Feladataink

Tervezéssel összefüggő fontosabb feladataink keretében részt veszünk:

• az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció, valamint az operatív programok kidolgozásában,
• az országos, valamint a megyét érintő ágazati fejlesztési koncepciók és programok véleményezésében,
• a határon átnyúló nemzetközi fejlesztési programok tervezésében, kidolgozásában,
• a megyei területfejlesztési koncepció, területfejlesztési program kidolgozásában.

A tervek végrehajtásával kapcsolatos fontosabb feladataink:
• Segítjük a megyei önkormányzatot a megyei területfejlesztési program, az integrált területi program végrehajtásában,
• közreműködünk a területi operatív program (VEKOP) és más operatív programok irányításában, megvalósítása végrehajtásában,
• részt veszünk a határon átnyúló programok megvalósításában,
• segítjük a megyei önkormányzatot a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználása előkészítésében,
• a megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében közreműködünk gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző akciókban, térségi fejlesztési programok kidolgozásában,
szakértői kapacitásunkkal szolgáltatás nyújtás keretében segítjük pest megyei vállalkozások és települési önkormányzatok projekt előkészítési és projekt menedzsment feladatainak ellátását, elsősorban a VEKOP pályázatok vonatkozásában.

Koordinációs feladatok:
• Részt veszünk pest megye területén az államigazgatási szervek, a települési vagy kerületi önkormányzatok, a megyei jogú város önkormányzata, a gazdasági és civil szervezetek fejlesztési elképzeléseinek összehangolásában,
• részt veszünk a vidékfejlesztési stratégiák megyei fejlesztési koncepciókkal, tervekkel történő összehangolásában,
• szakmai kapacitásunkkal segítjük a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét.

Információ szolgáltatási feladataink:
Működtetjük A Pest Megyei Europe Direct információs irodát, melynek keretében ügyfélszolgálatot, honlapot üzemeltetünk, programokat szervezünk, nemzetközi kapcsolatokban veszünk részt,
tájékoztatókat, előadásokat tartunk önkormányzati, vállalkozói és civil fórumokon, egyetemeken területfejlesztéssel összefüggő témákban,
segítjük a pest megyei vállalkozások és önkormányzatok eligazodását a pályázati lehetőségek között.