Pest Vármegye Integrált Területi Programja 2021-2027

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (továbbiakban: TOP Plusz) lehetőséget biztosít a megyék számára a megyei területfejlesztési koncepcióban és programban megfogalmazott fejlesztések egy részének megvalósítására. Mivel ezek a tervdokumentumok a teljes tervezés módszerével készültek, az ezekben megfogalmazott fejlesztési igények messze meghaladják a TOP Plusz forrásokból megvalósítható célok és beavatkozások körét. A forrásfelhasználás tervezése érdekében szükséges egy szintén integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban alátámasztja az adott megyében rendelkezésre álló TOP Plusz forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését. Ez a dokumentum az Integrált Területi Program 2021-27 (továbbiakban: ITP 2021-27).

Az ITP 2021-27 tartalmazza azokat a térségi/területi forrásfelhasználási módokat – valamint az ezekhez tartozó forrásfelosztást –, amelyek támogatását a megye a saját koncepciója és programja alapján a 2021-2027-es ciklusban kulcsfontosságúnak tart, továbbá az egyes fejlesztési projektek elsődleges kiválasztási kritériumait, amelyek a döntéselőkészítés során érvényesítésre kerülnek.


Az ITP 4.0. aktuális verziója az alábbi hivatkozásról tölthető le: 

Pest Vármegye Integrált Területi Programja 4.0. (2021-2027) - vármegyei önkormányzat által elfogadott
Függelék - TKR

Korábbi verziók: 
Pest Vármegye Integrált Területi Programja 3.0. (2021-2027) - vármegyei közgyűlés által elfogadott
Pest megye Integrált Területi Programja 2.0. (2021-2027) - Kormány által nem tárgyalt
Pest megye Integrált Területi Programja 1.0. (2021-2027)