Gróf Vay Péter munkássága és szellemi öröksége - Dabas

Gróf Vay Péter munkássága és szellemi öröksége - Dabas

Ha Itáliában, Umbria tartományban járunk és útba ejtjük Szent Ferenc városát, a híres Assisit, már nagyon közel járunk Dabas/Gyón szülöttéhez, az egykori misszionárius világutazó, író, Kelet-kutató, címzetes püspök, pápai protonotárius, műgyűjtő, és nem utolsó sorban a gyóni plébánia alapítójaként is ismert Gróf Vay Péterhez. Kapucinus szerzetesként a gróf itt hunyt el 1948-ban, de nem csupán ez köti Assisihez: ő is azok közé tartozott – miként Szent Ferenc – aki minden vagyonát, jótékony, karitatív célokra fordította.

Gyónban született 1863. szeptember 26-án József főherceg udvarmesterének, Gróf Vay Lászlónak és Beniczky Saroltának fiaként. Testvére Vay Sándor/Sarolta, akinek nem hétköznapi élete és munkássága szintén bekerült megyei értéktárunkba. Tanulmányait Rómában végezte, melynek hatására a református vallásról áttért a katolikus hitre, majd hivatásául a papi pályát választotta. Felszentelésére 1898. június 16-án került sor Esztergomban. Apát lett az esztergomi főegyházmegyében, majd pápai protonotarius.

Élete egy részét misszionáriusként utazással töltötte, 1903–1914 között a Vatikán megbízásából beutazta a világot. Uralkodók, vezető államférfiak (többek között Roosevelt elnök) fogadták, útjai során behatóan megismerkedett a Kelet kultúrájával. Tudományos alaposságú megfigyelőképessége, széleskörű nyelvtudása, stratégiai elemző készsége és irodalmi érzéke úti beszámolókban összegződött, amelyek közül több, idegen nyelveken is megjelent. Tudósításai világlapok hasábjain jelentek meg.

Vay Peter

Főbb művei:

• Kelet császárai és császárságai (Ázsiai útja Szibérián át Kínába, Koreába és Japánba. Budapest., 1906; németül: Berlin, 1906; franciául: Párizs, 1908, angolból fordítva.)
• Nippon esztétikája. A japán festészeti iskolák, azok mesterei és műemlékei. Budapest, 1907.
• Kelet művészete és műízlése (Budapest, 1908)
• A stylusok evolutioja (Budapest, 1908)
• Angol ipar és iparművészet (Budapest, 1908)
• Nach Amerika in einem Auswandererschiffe. Das innere Leben der Vereinigten Staaten. (Berlin, 1908)
• Amerikai naplókivonatok (Útijegyzetek, levéltöredékek, Budapest, 1910)
• A keleti féltekén (1918).

Irodalmi bevételeiből Koreában gyermekmenhelyet létesített. Egyik útja során, 1907-ben a Szépművészeti múzeum megbízásából 2600 darab keleti használati és műtárgyat vásárolt. Ez az úgynevezett Vay-gyűjtemény, ma a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum törzsanyaga.

Karitatív tevékenysége során a gyóni plébánia létrehozását két telek adományozásával és a szükséges egyházjogi engedélyek beszerzésével alapozta meg. A Vay-kúriába karmelita nővéreket telepített 1912-ben, majd a Nagy Háború idején 100 fős hadiárvaházat létesített.

Miután 1924-ben Assisiben telepedett le, nevét és munkásságát szinte elfeledték, de mára egyfajta reneszánszát éli, kötetei sorban jelenek meg újra és nevét már közterület és emléktábla is megörökíti.

Ajánló az Értéktárból...

facebook

net4eu

foodwave