Pest megyei területfejlesztési dokumentumok

info
Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2030

Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020
Pest Megyei Duna Stratégia


mappa
Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció I. kötet (helyzefeltárás)

Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció II. kötet (javaslattevő fázis)
Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020
Pest Megyei Duna Stratégia


Pest Megye Önkormányzata alapvető értéknek tekinti Pest megye európai viszonylatban is kiemelkedő, megkülönböztető erővel bíró sokszínűségét, mely újabb vállalkozások, társadalmi innovációk, és általában a kreativitás alapja. Pest megye demográfiája, településszerkezete, kulturális háttere különleges – még Közép-Európához mérten is. Fiatal népesség jellemzi, a kisvárásokkal sűrűn átszőtt térségek szerkezete egyedülálló, a nemzetiségi és vallási örökségből táplálkozó, természetes, multikulturalizmusa pedig szerves és élő. Sokszínűsége mély gyökerekkel rendelkezik.

Az egyes térségek, illetve a Budapest környéki agglomeráció és a peremterületek specializációja, problémái, lehetőségei eltérőek. A területfejlesztés eredményessége, hatékonysága és hatása tekintetében különösen fontos prioritás, hogy e sokszínűség jelentette kihívásokra specifikus célokra épülő, egyes konkrét kezdeményezéseket felvállaló, de egységes és koherens területfejlesztés válaszoljon. Ezért Pest megye szempontjából különösen fontos eredmény, hogy az idei évtől a megyei önkormányzatok kizárólagos felhatalmazással bírnak a területfejlesztés középszintű feladatainak ellátására.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján, 2012. január 1-jétől a megyei önkormányzatok feladata a helyi és térségi fejlesztések tervezése és összehangolása. Pest Megye Önkormányzata minden, a korábban a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács, és részben a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács által ellátott feladatot átvett, majd haladéktalanul megkezdte a felkészülést a 2014-2020 közötti fejlesztési időszakra, illetve az 1997-ben és 2003-ban elfogadott, a mai napig érvényben lévő Pest Megye Területfejlesztési Koncepció, valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Stratégia és Operatív Program (OP) megújítására.

Pest Megye Önkormányzata előtt álló legsürgősebb (a területfejlesztési koncepció és stratégia megújításán részben túlmutató) feladatok voltak 2012-2014 között: újrafogalmazni Pest megye jövőképét, a közösségek identitását, teljesítményét és elismertségét meghatározó tulajdonságokat; meghatározni a kitörési pontokat, kijelölni a fejlesztési irányokat, és megvalósítani a kiemelt fejlesztési programokat; megfelelő kereteket biztosítani a hazai és külföldi működő tőke beáramlásához, az értékteremtő befektetések és fejlesztési elképzelések megvalósításához, az állami és európai uniós fejlesztési források hatékony és hatásos felhasználásához.

A megyei területfejlesztési feladatok 2012-2014 között a területfejlesztési tervezésre, azon belül a megyei területfejlesztési koncepció és program elkészítésére fókuszáltak. Ehhez kapcsolódóan a megyék közreműködtek a 2014-2020-as, európai uniós forrásokból finanszírozott területi alapú fejlesztési programok összeállításában és javaslatot tettek az ágazati operatív programok megtervezéséhez is.

A megújított területfejlesztési szabályozások szerint tehát a megyéknek két tervi műfajban végezték a területfejlesztési tervezést: koncepciót, majd ezt követően területfejlesztési programot kellett készíteniük.

A megyei tervezési folyamat 7 fő feladatkörből áll:

1) Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentum elkészítése (a koncepció 1. fázisa).
2) Megyei területfejlesztési koncepció elkészítése (2. fázis).
3) Megyei területfejlesztési program elkészítése.
4) A 2014-2020 közötti uniós programozási időszak tervezését segítő megyei területfejlesztési részdokumentumok elkészítése (a területi és az ágazati operatív programokhoz).
5) Partnerség biztosítása.
6) Területi koordináció ellátása.
7) Uniós forrásból támogatandó megyei projektötletek gyűjtése.

Jelenleg a Pest megyei, az uniós tervezést segítő részdokumentumok kidolgozása van folyamatban.

buy amoxicillin without prescription