Idén először ülésezett a közgyűlés

A január 27-i ülést már Pest Vármegye Közgyűlése néven tartották meg a képviselők.

Az ülésen döntés született többek között a költségvetésről; a „Megyei Foglalkoztatási-Gazdaságfejlesztési Együttműködések” c. projekt megvalósításáról; a „kompenzációs” pályázatokkal összefüggő feladatokra vonatkozó támogatási kérelmekről; a külügyi beszámolóról és a külügyi tervről.

A képviselők elfogadták a 2023. évi költségvetést, melynek összege 488 millió forint.

Pest Vármegye Önkormányzata költségvetési kiadásainak középpontjában a jogszabályok szerint ellátandó területfejlesztési és területrendezési feladatok állnak. A 2023. év folyamán több olyan projekt folytatódik, amely szervesen illeszkedik az Önkormányzat feladatkörébe. A területfejlesztési feladatok fókuszpontját 2023-ben a TOP Plusszal összefüggő feladatok jelentik majd.

Pest Vármegye Önkormányzata a külön előterjesztésben ismertetettek szerint részben döntéshozó szerepet tölt be a pályázatok elbírálásában, másrészt maga is pályázóként jelenik meg.

Az Önkormányzat által a 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése TOP-1.5.1-20 keretében elnyert 245 millió Ft-os támogatási részből települési szintű projekt előkészítő dokumentumok készültek/készülnek (bölcsőde tervek, iparterületek mélyépítési tervei, energetikai auditok, integrált területi vízgazdálkodási tervek, településfejlesztési tervnek tekintendő integrált településfejlesztési stratégiák, integrált területi vízgazdálkodási stratégiák, leszakadó járásokkal kapcsolatos elemzések és fejlesztési tervek, barnamezős felmérések, egyéb tervdokumentációk) .Tovább folytatódik a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014–2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014–2020 támogatáskezelési feladatok ellátása, amire az Önkormányzat a 2023 áprilisig tartó időszakra mindösszesen 7,7 millió forint támogatást nyert el. Ezen feladatok sarokpontját a megvalósult projektek ellenőrzése jelenti, amelyet a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. végez a Kincstárral együtt.

A kiemelt feladatok mellett az elmúlt évekhez hasonlóan folyamatosan el kell látni az egyéb területfejlesztési tervezési, végrehajtási és koordinációs-, továbbá a területrendezési feladatokat.

A „kompenzációs” források másik része a nem pályázati, hanem egyedi támogatási kérelem útján megvalósítandó projektek:
A Mária út Pest megyei szakaszának infrastrukturális fejlesztése három településen (Kistarcsa, Hévízgyörk, Perbál). A projekt idén lezárul.
A Rákos-patak menti fejlesztésekre a települési önkormányzatokkal.
A „FoodWave” projekt megvalósítása.

Az önkormányzat tagi részvételével működő európai területi társulásokban való részvétel (Pontibus Európai Területi Társulás és a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás).

IMG 3069

Pest Vármegye Önkormányzata felel az első, Göd Város közigazgatási területén kialakított különleges gazdasági övezet fejlesztéséért.

Az Önkormányzat megvásárolta és kisajátította az Elmű transzformátorállomás területét, amely eredeti célja szerint biztosította volna a Samsung SDI, illetve a később létrehozandó iparterület elektromos áram ellátását, azonban a Samsung elektromos ellátását más módon biztosították, így jelenleg a terület hasznosításra vár.

Kormányzati döntés született arról, hogy a különleges gazdasági övezet területén belül, a meglévő Samsung telephellyel szemben, az M2 út túloldalán D-K irányban további 40 ha iparterület fejlesztésére kapott az Önkormányzat megbízást. Gyakorlatilag a területek megvásárlása, illetve kisajátítása megtörtént, hamarosan az Önkormányzat nevére kerülnek az ingatlanok. Megtörtént az iparterület kialakításához szükséges lőszermentesítés, talajszennyezettség vizsgálat, valamint az előzetes régészeti dokumentáció elkészítése. Egyéb forrásból a terület megközelítéséhez szükséges utak tervezése folyamatban van, ezt követően az alap közművek biztosítása után megkezdődhet az iparterület hasznosítása.

A gödi különleges gazdasági övezetből befolyt helyi adóbevétel 80%-ának felhasználása a Településfejlesztési alap, a Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap, a Gödi zöld-fenntarthatósági alap és a Civil támogatási alap útján történik.

www.pestmegye.hu