Pest megye kiválóságait köszöntöttük

Pest Megye Közgyűlése Díszpolgári címet adományozott Dr. Fülöp Rudolf részére.

Pest Megye Közgyűlése 1999-ben határozott úgy, hogy december 4. napját Megyenappá nyilvánítja, annak emlékére, hogy Pest-Pilis-Solt vármegyét 357 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én alapították.

Ez a nap már 17 éve különleges jelentéssel bír a számunkra. A megye újjászületésére emlékezünk, és közösségünk ünnepét tartjuk meg együtt, a megye 187 településéről érkező emberekkel és mindazokkal, akikhez különleges kapcsolat fűz bennünket. Az ünnepség rangját emeli, hogy ekkor adjuk át a megyei kitüntető díjakat - elismerve a közművelődés, a tudomány, a kultúra, az építészet, a környezetvédelem, valamint a közbiztonság és a társadalmi összetartozás érdekében tett erőfeszítéseket; s ekkor kerül átadásra a Pest Megye Díszpolgára cím is. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a hivatásukban vagy a mindennapokban képesek voltak a példamutató tettekre, az átlagon felüli teljesítményekre.

panczel beszedWentzel Ferenc, Szerenka Tibor, Pánczél Károly

Az ide ünnepséget Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságnak elnöke nyitotta meg. Elmondta, hogy a megyenapi díjazottak hozzájárulnak Pest megye identitásának erősítéséhez. Munkájuk, teljesítményük összessége adja, mutatja a megye erejét. Beszédében úgy fogalmazott, hogy ettől különleges ez a nap, ahol a 187 település kiválóságai találkoznak.

"A Megyenap számunkra mindig különleges. Egyszerre ünnepeljük a megye újjászervezését, egységét, történelmi örökségét – és azokat az embereket, akik az elmúlt év során valami többet és kiemelkedőt alkottak. Ezért a múlt, a jelen – és talán nem túlzás kimondani – a jövőnk is itt van velünk, ebben a teremben, ahol annyi előremutató javaslat és terv született, és ahol olyan sok nagyszerű ember dolgozott." - jelentette ki Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke, majd hozzátette: "Ma azért vagyunk itt, hogy köszönetet mondjunk. Azoknak az embereknek, akik vigyáznak a nagy nemzedék örökségére. Akik saját példájukkal bizonyítják, hogy mindenki vállalhat többet, és jobbat, ha elég bátor a cselekvéshez; és megmutassuk azt is: nincsenek egyedül."

A Megyenapon díjat vettek át:

Pest Megye Közgyűlése Díszpolgári címet adományozott Dr. Fülöp Rudolf részére, Pest megye egészségügyi ellátásának fejlesztése terén elért kimagasló szakmai eredményei és közéleti tevékenysége elismeréséül.

szabo fulop panczelSzabó István, Dr. Fülöp Rudolf, Pánczél Károly

Pályája 1973-ban indult az egészségügy területén, dolgozott a Péterfy Sándor utcai Kórházban, majd a Pest Megyei Budagyöngye Kórház megbízott gazdasági igazgatói feladatát látta el, ahol a gazdaságilag válságban lévő kórházat az ott dolgozókkal összefogva kilenc hónap alatt pénzügyileg stabilizálta, és egyensúlyban tartotta. Dr. Fülöp Rudolf 1991-től az akkor még Pest Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő Törökbálinti Tüdőgyógyintézet gazdasági igazgatói, 1997-től pedig a főigazgatói munkakörét töltötte be, jelenleg az intézmény stratégiai főtanácsadója.
Munkája eredményeként a tüdőgyógyászati ellátás területén Pest megye egyik legkorszerűbb gyógyító egysége alakult ki.

A közgyűlés Pest Megyéért Emlékérmet adományozott Csepregi Éva részére, a Pest megyében fogyatékkal élő, sérült gyermekek és felnőttek kultúrához való hozzáférésének segítése, személyes elkötelezettsége elismeréseként.
A művésznő 20 éve él Pest megyében, 1995 óta a Fényszóró Kulturális Alapítvány elnöke. Az alapítvány sérült gyermekek és felnőttek részére szervez koncerteket, kulturális műsorokat. Csepregi Éva a Pest megyében működő szociális intézményekben számos alkalommal adott jótékonysági koncertet.

csepregi evaCsepregi Éva, Szabó István, Pánczél Károly

A közgyűlés Pest Megyéért Emlékérmet adományozott Terék József részére, a Tápió-mente népdalainak és népzenéjének feldolgozásáért és népszerűsítéséért, valamint zenepedagógiai és előadóművészi tevékenysége elismeréseként. Terék József gyermekkorától kezdve folyamatosan kapcsolatban van a népzenével, valamint a klasszikus zenével. Zeneszerzői tevékenységének középpontjában a magyar és cigányzenei elemek ötvözése, valamint a magyaros világzene sajátos hangvételének megformálása áll. 2009 óta szülőföldjének, a Tápió mente 21 településén található népdalos, népzenei, népviseletes értékeinek kutatásával foglalkozik. Részt vett az idén elkészült Hévízgyörki népdalos, népzenei CD kiadásában is.

terek jozsefSzabó István, Terék József, Pánczél Károly

Pest Megye Közgyűlése Pest megye külkapcsolataiért elismerést adományozott Szőcs Lajos részére, a magyarság kulturális örökség megőrzése érdekében folytatott kitartó és elhivatott tevékenysége elismeréseként, mellyel hozzájárult ahhoz, hogy a magyar közösségek és családok közelebb kerüljenek egymáshoz – határon innen és túl. Szőcs Lajos kőrispataki lakos, akinek családja három nemzedékig visszamenőleg kalapossággal foglalkozott.
2001-ben egy felújított hagyományos parasztházban létrehozta a Szalmakalap Múzeumot, mely egyedi az egész világon. A Múzeumnak számos külföldről érkező vendége van, akiknek lehetősége nyílik településük tábláját elhelyezni a kertben, ahol több ezer tábla található már, a legtöbb Pest megyéből.

szocs lajosSzőcs Lajos, Szabó István, Pánczél Károly

A Közgyűlés Nemzetiségekért Díjat adományozott a Hercel Tánccsoport részére. A német nemzetiségi kultúra, a néptánc kincs gyűjtésében és közvetítésében kiemelkedő szerepet tölt be a tánccsoport, amely 1991-ben alakult.
Az élet különböző területéről érkező, különböző korú embereket a tánc szeretete fűzi össze. Negyedszázad alatt az együttes igazi közösséggé kovácsolódott. Azt vallják, hogy hagyományaik csak akkor maradhatnak meg, ha megélik őket. Kutatják és megörökítik Újhartyán népszokásait, vallási és kulturális hagyományait. Közösségük identitást teremt, azonosságot, évekre szóló elkötelezettséget, ami képes hidat építeni az emberek, a múlt, a jelen és a jövő között. A díjat Hornyákné Fajth Teréz, a Hercel Sváb Hagyományőrző Egyesület elnöke vette át.

hercelSzabó István, Hornyákné Fajt Teréz, Pánczél Károly

A közgyűlés Év Kisvállalkozója Díjat adományozott a Bor Cukrászat részére a minőségi cukrászat hagyományainak megőrzésében és megújításában elért sikerei elismeréseként, mellyel hozzájárult a helyi, közösségi léptékű gazdaság fejlődéséhez. A Bor Cukrászatot Bor Imréné és családja 1990-ben nyitotta meg Dabas központjában. A helyben árusítás mellett a környék élelmiszerboltjait is ellátják süteményekkel. Üzemüket folyamatosan fejlesztik, ma már 18-an dolgoznak a cukrászatban. Értékteremtő, értékmegóvó több évtizedes kiváló szakmai munkájának méltó elismeréseként Dabas Város Önkormányzata 2011. évben az Év Vállalkozása címet adományozta Bor Imréné részére. A díjat Csernák Zoltánné vette át.

bor cukraszdaSzabó István, Csernák Zoltánné, Pánczél Károly

Pest Megye Közgyűlése Év Polgárőre Díjat adományozott Szabó László részére a tápiószelei emberek biztonsága és a helyi közösség fejlődése érdekében vállalt erőfeszítéseiért. Szabó László 1976-tól Tápiószele településen járőrként, majd körzeti megbízottként dolgozott. A Tápiószele Polgárőr Egyesületnek 2000 januárjában történt megalakulása óta tagja és elnöke. Polgárőr tevékenységét Polgárőr Érdemérem arany fokozatával ismerték el. A település közbiztonságát messzemenőkig szem előtt tartva vezeti az egyesület tevékenységét. Több esetben járult hozzá személyesen is az elkövetők felderítéséhez, elfogásához. Az Egyesület részt vesz valamennyi települési rendezvény zavartalan lebonyolításában, járőrszolgálattal segítik a helyi rendőrőrs munkáját, mellyel kapcsolatuk kiváló, a fiatalok szívesen csatlakoznak a közösségükhöz.

szabo laszloWentzel Ferenc, Szabó László, Szerenka Tibor

Pest Megye Közgyűlése Év Tűzoltója Díjat adományozott Rim György tűzoltó őrmester részére az emberek életét és vagyoni biztonságát fenyegető helyzetekben mutatott helytállásáért. Rim György 2014. szeptembere óta tagja a Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság állományának. Ezen időszak óta folyamatosan kimagasló teljesítményt nyújtott. Mind a káresemények során történő beavatkozásoknál, mind pedig a gyakorlatok alkalmával aktív, elöljárói több esetben dicsérték teljesítményét A kötelező szakmai képzéseken túl szinte minden egyéb lehetőséget megragad, hogy fejlessze tudását, képezze magát. Eredeti, autószerelői szakmáját rendszeresen hasznosítani tudja a tűzoltóság által használt összes gépjármű javítása során. Ezen felül parancsnoka a Dunavarsány-Délegyháza Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek.

rim gyorgyRim György, Wentzel Ferenc

Pest Megye Közgyűlése Év Iparosa Díjat adományozott Vámos Róbert részére, a nemzedékek hagyományain alapuló kézművesség kiemelkedő színvonalú művelése elismeréseként. Vámos Róbert sok óvodának és iskolának ajándékozott már önzetlenül Táblácskát Pest megye számos településén, és az ő munkái láthatóak a Fóti gyermekorvosi rendelő várótermeinek falain. Precizitása, alapossága, és előremutató ötletei megteremtik a lehetőséget saját maga és környezete fejlődéséhez.

vamos robertVámos Róbert, Wentzel Ferenc, Szerenka Tibor

Pest Megye Közgyűlése Év gazdálkodója Díjat adományozott Erdős Bálint részére, az egészséges élelmiszerellátás megőrzéséhez, és újragondolásához nyújtott hozzájárulása elismeréseképpen. Erdős Bálint édesapjától átvéve kezdett el foglalkozni szőlészettel, borászattal. Borait palackozva és helyben, a pincénél is értékesíti, ahol borvacsorákat is rendez a vendégeinek. A tizenöt hektáros birtokán az Alföld, a kunsági borvidék adottságaihoz igazodva jelentős fejlesztésbe vágott bele: hét és fél hektáron kékfrankost telepített, hogy növelje a kínálatát rozéból. Erdős Bálint borászként, presbiterként és családfőként is megbecsült tagja a helyi közösségnek. A díjat Szadai József, Ráckeve polgármestere vette át.

szadai jozsefSzadai József, Szerenka Tibor

Pest Megye Közgyűlése Testnevelési és Sport Díjat adományozott Cseuz László részére sportolóként és a sportolók közösségének aktív, elhivatott tagjaként elért sikereiért. A térségben nincs olyan ember, aki ne ismerné Cseuz Lászlót, mindenki „Laci bácsiját”. Ezt az elismerést a 72 éves sportember kitartásának és aktivitásának köszönheti. Amióta Pécelen dolgozik, a településen rendkívül aktív sportélet vette kezdetét. Laci bácsinak köszönhetően a Péceli Túrakerékpáros Egylet is megalakult a városban. Cseuz László 72 évesen kikerékpározott az olimpia helyszínére, idén már hetedig alkalommal tette ezt. Első olimpiájára, a barcelonai játékokra 1992-ben tekert ki, majd elhatározta, hogy minden olimpiára két keréken fog eljutni. A sort Atlanta folytatta, majd következett Sydney, Athén, Peking, London, majd idén a riói ötkarikás játékok.

cseuz laszloCseuz László, Wentzel Ferenc

A Pest Megyei Népművelők Egyesülete 1996-ban alapította a Feketedió díjat, amely a Vármegyeháza Díszudvarában egykor állt fáról kapta a nevét. A díjat azok a közművelődési szakemberek nyerhetik el minden évben, akik kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtottak. Az egyesület elnöksége Feketedió díjat adományozott a gyáli Arany János Közösségi Háznak. A 2002-ben átadott Arany János Közösségi Ház, vagy ahogy környezetében emlegetik: „a közház” Gyál meghatározó közösségi művelődési intézménye. Az intézményt működtető csapat napi 6-7 féle aktivitást szervez, ezek között színházi, mozgásművészeti, képzőművészeti események éppúgy megtalálhatók, mint a komoly- és könnyűzenei koncertek, vagy a civil szervezetek programjai és az ismeretszerzést segítő alkalmak. Az Arany János Közösségi Ház az ott dolgozó csapatnak köszönhetően nem csupán egy művelődési intézmény, hanem civil közösségeket segítő tevékenységével, a településmarketingben betöltött szerepével, és egyéb szolgáltatásaival igazi közösségi térré vált. A díjat Gazdik István igazgató és Ljubimov Krisztina igazgatóhelyettes vették át át.

arany jaonos kozhazSzerenka Tibor, Gazdik István, Tapodi Katalin, Ljubimov Krisztina

A Közép Magyarországi Folklórszövetség minden évben a megye napon adja át a Pest Megye Népművészetéért díjat. A díjat olyan egyén, illetve alkotóközösség kapja, amely tevékenységével folytatja a nagy elődök tevékenységét. A díjazott jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a gazdag Pest megyei népművészeti örökség – mint a megyei identitás fontos része- fennmaradjon és nemzedékről nemzedékre szálljon.

A Közép-Magyarországi Folklórszövetség Pest Megye Népművészetéért díjat adományozott a CimbaliBand együttes részére. Az együttes hazánk egyik legsajátosabb hangzású zenekara, amely stílusával képes ezreket megszólaltatni. Zenei koktéljukat hallgatva olyan mixet kapunk, amelyben benne van minden földi jó: egy kis jazz, egy kis balkán, egy csipet betyárosan pop-os hangzás és persze a mindezt körülölelő népzene.
Számos hazai és külföldi rangos zenei elismerés birtokosai. Közel 120 helyszínen muzsikálnak évente a nagyobb fesztiváloktól kezdve (mint például Sziget vagy a Volt fesztivál) az egészen kicsi rendezvényekig, klubokig. A díjat Unger Balázs, a zenekar vezetője vette át.

 cimbaliband egyuttesCimbaliBand

A Közép-Magyarországi Folklórszövetség Pest Megye Népművészetéért díjat adományozott Halász László részére. Halász László 1967 óta foglalkozik népzenével: ezen belül is főként a magyarországi délszlávok kultúrájával.
1984-től a Tököli Délszláv Nemzetiségi Együttes vezetője. A délszláv táncházak meghatározó zenésze, aki számos hivatásos együttes produkciójában is szerepelt. Zenei tevékenységét mindenkor rendkívül magas színvonalon végzi, hozzáértése egyféle rajongással párosul, amely a hangszerhez – a harmonika – és az ügyhöz – a délszláv népzene – fűzi. Mint a Tököl Városi Művelődési Ház vezetője a település kulturális életének meghatározó szereplője. Tevékenysége zenészként, közművelődési szakemberként, fesztiváligazgatóként is példaértékű.

halasz laszloHalász László, Wentzel Ferenc, Szerenka Tibor

Pest Megye Közgyűlése Pest Megye Környezetvédelméért Díjat adományozott Zeller Zoltán részére környezetvédelmi tevékenysége elismeréseként. Zeller Zoltán töretlen lendülettel, évek óta, igen aktívan képviseli a környezetvédelem ügyét nemcsak Nagymaroson, hanem egész Pest megyében. Önkéntes szerepvállalásának és munkájának szakmai megalapozottságát választott hivatása is segíti. Rendezvényeken és szervezett túrákon több száz lakost ismertetett meg a környezet- és a természetvédelem fontosságával. A túrákon készített fotóival színesített, és magyarázatokkal szerkesztett kiadványaival tovább bővíti a környezetvédelem ügyébe bevontak körét. Ebben az évben a Kutatók Éjszakája programsorozatban tartott előadásait a város szelíd gesztenyefáinak megmentése érdekében tartotta.

zeller zoltanZeller Zoltán, Wentzel Ferenc

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése Kulturált Települési Környezet Díjat adományoz Veresegyház Város Önkormányzata részére a Szent Erzsébet templom restaurálása, a Szentlélek templom megépítése, valamint az épületegyüttes és környezetük fejlesztése elismeréseként. Veresegyház megújult városközpontján látszik, hogy a település határozott irányítás, és egységes építészeti elvek alapján, tudatos településfejlesztés révén alakítja a városképét. A sokszínű településközpontban nagyszerűen illeszkedik a város nevét adó ősi templom helyén álló Szent Erzsébet templom újonnan kialakított környezete és az új Szentlélek templom. Az épületegyüttes és az esztétikusan megformált környezete új színfoltot teremtett a város főutcája mellett, a közösségi térként is funkcionáló új templomnak. A díjat a város polgármestere, Pásztor Béla vette át.

veresegyhazSzabó István, Pánczél Károly, Pásztor Béla és a veresegyházi csapat

A Pest megyében élők korrekt és kiegyensúlyozott tájékoztatásáért, Pest Megye Közgyűlésének és Önkormányzatának tevékenységét, eredményeit hitelesen bemutató munkájáért, Pest Megyei Médiadíjat adományozott Zsolnai Richárd, a Rádió Dabas szerkesztő-műsorvezetője részére. Zsolnai Richárd 4 éve dolgozik a Rádió Dabas munkatársaként. Szerkesztő-műsorvezetőként számos alkalommal készített anyagot a megyei közgyűlés és a megyei önkormányzat munkájáról.

zsolnai richardSzabó István, Zsolnai Richárd, Pánczél Károly

Fotók: Fényes Gábor

www.pestmegye.hu