhívása (LEZÁRULT)

Pest Vármegye Önkormányzata pályázatot hirdet Csomád, Csömör, Csörög, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd, Mogyoród, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vácrátót, Veresegyház településeken működő civil szervezetek, illetve egyházi jogi személyek e településeken megvalósuló projektjeinek támogatására.

A pályázati felhívás célja Pest Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatásokról szóló 5/2023. (IV.06.) önkormányzati rendelete 44. § alapján civil szervezetek valamint egyházi jogi személyek tevékenységének vissza nem térítendő támogatása.

A pályázatok benyújtására nyitva álló határidő: 2024. április 8 - április 25. (LEZÁRULT)

A pályázatok benyújtása kizárólag a Pest vármegyei Civil Támogatási Alap pályázatkezelő rendszerben (a továbbiakban: CTA rendszer) lehetséges. A rendszer elérhetősége:

https://pvopalyazat.hu

Pályázat papír alapú, e-mail vagy személyes kézbesítés útján történő benyújtásra nincs lehetőség.

A Pályázóknak első ízben a szervezet regisztrációját kell elvégezniük. Regisztrálni nem csak a pályázat benyújtására nyitva álló időintervallumban, hanem azt megelőzően is lehet. A CTA rendszerben már regisztrált szervezeteknek nem kell (és nem is lehet) új regisztrációt benyújtani. A szervezet regisztrációja csak akkor kerül jóváhagyásra, ha a szervezet a pályázati felhívás 2. alcímében foglalt jogosultsági feltételeknek megfelel.

 

A pályázati adatlap csak a jóváhagyott regisztrációval rendelkező szervezetek részére nyílik meg, és azok számára is legkorábban 2024. április 8-án. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a regisztráció megfelelő időben történő elvégzése a Pályázó felelőssége. A Pályázó semmilyen körülmények között nem érvényesíthet igényt a Kiíróval szemben abban az esetben, ha a regisztráció beküldését a pályázat benyújtási határidejét megelőző 3 munkanapnál később hajtotta végre, vagy ezt megelőzően hibásan vagy hiányosan hajtotta végre, amely hiánypótlási eljárást tett szükségessé. Kiíró kizárja a felelősségét abban az esetben is, ha a CTA rendszer nem tartós, átmeneti rendszerhibájából, üzemzavarából kifolyólag a regisztráció vagy a pályázat benyújtása átmenetileg nem lehetséges.

A kitöltőprogram a pályázat benyújtását nem teszi lehetővé, ha a pályázat egyes kötelezően kitöltendő mezői hiányosak vagy hibásak. Javasoljuk ezért minden Pályázónak, hogy a pályázat beküldését (és főleg az azt megelőző regisztrációt) ne a nyitva álló határidőt közvetlenül megelőző utolsó órákban/percekben végezzék el, ugyanis a CTA rendszer által jelzett hiányosságok pótlása időt vehet igénybe, így előfordulhat, hogy nem tudják határidőben benyújtani a pályázatukat!

További információkat a CTA rendszerrel kapcsolatban a rendszer honlapján érnek el: https://pvopalyazat.hu

A felhívásra csak olyan pályázó nyújthat be pályázatot, amely az alábbi települések valamelyikén rendelkezik székhellyel: Csomád, Csömör, Csörög, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd, Mogyoród, Őrbottyán, Sződ, Sződliget, Vácrátót, Veresegyház (a továbbiakban együtt: települések), továbbá amely a Pályázati Felhívás megjelenését megelőzően már létrejött, és ha a szervezet létrejötte bejegyzéshez / közhitelű nyilvántartásba való felvételhez, továbbá hatósági vagy más jóváhagyáshoz kötött, úgy a jogerős bejegyzés / nyilvántartásba vétel / engedély jogerőre emelkedése a Felhívás megjelenését megelőzően megtörtént. A 4. alcím k) pontja szerinti tevékenységre eltérő szabályok érvényesek.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 300 millió forint. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás pályázatonként minimum 100.000 Ft, maximum 20.000.000 Ft. A támogatás maximális mértéke az elszámolható összköltség 100 %-a.

A Civil Támogatási Alap 7. sz. pályázati felhívásának letöltése az alábbi hivatkozásról vagy a CTA rendszer "Pályázatok" menüpontjából lehetséges. 

mappaCivil Támogatási Alap 7. sz. pályázati felhívása (2024.04.08-)